La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

PREGUNTEM, PARLEM, EXPLIQUEM, COMPARTIM... APRENEM!

Presentaciones similares


Presentación del tema: "PREGUNTEM, PARLEM, EXPLIQUEM, COMPARTIM... APRENEM!"— Transcripción de la presentación:

1 PREGUNTEM, PARLEM, EXPLIQUEM, COMPARTIM... APRENEM!
Cicle Superior (Curs 2015 / 2016)

2 L’expressió oral L’expressió oral, a part de ser una competència bàsica essencial en l’etapa primària i, evidentment, dins de la dimensió comunicativa de qualsevol llengua, és una necessitat que tenim els humans per resoldre dubtes i problemes, per convèncer la gent, per a arribar a acords, per a explicar les nostres vivències, per a enamorar-nos… A tots els alumnes els agrada molt xerrar, però sobretot en petit grup, amb els seus amics o coneguts. Tanmateix, molts cops a la vida real, ja sigui per feina o per altres raons, ens toca parlar en públic i això ja costa més.

3 Quin és el nostre objectiu? Com ho fem?
Aconseguir que els alumnes siguin competents a l’hora d’expressar-se, produint una exposició oral estructurada, coherent i adequada a la situació comunicativa, utilitzant la varietat estàndard de la llengua oral i el registre formal, expressant-se amb fluïdesa, amb flexibilitat de recursos i amb correcció fonètica, gramatical i lèxica. A continuació teniu algunes de les activitats que fem al Cicle Superior per a potenciar l’expressió oral dels nostres alumnes.

4 Notícies Cada dia en el món passen coses, qualsevol dia o el dia que els toqui, els alumnes es preparen i porten la notícia per explicar què, quan i on ha passat. Després, ho comentem tots junts i escoltem les diferents impressions i punts de vista.

5 Presentacions voluntàries
Els alumnes poden preparar-se una presentació sobre algun tema que vulguin compartir amb els companys i companyes, sempre i quan tinguin el vist i plau del mestre, per valorar la temàtica i el format de la mateixa.

6 Presentacions derivades de les diferents àrees
A 5è, a l’àrea de llengua catalana, hem fet una campanya electoral en la que els alumnes es presentaven com a delegats de curs o com a presidents d’una localitat.

7

8

9 Presentacions a 5è. Llengua castellana
Des de l’àrea de llengua castellana els alumnes fan una conferència on presenten la seva mascota. En primer lloc parlen del tipus d’animal que és i després expliquen el seu animal. Al final de cada conferència s'obre un torn de preguntes.

10 Conferències a 6è A 6è hi ha dos cicles de conferències que es treballen des de l’àrea de llengua catalana. En el primer cicle, els alumnes han de fer una conferència de tema lliure que ha de durar no més de 5 minuts i que ha de tenir un suport en cartolina (es tracta de tenir recursos per si fallen les tecnologies). Després s’obre un torn de preguntes que els conferenciants hauran de respondre. Finalment les cartolines que serveixen de suport visual a les conferències, es pengen al passadís perquè tothom les pugui veure.

11 2n cicle de conferències a 6è
En el segon cicle de conferències el tema ha de ser de medi natural i els alumnes han d’elaborar un power point que els servirà de suport. Aquest powerpoint ha de tenir unes característiques determinades que es fixen abans i la presentació no pot superar els 5 minuts aproximadament. Els alumnes també elaboren un guió i responen a preguntes dels companys.

12 LES PAPALLONES

13 Presentacions derivades de les diferents àrees
A 6è, a medi natural, hem treballat els agents geològics i els alumnes han realitzat unes maquetes i unes experiències per mostrar com actuen els diferents agents i com poden modificar el paisatge. Vam pensar que a part d’explicar-les a 6è seria bona idea explicar-les a 5è. Això requeria explicar més coses i adequar els experiments perquè ells no ho havien treballat.

14

15 En què ens fixem? L’entonació, la direcció de la veu, el vocabulari, donar més o menys èmfasi a una paraula o frase, canviar el ritme del discurs, la posició corporal, la gestualitat, la mirada, els desplaçaments... Aquests elements enriqueixen el missatge oral, el fan més atractiu i en faciliten la comprensió.

16 Altres situacions on treballem l’expressió oral
Tallers d’hort a les llars d’infants. Jornada de portes obertes a l’Escola. Presentació del concert de Nadal i del festival de SJO…

17 En definitiva, tot un món de. PREGUNTES, CONVERSES, EXPERIÈNCIES
En definitiva, tot un món de... PREGUNTES, CONVERSES, EXPERIÈNCIES..., que compartim mentre APRENEM!


Descargar ppt "PREGUNTEM, PARLEM, EXPLIQUEM, COMPARTIM... APRENEM!"

Presentaciones similares


Anuncios Google