La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

EUROMANIA A L’ESTEVE Generalitat de Catalunya

Presentaciones similares


Presentación del tema: "EUROMANIA A L’ESTEVE Generalitat de Catalunya"— Transcripción de la presentación:

1 EUROMANIA A L’ESTEVE Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament Institut Esteve Terradas i Illa Nicoleta Garbelota

2 LES MEVES LLENGÜES Breu recorregut personal per les llengües romàniques

3 INICI DL PROJECTE AL CENTRE
Inici del projecte a l’escola (des del primer moment quan el Departament d’Ensenyament va organitzar la formació al professorat) Il·lusió = Implantació del projecte al centre, en solitari

4 PERFIL DE L’ALUMNAT Perfil de l’alumnat:
El contingut de la matèria , l’enfocament del contingut i la metodologia utilitzada s’adapten fàcilment als diversos perfils d’alumnat: alumnat convencional, alumnat d’AO (conductual), alumnat de currículum adaptat (grup E)

5 PROGRAMACIÓ Programació pedagògica del Projecte al centre (veure model)

6 AVALUACIÓ DEL PROJECTE
Avaluació del projecte com a taller quinzenal: avaluació inicial (fitxa) + s’avalua el portafolis amb 1p a la mitjana trimestral.

7 AVALUACIÓ DEL PROJECTE COM A ASSIGNATURA OPTATIVA
Avaluació del projecte com a assignatura optativa d’ampliació de llengua i literatura castellana a 1r d’ESO (2h setmanals): avaluació inicial (fitxa) + La materia s’ avaluarà tenint en conte els següents criteris d’avaluació: 40% portafoli, examen… 60% competències bàsiques (10% competència comunicativa oral, 10% competència comunicativa escrita- redacció, lectura 10% competència cultural y artística(pòster), 10% competència social y ciutadana (actitud, puntualitat, assistència), 10% autonomia personal deures), (10% competència digital).

8 TALLERS Taller d’Euromania “La castanyada” +Taller “ Per molts anys”

9 Noves unitats en projecte:
Ioga aplicat a l’ensenyament (relaxació a la cadira) Educació física – tennis de taula Taller de Sant Jordi....la rosa

10 Valoració personal del projecte
Des del primer dia de classe intento desdramatitzar la dificultat (inexistent) del projecte al meus alumnes ...els faig entendre que no es tracta d’aprendre llengües, sinó de construir competències d’intercomprensió. Les llengües són alhora semblants i diferents. L’estudi de les similituds i les discrepàncies permet passar amb més o menys facilitat d’una llengua a l’altra. Com a professora he procurat sempre motivar i enlluernar els meus alumnes envers la matèria i tots ens engresquem i ens ho passem d’allò més bé. He aconseguit que em saludin pel passadís en qualssevol de les llengües romàniques del projecte.

11 Blog d’Euromania a l’IES Esteve Terradas
Els alumnes de l’Esteve que fan Euromania , al final del projecte, se senten satisfets i afortunats d’haver assolit la competència de comprensió plurilingüe en les 7 llengües romàniques


Descargar ppt "EUROMANIA A L’ESTEVE Generalitat de Catalunya"

Presentaciones similares


Anuncios Google