La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Tema 6: L’ENERGIA.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Tema 6: L’ENERGIA."— Transcripción de la presentación:

1 Tema 6: L’ENERGIA

2 Què és l’energia? L'energia és un atribut present a qualsevol sistema físic i que es pot manifestar en forma de treball útil, de calor, de llum o altres maneres. Està molt relacionada amb el treball, l'entalpia, l'entropia i, en física nuclear, la massa. L'energètica, que inclou la termodinàmica i altres aspectes, és la branca de la ciència que s'ocupa de l'estudi de l'energia i la tecnologia energètica la que l'aplica. L'energia és un nexe d'unió que apareix a totes les àrees de la física i també a altres camps, com la química, el medi ambient o l'economia. En el sistema internacional, l'energia es mesura en joules però moltes altres unitats s'usen també sovint, com la caloria, el quilowatt-hora o l'electrovolt. Així doncs, podem dir que l’energia és la causa que tinguin lloc els canvis.

3 Tipus d’energia Energia Mecànica. Energia sonora. Energia lluminosa.
Energia calorífica o tèrmica. Energia elèctrica. Energia química. Energia nuclear.

4 Propietats de l’energia
L’energia té algunes propietats que ens resulten molt útils, com ara les següents: L’energia es transfereix: És a dir, pot passar d’uns cossos a uns altres. L’ energia es pot emmagatzemar: Les piles i les bateries, per exemple, emmagatzemen energia. L’energia es tranporta:És a dir, es trasllada d’uns llocs a uns altres. L’energia es transforma:És a dir, es transforma d’uns tipus a uns altres.

5 La calor i la llum L a calor és un tipus d’energia que fa que augmenti la temperatura dels cossos. La calor provoca canvis en els cossos, com ara la dilatació i la contracció. La llum es propaga en línia recta i en totes les direccions. Quan incideix en els objectes, es pot reflectir. Quan passa d’una subtància transparent a una altra, es refracta.

6 La producció d’electricitat
Ja has vist que l’energia elèctrica es pot transfomar fàcilmenten altres tipus d’energia. A més, es transporta fàcilment per mitjà de cables. Però, com es produeix tota l’energia elèctrica que fem servir? L’electricitat es produeix a les centrals elèctriques, des de les quals es transporta fins als llocs on es consumeixen per mitjà de les línies elèctriques.

7 L’energia en la nostra societat
La major part de l’energia que utilitzem en la vida quotidiana és de dos tipus: energia elèctrica. Es fa servir a les cases, en la indústria, en el transport per ferrocarril, etc. Energia del combustible: Com ara la gasolina, el gasoil i el gas natural, que s’utilitza en el transport, però també en la calefacció de les cases, la industria, etc. L’ús de l’energia pot tenir conseqüències negatives, com ara l’ exhaurimiment dels recursos, la contaminació, l’escalfament global i la pluja àcida.

8 TREBALL REALITZAT PER:
Júlia Adam


Descargar ppt "Tema 6: L’ENERGIA."

Presentaciones similares


Anuncios Google