La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Calor i equilibri tèrmic

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Calor i equilibri tèrmic"— Transcripción de la presentación:

1 Calor i equilibri tèrmic
Quan dos cossos o sistemes a distinta temperatura se posen en contacte acaben igualant la seua temperatura. Se diu que han arribat a l’EQUILIBRI TÈRMIC

2 Quan dos sistemes o cossos en desequilibri tèrmic entren en contacte, el de major temperatura transfereix energia tèrmica al de menor temperatura fins a aconseguir l’equilibri tèrmic El calor és la transferència d’energia des d’un cos que està a major temperatura a un altre de menor temperatura

3 James Prescott Joule

4 William Thomson

5 Quines magnituds mesurem?
Mesura de calor Volem calcular la calor que un objecte transmet a un altre. Es igual calfar aigua que ferro? Influeix la quantitat de matèria? Què ocorre quant més temps calfem? Quines magnituds mesurem?

6 Mesura de calor La calor es mesura en unitats d’energia. En conseqüència, en el S.I. la unitat de mesura és el JOULE (J) Una altra unitat (antiga) de mesura de la calor és la CALORIA 1 cal = 4,184 J Una caloria és la quantitat de calor necessària per augmentar la temperatura d’1 gram d’aigua 1 ºC

7 El calor depèn de la quantitat de matèria (m = massa), de la variació de temperatures experimentada (ΔT) i d’una constant que depèn del tipus de substància que dóna o rep la calor (calor específic) Q = m . Ce. ΔT


Descargar ppt "Calor i equilibri tèrmic"

Presentaciones similares


Anuncios Google