La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

i les seves característiques

Presentaciones similares


Presentación del tema: "i les seves característiques"— Transcripción de la presentación:

1 i les seves característiques
La matèria i les seves característiques Col·legi Santa Dorotea Anna Viladrich

2 Col·legi Santa Dorotea Anna Viladrich
La Matèria és: Tot allò que té massa i ocupa un espai (té volum). Tot allò que ocupa un lloc en l’espai i que es pot detectar o mesurar. Col·legi Santa Dorotea Anna Viladrich

3 Col·legi Santa Dorotea Anna Viladrich
Què és Matèria ? L’aire és matèria? Els gasos són materia? Col·legi Santa Dorotea Anna Viladrich

4 Col·legi Santa Dorotea Anna Viladrich
Com mesurem la Matèria ? Amb les Magnituds..... Propietats d’un cos que es pot mesurar. Ex: longitud, temperatura..... Mesurar: comparar el valor d’una magnitud amb una unitat de referència Resultat d’una mesura: nombre + unitat. Ex : 1’5 m Col·legi Santa Dorotea Anna Viladrich

5 Els sistemes d’unitats ens permeten mesurar les magnituds
Dins del SI hi ha unes unitats fonamentals: LONGITUD MASSA TEMPS TEMPERATURA Metre Quilogram Segons Kelvin m Kg s k Col·legi Santa Dorotea Anna Viladrich

6 Els sistemes d’unitats ens permeten mesurar les magnituds
Les unitats que s’obtenen per combinació de les unitats fonamentals , s’anomenen derivades: Superfície m2 Volum m3 Velocitat m/s Col·legi Santa Dorotea Anna Viladrich

7 Els sistemes d’unitats ens permeten mesurar les magnituds
No sempre aquestes unitats són les adequades per a mesurar. Alguns cops utilitzem els seus múltiples i submúltiples, que en el sistema mètric decimal (SMD)es designen amb prefixos. (Km) (Hm) (Dm) (m) (dm) (cm) (mm) 1 10 100 1.000 10.000 0,1 0,01 0,001 0,0001 0,00001 0,000001 Col·legi Santa Dorotea Anna Viladrich

8 Col·legi Santa Dorotea Anna Viladrich
Factors de conversió Operació matemàtica que s’utilitza per realitzar canvis d’unitats d’una mateixa magnitud. Multipliquem per una fracció que val la unitat, numerador i denominador són la mateixa mesura expressada en diferent unitat. 1g 10dg 1km 1000m 1h 3600s WWW. Col·legi Santa Dorotea Anna Viladrich

9 Col·legi Santa Dorotea Anna Viladrich
La Matèria té: MASSA: Quantitat de matèria que tenen els cossos Unitat en el SI : kg (quilogram) Es mesura amb la balança VOLUM: Quantitat d’espai que ocupen els cossos Unitat en el SI: m3 (metre cúbic) 1l = 1 dm3 1ml = 1 cm3 Col·legi Santa Dorotea Anna Viladrich

10 Col·legi Santa Dorotea Anna Viladrich
La densitat Propietat específica (característica de cada substància), quocient entre la massa i el volum: M d = V SI: kg/m3 Altres unitats g/cm3 Col·legi Santa Dorotea Anna Viladrich

11 Col·legi Santa Dorotea Anna Viladrich
Càlcul de densitats Col·legi Santa Dorotea Anna Viladrich


Descargar ppt "i les seves característiques"

Presentaciones similares


Anuncios Google