La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

APRENENTATGE MULTINIVELL

Presentaciones similares


Presentación del tema: "APRENENTATGE MULTINIVELL"— Transcripción de la presentación:

1 APRENENTATGE MULTINIVELL
Josefina Masip Tarragó Formació a centre.-

2 “L'Ensenyament multinivell es basa en la premissa que una lliçó ha de servir per a ensenyar a tot el conjunt d'alumnes de l'aula. “L’Ensenyament multinivell és un enfocament de planificació que assumeix la individualització, la flexibilitat i la inclusió de tots els alumnes (a l’aula ordinària), sense distinció ni exclusió pel seu nivell d'habilitats. “L'Ensenyament multinivell permet que el mestre planifiqui una lliçó per a tots els alumnes i, d’aquesta manera, disminueixi la necessitat d'utilitzar programes diferents, al mateix temps que possibilita la introducció d'objectius individuals en el continguts i en les estratègies educatives previstes en l'aula” (SCHULTZ i TURNBULL,1984)

3      Múltiples propostes de representació -o de presentació- de la informació a l'alumnat: Els continguts dels àrees es poden representar en maneres alternatives per als alumnes que aprenen millor a través d'informació visual o auditiva, o per a qui per a aprendre, necessiten la presentació de materials, explicacions, etc. amb diferents nivells de complexitat. Múltiples propostes d'expressió de l'alumnat: Diferents formes de desenvolupament de les tasques i diferents tasques que permetin que els alumnes responguin amb els mitjans d'expressió que prefereixen. D'aquesta manera el currículum s'acomoda en els diferents estratègies cognoscitives, als diferents sistemes de control motor dels alumnes, etc. Múltiples propostes d'implicació de l'alumnat: Cal apariar els interessos per l'aprenentatge dels alumnes amb les maneres de presentació i expressió que prefereixen. Els alumnes es motiven més quan es comprometen (es poden comprometre) amb allò que aprenen (adaptat de WEHMEYER, M.L., 2002, p. 48)

4     Proporcionar un ensenyament dissenyat per treballar a diferents nivells i/o amb diferents tasques a l’aula, en grups separats d’alumne/es. Per exemple, la classe pot estar fent sumes senzilles però a un alumne li podem demanar que en faci cinc uns altres que en faci deu, i un altre pot estar treballant a un nivell més simple – contant objectes en grups. Així, en una mateixa classe podem estar treballant a diferents nivells, segons les habilitats de cadascun dels alumnes. 

5 Pensem de quina manera podem fer que els infants intervinguin activament en la classe (per exemple, quan aprenen les mesures, els infants poden jugar a esbrinar les seves alçades)     Tinguem en compte que els alumnes podran entendre millor les coses si poden veure i tocar objectes. Podem fer servir suports visuals a l’aula. Podem emprar objectes reals, fotografies o dibuixos.    Decidim les paraules clau que utilitzarem durant la sessió de classe. Fem, per exemple, un llistat de paraules i, al començament de la classe comprovem i ens assegurem que els/les alumnes les entenen.

6     Preparem una forma de participació apropiada, unes explicacions complementàries adequades a les seves necessitats, deixar-los treballar mentre estiguem ensenyant a la resta de la classe, etc.. Per a cada classe, preparem diferents tipus d’activitats: activitats per a tota la classe, treball en grup, treball en parelles, tasques individuals, etc. Cal que utilitzem agrupament diferents (tots els alumnes barrejats / segons l’habilitat/ grups segons els interessos, etc.) i que canviem els grups amb freqüència per evitar les catalogacions i la divisió d’alumnes per grups, segons les seves aptituds.         Hem de tenir previst que potser haurem d’adaptar el ritme de la classe i la quantitat d’activitats a cobrir en el temps que tinguem disponible. És millor ser selectiu que intentar cobrir massa material.

7 Prioritats generals dels continguts que cal aprendre
Seqüència de continguts Diferents formes de presentar-los Opcions múltiples de treballs a l’aula Varietat d’activitats i diferents formes d’expressar-los per part de l’alumnat Evidencies de progrés o criteris d’avaluació


Descargar ppt "APRENENTATGE MULTINIVELL"

Presentaciones similares


Anuncios Google