La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

SEGONA AVALUACIÓ Treball i energia. Potència. Calor.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "SEGONA AVALUACIÓ Treball i energia. Potència. Calor."— Transcripción de la presentación:

1 SEGONA AVALUACIÓ Treball i energia. Potència. Calor.
El llum i el so. (Teoria. Fer treball). Química. Revisió del passat curs. Símbols, valències, formulació. Laboratori. Utillatge i normes. Les unions entres els àtoms.

2 Ciències de la Naturalesa
Connectar-se a: ESO Ciències de la Naturalesa Exercicis i problemes De 2n cicle: Cinemàtica, Dinàmica, Força gravitatòria De 1r cicle: Unitats, Notació científica, Cinemàtica, Pressió, Forces, Densitat Hi podeu trobar altres enllaços d’interès Per repassar!

3 Introducció a la Química
Connectar-se a: ESO Ciències de la Naturalesa Laboratori virtual (aula en 4 parets que tenen, respectivament, 16, 13, 9 i 5 punts d’informació –no fer la taula periòdica-) Llibre de seguretat Llibre d’utillatge Quadern d’activitats, amb qüestionaris per a tot l’any! Per anar posant-nos a punt!

4 Magnituds escalars (no vectorials)
Energia mesura la capacitat de fer un treball. Treball i energia són magnituds “semblants”. Tenen mateixes unitats. La relació entre treball i temps és la potència. Estudiarem energia mecànica, diferenciant, sobretot, la cinètica i la potencial.

5 TREBALL Fórmula: w = F.s (*) Treball és igual a força per desplaçament
(*) Si la força s’aplica en la mateixa direcció en què es produeix el moviment En cas contrari, la fórmula és: w = F.s. cos α (**) (**) α és l’angle que formen les direccions de la força i de la trajectòria en la qual es produeix el moviment. Valors: cos 0º = 1; cos 30= 0,86; cos 45= 0,7 cos 90 = 0; cos 180= - 1 Exemple: Si F va a favor del moviment, F realitza f F un treball positiu. Es mesura en Joules. P Si f és en contra, f realitza un treball negatiu i si P no va ni a favor ni en contra del moviment, P no fa treball.

6 Capacitat de realitzar un treball
ENERGIA Capacitat de realitzar un treball Principi de conservació: L’energia ni es crea ni es destrueix, només es transforma ENERGIA MECÀNICA: Ec + Ep E. Cinètica: és la que té un cos a causa del seu moviment. Ec = ½.m.v2 E. Potencial: és la que té un cos a causa de la seva posició. Ep = m.g.h Es mesuren en Joules. Comprovau que el treball i les dues energies mencionades tenen la mateixa equació de dimensions (ML2T-2).

7 UNITATS S.I. Joule = Newton x metre Joule = kg x (m/s)2
Joule = kg x m/s2 x m kilopondímetre = kilopondi x metre Equivalència kpm = 9,8 J

8 Treball realitzat en una unitat de temps
POTÈNCIA Treball realitzat en una unitat de temps Fórmula: P = W/t (vat, wat =J/s) Altres unitats: kw, CV(HP) Equivalències: 1kw = 1000 w 737 w (735w) = 1 CV Cercau l’equació de dimensions de la potència. Esbrinau de què és unitat el kw.h. Cercau l’equivalència del kw.h en la unitat corresponent al S.I.

9 És el flux d’energia que es produeix perquè les temperature s’igualin
CALOR És el flux d’energia que es produeix perquè les temperature s’igualin La temperatura depèn de l’Ec de les partícules Les partícules estarien en repòs en el zero absolut (-273ºC) Cada substància té un calor específic Q = m. Ce. (tf-ti) Unitat: Caloria Altres unitats: Kcal, Joule Equivalències: 1kcal = 1000 cal 1 J = 0,24 cal 1 cal = 4,18 J

10 És la relació entre l’energia útil i la total
RENDIMENT És la relació entre l’energia útil i la total Es sol donar en % En tots els processos hi ha rendiments més aviat baixos.


Descargar ppt "SEGONA AVALUACIÓ Treball i energia. Potència. Calor."

Presentaciones similares


Anuncios Google