La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Títols oficials. Tramesa dels títols als centres. Circuit

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Títols oficials. Tramesa dels títols als centres. Circuit"— Transcripción de la presentación:

1 Títols oficials. Tramesa dels títols als centres. Circuit
Títols oficials. Tramesa dels títols als centres. Circuit. Instruccions Data: 16/09/2016 Ordre de treball: Després de realitzar el procés de recepció d’impremta a (que assigna a cada sol·licitud de títol el corresponent número de cartolina, passant-la a estat AC), cal fer la tramesa dels títols als centres. Gestió de sol·licituds -> Entrega títols -> Enviar títols a centres fa l’enviament a través de l’enviament d’un correu electrònic i s’ha de seleccionar els centres afectats i el número de lot que correspongui, sense oblidar-nos de seleccionar després la casella “Enviar s informatius als centres”. Tanmateix, cal tenir en compte que si hi ha títols dels centres 114 i 115, l’enviament d’aquests títols s’ha de fer de manera manual i diferenciada de la resta, atès que l’enviament del correu electrònic s’ha de modificar manualment per enviar-lo a la gestió acadèmica de Sabadell o del Campus. Modificarem l’adreça d’e- mail tot anant a Menú General de > Gestió de Dades Fixes > Organització Universitat > Centres Departaments seleccionant del menú inferior que apareix a pantalla el centre afectat, en aquest cas concret els centres 114 i 115. Clicant la icona del llapis accedirem a la pantalla on podrem afegir a mà l’adreça dels centres de Sabadell: Un cop finalitzat el procés d’entrega dels títols dels centres de Sabadell, hem de tenir en compte que haurem de tornar a modificar l’adreça de correu electrònic. D’aquesta manera podrem acabar la entrega de la resta de sol·licituds pendents. Apareix la pantalla següent:

2 Títols oficials. Tramesa dels títols als centres. Circuit
Títols oficials. Tramesa dels títols als centres. Circuit. Instruccions Data: 16/09/2016 Cliquem “Aceptar” i apareix la pantalla on s’informa del nombre de títols que s’enviarà als centres.

3 Títols oficials. Tramesa dels títols als centres. Circuit
Títols oficials. Tramesa dels títols als centres. Circuit. Instruccions Data: 16/09/2016 i apareix la pantalla on s’informa del nombre de títols que s’enviarà als centres. Aquest procés envia un correu electrònic a l’adreça institucional de la gestió acadèmica informant que hi ha títols per recollir a l’àrea, el número de lot i el número de títols (el check d’enviament del correu electrònic al centre ha d’estar marcat). Cal comprovar que la quantitat de títols que apareixen aquesta pantalla correspon a la que tenim prevista a partir de la documentació del lot i del procés previ de recepció d’impremta

4 Títols oficials. Tramesa dels títols als centres. Circuit
Títols oficials. Tramesa dels títols als centres. Circuit. Instruccions Data: 16/09/2016 I aceptem

5 Títols oficials. Tramesa dels títols als centres. Circuit
Títols oficials. Tramesa dels títols als centres. Circuit. Instruccions Data: 16/09/2016 Generem i imprimim dues còpies del “llistat d’enviament de títols a centres”, una pel centre i l’altra per l’arxiu de l’Àrea. No s’imprimeix el registre de títols, atès que els centres tenen l’opció de llistar aquest document.

6 Les dues còpies del “Llistat d’enviament de títols centres”
Títols oficials. Tramesa dels títols als centres. Circuit. Instruccions Data: 16/09/2016 Arxiu de la Documentació: a la carpeta blanca dels títols pendents de recollir pel centre, guardem: Les dues còpies del “Llistat d’enviament de títols centres”

7 Títols oficials. Tramesa dels títols als centres. Circuit
Títols oficials. Tramesa dels títols als centres. Circuit. Instruccions Data: 16/09/2016 Anotem el número de títols que trametem a cada centre al registre: N://TITOLS/Titolsoficials/TIS-Lotstitols/TramesaaSIGNE/Documents/Registre_lots_tramesa_SIGNE.xls Quan vinguin a buscar els títols, cal posar el segell a les dues còpies del “Llistat d’enviament de títols a centres”. La persona que recull els títols ha de signar i anotar el seu DNI a una de les dues còpies, que s’ha d’arxivar a la carpeta blanca del lot corresponent. Registrem la data de lliurament a N://TITOLS/Titolsoficials/TIS- Lotstitols/TramesaaSIGNE/Documents/Registre_lots_tramesa _SIGNE.xls.


Descargar ppt "Títols oficials. Tramesa dels títols als centres. Circuit"

Presentaciones similares


Anuncios Google