La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Com estudiar… El subratllat Organització de la informació Esquemes

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Com estudiar… El subratllat Organització de la informació Esquemes"— Transcripción de la presentación:

1 Com estudiar… El subratllat Organització de la informació Esquemes
Mapa conceptual Mapa mental El resum Altres…

2 Ho podem aprendre tot: anglès, xinès, història, arts marcials, música, informàtica... Però sovint no resulta fàcil arribar a aquests aprenentatges: les regles d’ortografia, les claus de judo o les notes de solfeig sembla que es vulguin resistir als nostres intents d’apropiar-nos-les. Per aprendre cal escoltar, llegir, estudiar, concentrar-se, reflexionar, memoritzar, relacionar, repetir... De vegades passa que no ens en recordem, que no entenem res i, llavors, ens ve al cap allò de “no me’n sortiré mai!” Però no: per poder resistir el defalliment (interior) i vèncer les dificultats (exterior), no ens hem d’abandonar, s’ha de continuar! Per aprendre cal “tensar” l’enteniment i “mobilitzar” les pròpies forces, és a dir, cal fer un esforç: disciplina personal, treball, regularitat... Però no és un treball per “passar l’estona”, és un treball per adquirir coneixements i competències, és un esforç amb intel·ligència , seny i raó!

3 EL SUBRATLLAT Què és? És destacar mitjançant un traç (línees, ratlles o altres senyals) les frases essencials i paraules clau d’un text. Què subratllem? · La idea principal, que pot estar al principi, al mig o al final d’un paràgraf. · Paraules tècniques o específiques del tema i alguna dada rellevant que permeti una millor comprensió. Per a comprovar que hem subratllat correctament, ens farem preguntes sobre el contingut i si les respostes estan en les paraules subratllades, aleshores, el subratllat estarà ben fet. Per què subratllem? · Millor comprensió de l’estructura i organització del text. · Ajuda a fixar l’atenció d’una manera activa. · Captem el que és essencial. · Permet repassar molta matèria en poc temps. · Ajuda a fer posteriors esquemes i resums. · Ajuda a sintetitzar la informació important.

4 ESQUEMES, MAPA CONCEPTUAL I MAPA MENTAL
Què és? · És l’expressió gràfica del subratllat. · Conté de forma sintetitzada les idees principals, les idees secundàries i els detalls del text. Com fem un esquema? · Elaborar una lectura comprensiva i realitzar correctament  el subratllat per a ordenar bé els conceptes: idea principal, secundària… · Utilitzar paraules claus i frases molt curtes sense detalls no importants. · Utilitzar un llenguatge entenedor, si cal, propi. · Començar per la idea principal i baixar cap a idees secundàries i qüestions més detallades (ordre descendent).

5 Esquema d’arbre

6 Esquema dibuix

7 Esquema índex

8 Mapa conceptual

9

10 Mapa mental IDEA GENERAL Idea principals Detalls Idees secundàries

11

12

13 EL RESUM Què és? · El resum és l’últim pas del nostre estudi. · Es tracta d’una breu redacció que reculli les idees principals i secundàries del text. Com es fa? · Cal utilitzar un vocabulari propi, entenedor i fàcil de recordar. · Ha d’éser objectiu, sense aportacions personals. · Ha de quedar molt clara la idea general, les idees principals i les secundàries. · S’ha de fer a partir de l’esquema, tenint-lo sempre a la vista. · Enriqueix-lo, amplia’l i completa’l amb anotacions de classe, comentaris del professor o lectures relacionades. · Pots utilitzar un ordre d’exposició diferent al del llibre: dels aspectes particulars als generals o a l’inrevés. · Cal que sigui breu i amb un bon estil narratiu.

14 Altres tècniques. Els post-it.

15

16 Altres tècniques. La línia cronològica.

17

18 Recursos on-line. Internet pot convertir-se en un “professor” que m’ajuda a resoldre o aclarir dubtes... Per exemple, en matemàtiques...

19

20

21

22


Descargar ppt "Com estudiar… El subratllat Organització de la informació Esquemes"

Presentaciones similares


Anuncios Google