La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

José Luis Molina Materiales proporcionados por Javier Ávila Molero

Presentaciones similares


Presentación del tema: "José Luis Molina Materiales proporcionados por Javier Ávila Molero"— Transcripción de la presentación:

1 José Luis Molina Materiales proporcionados por Javier Ávila Molero
Pràctica amb RQDA José Luis Molina Materiales proporcionados por Javier Ávila Molero

2 Executar R

3 Instal·lar paquet RQDA
Paquetes >instalar paquetes

4 RQDA Paquetes > cargar paquetes (RQDA) New Project  practica_rqda
Files > Import (TXT files) Nota: els fitxers Word s’han de convertir a text sense format

5 Codis A la pestanya CODES, hem de crear nous codis (Añadir).
A continuació hem d’obrir un fitxer a la pestanya FILES (doble clic), tornar a CODES, seleccionar un fragment i un codi i clicar el botó MARK Es pot repetir l’operació a la mateixa cita amb un altre codi.

6 Codis (II) Un cop seleccionat un fragment podem desfer el codi assignat previament clicant el botó UNMARK. És possible obtenir un llistat dels fragments etiquetats amb un codi, seleccionant el codi i clicant el botó CODING.

7 Memos Les notes (“memos”) poden fer referència al projecte, a cada fitxer o a cada codi. El boto Anno (“annotation”) permet fer una nota de paraules del text.

8 Codis (iii) És posible combinar dos codis en un. Els codis “amistades”, y “compatriotas” los podemos subsumir en “amistades”. Cliquem el boto dret i seleccionem MERGE SELECTED WITH, apareixerà una pantalla i podrem seleccionar el codi que serà subsumit en el seleccionat.

9 Categories de codis Els codis es poden agrupar en categories. Per exemple “genero” pot incorporar “genero_identidad” i “genero_nuevo_roles. Es crea la categoría “genero” i desprès, en Codes, botó dret> “Add to Code Category”. I així succesivament …

10 Categories de Fitxers Els fitxers es poden agrupar en categories. Per exemple, es poden assignar les categories “entrevistes” i “diaris de camp” a documents que tinguin aquestes característiques.

11 Xarxa de categories de codis
Les categories de codis es poden visualitzar en forma de xarxa semàntica. Per això cal seleccionar un grup de categories, prèmer el boto dret (sense deixar la tecla shift) i seleccionar “plot selected code categories”.

12 Altres opcions L’opció CASES permet identificar diferent casos d’estudi i fer recerques de CODING limitades al cas seleccionat (e.g. “Mujeres”). L’opció ATTRIBUTES permet assignar variables descriptives als casos. L’opció JOURNAL permet dur un diari d’activitats.

13 Activitat Amb les vostres entrevistes i/o fragments de diari de camp, genereu un projecte, un llistat de al menys 10 codis i al menys 4 categories. Un cop codificats els textos, copieu en un Word el llistat de codificacions i una imatge de la xarxa semàntica de categories de codis. Alternativament podeu fer servir l’exemple peruans a Barcelona.


Descargar ppt "José Luis Molina Materiales proporcionados por Javier Ávila Molero"

Presentaciones similares


Anuncios Google