La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

COMISSIÓ TÈCNICA DE SALUT A TOTES LES POLÍTIQUES (PINSAP)

Presentaciones similares


Presentación del tema: "COMISSIÓ TÈCNICA DE SALUT A TOTES LES POLÍTIQUES (PINSAP)"— Transcripción de la presentación:

1 COMISSIÓ TÈCNICA DE SALUT A TOTES LES POLÍTIQUES (PINSAP)
A LA UNIVERSITAT, FEM NOSTRA LA SALUT Barcelona, 1 de març de 2018

2 A LA UNIVERSITAT, FEM NOSTRA LA SALUT
PINSAP A LA UNIVERSITAT, FEM NOSTRA LA SALUT El Pla Interdepartamental i Intersectorial de Salut Pública manté, d’una banda, els objectius fundacionals d'incorporar el punt de vista de la salut com un dels eixos de totes les polítiques governamentals, des de la política d'Estat a la política municipal. I, de l'altra, es proposa que aquestes accions serveixin per incrementar els anys en bona salut de la població de Catalunya. Les àrees prioritàries de la programació, amb la vista posada al 2020, defineixen noves àrees d'actuació, identificades per l'Organització Mundial de la Salut (OMS), com a reptes del segle XXI. El focus es posa així mateix en problemes complexos que requereixen l'abordatge intersectorial. El Pla es fixa com a objectiu portar les estratègies de SaTP (Salut a totes les polítiques) a tot el territori, i per això utilitza la figura del consell territorial, com a l'òrgan base per implantar aquestes polítiques. Els Consells Territorials vehiculen les iniciatives destinades a cada racó del país, gràcies a la col·laboració estreta entre els departaments implicats del Govern, el món local, els proveïdors de salut, el món acadèmic, els col·legis professionals, el teixit associatiu i el tercer sector.

3 A LA UNIVERSITAT, FEM NOSTRA LA SALUT
En aquest marc, es crea, entre d’altres, la Comissió tècnica transversal per integrar la salut en els plans i currículums escolars i professionals Dins d’aquesta Comissió, es constitueix la Subcomissió tècnica per a la integració de la salut als currículums universitaris: Andreu Benet Busquets, Xarxa Catalana d’Universitats Saludables (UAB) Arturo Campo Alcolea, Departament de Salut Maria Estrada Ocon, Departament de Salut Victòria Morín Fraile, Escola d’Infermeria. Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (UB) Roser Pérez-Giménez, Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa (UAB) Esteve Saltó Cerezuela, Departament de Salut Elisabet Silvestre Fortea, Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya Montserrat Solé i San Millán, Secretaria d’Universitats i Recerca

4 A LA UNIVERSITAT, FEM NOSTRA LA SALUT
Curs matriculats

5 A LA UNIVERSITAT, FEM NOSTRA LA SALUT
ACCIONS NO CURRICULARS: Adreçades a Estudiantat, Professorat i PAS ACCIONS CURRICULARS: Adreçades a Estudiantat, en un doble vessant

6 A LA UNIVERSITAT, FEM NOSTRA LA SALUT
ACCIONS NO CURRICULARS, EN DIVERSOS ÀMBITS D’ACTUACIÓ Xarxa Catalana d’Universitats Saludables US.cat Conveni marc de col·laboració Departament d’Empresa i Coneixement/Agència de Salut Pública de Catalunya/Consell Interuniversitari de Catalunya/Xarxa Catalana d’Universitats Saludables Projecte Plenes Facultats Projecte Sert

7 A LA UNIVERSITAT, FEM NOSTRA LA SALUT
ACCIONS CURRICULARS, EN UN DOBLE VESSANT Promoure la salut pròpia de l’estudiantat Formar l’estudiantat perquè pugui actuar com a agent dinamitzador en el seu àmbit professional

8 A LA UNIVERSITAT, FEM NOSTRA LA SALUT
ACCIONS CURRICULARS Primera fase de diagnosi: Anàlisi dels continguts curriculars de salut en els plans docents de 319 titulacions de grau, de 6 universitats FONT: Blocs temàtics de les guies docents de les assignatures).

9 A LA UNIVERSITAT, FEM NOSTRA LA SALUT
ACCIONS CURRICULARS MAPEIG CURRICULAR: PUNT DE PARTIDA CRITERIS DE SELECCIÓ DE LES ASSIGNATURES Que continguin temàtica sobre: Salut pública des de la perspectiva salutogènica Determinants externs al sistema sanitari Promoció d’hàbits saludables

10 A LA UNIVERSITAT, FEM NOSTRA LA SALUT
GRAUS AMB O SENSE ASSIGNATURES DE SALUT UN 20% (64 GRAUS) TENEN ALGUNA ASSIGNATURA DE SALUT I UN 80% (255 GRAUS), NO Nombre Graus amb assignat. Salut Nombre Graus sense assignat. Salut 255

11 A LA UNIVERSITAT, FEM NOSTRA LA SALUT
NOMBRE DE CRÈDITS AMB CONTINGUTS DE SALUT 558,5 CRÈDITS. UN 1% DEL TOTAL DE CRÈDITS DELS 319 GRAUS Crèdits de Salut 558,5 Total crèdits 76.560

12 A LA UNIVERSITAT, FEM NOSTRA LA SALUT
AQUESTS 558,5 CRÈDITS CONFORMEN 103 ASSIGNATURES: 67 obligatòries (un 34%) i 36 optatives (un 66%) Assignatures de salut obligatòries 67% optatives 36%

13 A LA UNIVERSITAT, FEM NOSTRA LA SALUT
ACCIONS CURRICULARS Elaboració de diferents propostes per desenvolupar l’objectiu d’incloure continguts de salut als currículums acadèmics de grau Implicació de les àrees acadèmiques de les universitats en l’anàlisi de les propostes i la previsió del calendari d’actuacions

14 A LA UNIVERSITAT, FEM NOSTRA LA SALUT
ACCIONS CURRICULARS: PROPOSTES DE LA SUBCOMISSIÓ Definició i inclusió d’una competència transversal de l´àmbit de la salut, dins el conjunt de competències transversals de les universitats, per incorporar-la als diferents graus. Convocatòria d’una Jornada amb persones expertes per analitzar la competència transversal definida, el seu desenvolupament i els possibles criteris d’avaluació. Proposar que les persones responsables acadèmiques prevegin la incorporació i el desenvolupament d’aquesta competència transversal als treballs finals de grau (TFG). Promoure que dins el TFG que hom realitzi es reflexioni sobre la salut, en sentit ampli, i s’inclogui la perspectiva sobre aquesta temàtica en els diferents àmbits de coneixement. En aquest context, afavorir la creació d’un premi interuniversitari per als TFG que incloguin aquesta òptica.

15 A LA UNIVERSITAT, FEM NOSTRA LA SALUT
ACCIONS CURRICULARS: PROPOSTES DE LA SUBCOMISSIÓ Elaboració de les bases d’un mòdul formatiu amb continguts de salut, que pugui ser desenvolupat en col·laboració amb les universitats. Promoure que alguna universitat actuï com a líder del projecte formatiu pilot, que incorpori aquesta competència i que actuï com a vector de transformació en innovació docent. Valorar el reconeixement acadèmic de les activitats no curriculars de Campus que promoguin els hàbits saludables (crèdits saludables)

16 A LA UNIVERSITAT, FEM NOSTRA LA SALUT
ACCIONS CURRICULARS: PROPOSTES DE LA SUBCOMISSIÓ PROPOSTA DE COMPETÈNCIA TRANSVERSAL La Subcomissió tècnica per a la integració de la salut als currículums universitaris presenta la proposta de descripció de la competència transversal: Capacitat d‘identificar els determinants de la salut, de valorar els propis comportaments i de contribuir a un medi ambient sostenible, per tal de tenir cura de la pròpia salut i de contribuir a crear un entorn saludable, actuant com a agents de salut en el desenvolupament de l'activitat professional.

17 A LA UNIVERSITAT, FEM NOSTRA LA SALUT
En aquesta marc de treball, presentem algunes activitats desenvolupades, amb la finalitat d’incloure els continguts de salut en la formació en: l’àmbit universitari l’àmbit professional

18 MOLTES GRÀCIES


Descargar ppt "COMISSIÓ TÈCNICA DE SALUT A TOTES LES POLÍTIQUES (PINSAP)"

Presentaciones similares


Anuncios Google