La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Introducció de TEDIs (COACs) Versió 4.0

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Introducció de TEDIs (COACs) Versió 4.0"— Transcripción de la presentación:

1 Introducció de TEDIs (COACs) Versió 4.0
18/11/2018 Departament de Medi Ambient i Habitatge Direcció General de Qualitat en l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge Introducció de TEDIs (COACs) Versió 4.0

2 18/11/2018 Pantalla Principal Quan et connectes a l’aplicació, apareix la següent pantalla que mostra: Llista d’informes (TEDIs) existents. Accions a realitzar amb els informes (TEDIs). MOLT IMPORTANT: a partir d’ara només s’acceptaran TEDIs generats amb la versió 4.x del programa. Llista de TEDIs Accions a Realitzar 18/11/2018

3 Crear TEDI Per crear un TEDI, cal polsar el botó Nou:
18/11/2018 Crear TEDI Per crear un TEDI, cal polsar el botó Nou: El sistema demana: Dades del Col·legiat (Tipus de Col·legi, Col·legi i Número de Col·legiat) Número d’expedient (només un dels dos) EXPEDIENT TEDI (per informes encarregats per la Generalitat) EXPEDIENT VISAT (per informes encarregats pels propietaris) Dades Col·legiat Encarregats per la Generalitat Número d’Expedient (TEDI o VISAT) Encarregats pels propietaris 18/11/2018

4 18/11/2018 Dades de l’Edifici És obligatori informar les dades de l’emplaçament i del representant, polsant el botó amb la lupa. Cal informar també la resta de camps obligatoris. 18/11/2018

5 18/11/2018 Dades de l’Edifici A continuació cal afegir les dades de l’edifici, fins completar-les. El menú lateral permet navegar entre les diferents pantalles de dades. Menú Lateral 18/11/2018

6 18/11/2018 Tipologia La pantalla Tipologia permet informar les dades de les entitats (habitatges i locals). 18/11/2018

7 18/11/2018 Parament Exterior La pantalla Parament Exterior permet donar d’alta les façanes, patis i mitgeres que existeixen en l’edifici, per després informar les seves dades. 18/11/2018

8 18/11/2018 Parament Exterior Una vegada donat d’alta un element, es pot editar des del menú lateral, informar el seu estat i afegir fotografies polsant el botó de la lupa. 18/11/2018

9 Incloure la Fotografia
18/11/2018 Parament Exterior El sistema permet afegir i eliminar fotografies mitjançant els botons corresponents. Es pot informar si es desitja incloure o no cada fotografia en el fitxer .DAT a generar per la Secretaria d’Habitatge. MOLT IMPORTANT: encara que les fotografies no s’incloguin en el fitxer .DAT, SEMPRE S’IMPRIMIRAN EN EL DOCUMENT WORD GENERAT. Llista de Fotografies Incloure la Fotografia 18/11/2018

10 18/11/2018 Parament Exterior Per cada grup es pot visualitzar la llista de fotos incloses i decidir si es volen incloure o no en el fitxer a generar o no. Encara que les fotografies no s’incloguin en el fitxer .DAT, sempre s’imprimiran en el document Word generat. 18/11/2018

11 18/11/2018 Parament Exterior Per últim, per cada grup es pot afegir informació complementària. 18/11/2018

12 18/11/2018 Resta de Grups La resta de grups es comporten de forma similar al detall dels paraments d’exterior. Estructura Coberta Instal·lació d’aigua Instal·lació elèctrica Instal·lació de gas Sanejament Accessibilitat 18/11/2018

13 Altres Operacions: Copiar
18/11/2018 Altres Operacions: Copiar Copiar: permet crear una còpia d’un TEDI a partir d’un existent. Cal seleccionar primer el TEDI a copiar. Al polsar el botó copiar, ens sol·licitarà el nou número d’expedient. TEDI a copiar 18/11/2018

14 Altres Operacions: Modificar
18/11/2018 Altres Operacions: Modificar Modificar: permet editar i modificar un TEDI existent. Cal seleccionar primer el TEDI a modificar. TEDI a modificar 18/11/2018

15 Altres Operacions: Generar Arxiu
18/11/2018 Altres Operacions: Generar Arxiu Generar Arxiu: permet generar l’arxiu .DAT amb les dades del TEDI per enviar a la Secretaria d’Habitatge. Cal seleccionar primer el TEDI a generar. El sistema confirmarà la ruta i nom de l’arxiu a generar. Per defecte, es generen en la carpeta C:\TEDI. El fitxer .DAT generat s’ha d’anomenar igual que el número d’expedient. TEDI a generar 18/11/2018

16 Altres Operacions: Imatges
18/11/2018 Altres Operacions: Imatges Imatges: permet seleccionar les imatges del TEDI que s’inclouran en el fitxer .DAT. Cal seleccionar primer el TEDI per seleccionar imatges. Es poden arrossegar les imatges entre les dues finestres de la pantalla. Encara que les fotografies no s’incloguin en el fitxer .DAT, sempre s’imprimiran en el document Word generat. 18/11/2018

17 Altres Operacions: Imprimir
18/11/2018 Altres Operacions: Imprimir Imprimir: permet genera un fitxer Word per imprimir el document. Cal seleccionar primer el TEDI per imprimir. TEDI a imprimir 18/11/2018

18 18/11/2018 Versió 4.0 MOLT IMPORTANT A partir d'ara no es podran carregar fitxers .DAT que no hagin estat generats o guardats amb la versió 4.x o superior del programa. Si s’ha realitzat algun informe amb la versió anterior, només cal: Actualitzar el programa. Obrir l'informe ja creat i tornar-lo a gravar, o fer una còpia nova amb l'opció de COPIAR. Tornar a generar el fitxer .DAT No caldrà tornar a entrar de nou les dades i fotografies. 18/11/2018

19 Instal·lació del Programa (1)
18/11/2018 Instal·lació del Programa (1) Requisits versió 4.0 Windows 2000 / Windows XP / Windows Vista Office 2003 / Office 2007 Si es disposa d’una versió anterior del programa, cal desinstal·lar-la prèviament. Per instal·lar el programa cal executar el fitxer Setup_COACs_4_0.exe i seguir les indicacions del mateix. 18/11/2018

20 Instal·lació del Programa (2)
18/11/2018 Instal·lació del Programa (2) Instal·lació en Windows Vista / Windows 7 Addicionalment, si en Windows Vista / Windows 7 apareix el següent missatge d’error: Código de Error: 70 Cal anar al menú Programas, seleccionar l’aplicació TEDI, i amb el botó dret seleccionar l’opció Ejecutar como Administrador, i polsar Acceptar. 18/11/2018


Descargar ppt "Introducció de TEDIs (COACs) Versió 4.0"

Presentaciones similares


Anuncios Google