La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

TÍTOLS DOCTOR INTRODUCCIÓ DE SOL·LICITUDS AMB TRASLLAT O CANVI DE PROGRAMES O DEPARTAMENTS NOTES: -------------------------------- En la introducció a.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "TÍTOLS DOCTOR INTRODUCCIÓ DE SOL·LICITUDS AMB TRASLLAT O CANVI DE PROGRAMES O DEPARTAMENTS NOTES: -------------------------------- En la introducció a."— Transcripción de la presentación:

1 TÍTOLS DOCTOR INTRODUCCIÓ DE SOL·LICITUDS AMB TRASLLAT O CANVI DE PROGRAMES O DEPARTAMENTS NOTES: En la introducció a dels títols de doctor amb trasllat de programa o canvi de departament, caldrà distingir entre: Trasllat o canvi, entre programes o departaments de la UAB En aquest cas, no caldrà fer cap manteniment previ. A la sol·licitud del títol de doctor s’haurà d’informar del programa de doctorat i departament on va iniciar els estudis a la UAB, així com del programa de doctorat i departament on els va finalitzar. Trasllat o canvi, entre programes o departaments d’altres universitats a la UAB Serà necessari fer un manteniment previ a l’aplicació, per poder informar del programa de doctorat, universitat i departament on l’alumne/a va iniciar els seus estudis de doctorat. Per això, l’Escola de Posgrau trametrà a l’Àrea d’Afers Acadèmics les dades següents: Nom exacte del programa de doctorat cursat per l’alumne/a en l’inici dels seus estudis de doctorat Universitat on va iniciar els estudis de doctorat Departament on va iniciar els estudis de doctorat L’Àrea d’Afers Acadèmics codificarà el programa de doctorat a l’aplicació informàtica amb un codi de títol 9000, i quan estigui donat d’alta, comunicarà el codi a l’Escola de Postgrau, per a la introducció de la sol·licitud del títol. Una vegada codificat un programa de doctorat d’una altra universitat, no serà necessari tornar-lo a codificar, atès que s’utilitzarà el mateix codi per a totes les sol·licituds que n’hi hagi amb les mateixes dades.

2 Trasllat o canvi, entre programes o departaments de la UAB
NOTES: Es localitza a l’alumne/a i, a la pantalla d’introducció de la sol·licitud del títol de doctor s’informarà, com sempre, de les dades del títol previ. A continuació, apareix, per defecte, el programa de doctorat on l’alumne/a ha finalitzat els estudis de doctorat, i caldrà seleccionar el departament que li correspongui. En el mateix apartat, si l’alumne/a ha tingut un trasllat d’expedient o un canvi de departament previ, caldrà activar la casella de “Programa doctorat per trallat ” i seleccionar el programa de doctorat, la universitat i el departament on l’alumne/a va iniciar els estudis de doctorat.

3 NOTES: S’anirà a l’opció de recerca Apareixerà la pantalla per seleccionar, amb el codi o amb el nom del programa de doctorat, el programa de la UAB on l’alumne/a va iniciar els seus estudis de doctorat. Es donarà a l’opció de cercar i s’acceptarà el programa que correspongui.

4 ___________________ NOTES:
Després, es seleccionarà el departament de la UAB on l’alumne va iniciar els seus estudis, i es farà directament en l’opció de seleccionar de l’apartat: “Universitat curs programa doctorat” S’ompliran la resta de dades de la sol·licitud igual que tots els títols de doctor.

5 Trasllat o canvi, entre programes o departaments d’altres universitats a la UAB
NOTES: Es localitza a l’alumne/a i, a la pantalla d’introducció de la sol·licitud del títol de doctor s’informarà, com sempre, de les dades del títol previ. A continuació, apareix, per defecte, el programa de doctorat on l’alumne/a ha finalitzat els estudis de doctorat, i caldrà seleccionar el departament que li correspongui. En el mateix apartat, si l’alumne/a ha tingut un trasllat d’expedient o un canvi de departament previ, caldrà activar la casella de “Programa doctorat per trasllat ” i seleccionar el programa de doctorat, la universitat i el departament on l’alumne/a va iniciar els estudis de doctorat.

6 NOTES: S’anirà a l’opció de recerca Apareixerà la pantalla per seleccionar, amb el codi de títol 9000 que hagi mantingut l’Àrea d’Afers Acadèmics, el programa de l’altra universitat on l’alumne/a va iniciar els seus estudis de doctorat. Es donarà a l’opció de cercar i s’acceptarà el programa que correspongui.

7 NOTES: Després, es seleccionarà la universitat i el departament de l’altra universitat on l’alumne va iniciar els seus estudis, i es farà directament en l’opció de seleccionar de l’apartat: “Universitat curs programa doctorat” Sempre es seleccionarà el departament i la universitat que correspongui. No s’haurà de seleccionar l’opció de “Altres departaments de la UAB”, encara que estigui informada a la pantalla de selecció. S’ompliran la resta de dades de la sol·licitud igual que tots els títols de doctor.


Descargar ppt "TÍTOLS DOCTOR INTRODUCCIÓ DE SOL·LICITUDS AMB TRASLLAT O CANVI DE PROGRAMES O DEPARTAMENTS NOTES: -------------------------------- En la introducció a."

Presentaciones similares


Anuncios Google