La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

objectiu de la Tecnologia

Presentaciones similares


Presentación del tema: "objectiu de la Tecnologia"— Transcripción de la presentación:

1 objectiu de la Tecnologia
PRODUCTES = L’ARTIFICIAL objectiu de la Tecnologia PROCÈS INDUSTRIAL EL NATURAL ENERGIA MATÈRIA és la capacitat dels cossos per realitzar es pot manifestar de diferents es pot obtenir de diferents TREBALL FORMES FONTS que són Carolina Crespo. Tecno-Lògics Bellvitge

2 L’ENERGIA F d és la capacitat dels cossos per realitzar TREBALL
el realitzen en funció del temps FORCES existeix només si hi ha moviment POTÈNCIA F = m·a W = F·d P = W / t es mesura en es mesura en es mesura en S.I: Newton (N) S.T: kilopond (kp) 1 kp = 9,81 N S.I: Joule (J) S.I: Watt (W) cavall de vapor (CV) 1 CV = 736 W El pes és una força. Es mesura en N d F

3 L’ENERGIA és la capacitat dels cossos per realitzar TREBALL el realitzen en funció del temps FORCES existeix només si hi ha moviment POTÈNCIA F = m·a W = F·d P = W / t es mesura en es mesura en es mesura en S.I: Newton (N) S.T: kilopond (kp) 1 kp = 9,81 N S.I: Joule (J) S.I: Watt (W) cavall de vapor (CV) 1 CV = 736 W Quina potència en CV ha de desenvolupar el motor d’un cotxe, si per mantenir-lo a la velocitat de 90 km/h és necessari aplicar una força de N? J  34 CV

4 es pot manifestar de diferents
L’ENERGIA es pot manifestar de diferents FORMES Ec = ½·m.v2 Ep = m·g·h E mecànica = E cinètica + E potencial E tèrmica en funció dels seus E elèctrica EFECTES E química E nuclear E radiant E sonora

5 es pot manifestar de diferents
L’ENERGIA es pot manifestar de diferents FORMES Ec = ½·m.v2 Ep = m·g·h E mecànica = E cinètica + E potencial E tèrmica en funció dels seus E elèctrica EFECTES E química E nuclear E radiant E sonora Una grua té aixecat un cos que té una massa de 100 kg a 32 m del terra. Però el cable es trenca i el cos cau. Quina és l’energia mecànica i la velocitat del cos quan està a 10 m del terra? Em = J, v = 20,78 m/s

6 es pot manifestar de diferents
L’ENERGIA es pot manifestar de diferents FORMES Ec = ½·m.v2 Ep = m·g·h es poden E mecànica = E cinètica + E potencial TRANSFORMAR E tèrmica 1 cal = 4,18 J mitjançant en funció dels seus E elèctrica E = P·t = I·V·t 1 kWh = J màquines i aparells EFECTES E química que tenen E nuclear E = m·c2 rendiment E radiant E sonora màquina regit pel principi és de conservació de l’energia  = Eu / Ec Ec Eu  sempre < 100% Ec = Eu + Ep Ep

7 es pot manifestar de diferents
L’ENERGIA es pot manifestar de diferents FORMES es poden TRANSFORMAR mitjançant en funció dels seus màquines i aparells EFECTES que tenen rendiment Quin és el rendiment d’una grua que aixeca una massa de kg a una velocitat de 5 m/s i utilitza un motor que consumeix 15 CV a plena càrrega?  = 45% màquina regit pel principi és de conservació de l’energia  = Eu / Ec Ec Eu  sempre < 100% Ec = Eu + Ep Ep

8 L’ENERGIA es pot obtenir de diferents FONTS que l’home ha anat
descobrint i utilitzant AL LLARG DE LA HISTÒRIA

9 L’ENERGIA es pot obtenir de diferents FONTS que l’home ha anat
descobrint i utilitzant principalment AL LLARG DE LA HISTÒRIA NO RENOVABLES com COMBUSTIBLES FÒSSILS NUCLEARS que són principalment carbó petroli gas natural urani cadascun amb diferent PODER CALORÍFIC

10 L’ENERGIA es pot obtenir de diferents FONTS que l’home ha anat
descobrint i utilitzant principalment el seu ús irracional provoca AL LLARG DE LA HISTÒRIA NO RENOVABLES GREUS PROBLEMES com COMBUSTIBLES com calen esgotament reserves ALTERNATIVES FÒSSILS NUCLEARS contaminació efecte hivernacle pluja àcida boires fotoquímiques consum racional que són principalment augment rendiments carbó petroli gas natural urani FONTS RENOVABLES cadascun amb diferent PODER CALORÍFIC


Descargar ppt "objectiu de la Tecnologia"

Presentaciones similares


Anuncios Google