La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Jordi Martínez ECOGESA 17 d’octubre 2013 Productivitat: què és i com millorar-la Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Jordi Martínez ECOGESA 17 d’octubre 2013 Productivitat: què és i com millorar-la Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso."— Transcripción de la presentación:

1 Jordi Martínez ECOGESA 17 d’octubre 2013 Productivitat: què és i com millorar-la Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

2 Producció obtinguda Recursos emprats Què és productivitat? Concepte més producció mateixos recursos mateixa producció menys recursos més producció menys recursos PIMEC COM MILLORAR LA PRODUCTIVITAT Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

3 Què és productivitat? Exemples > Indústria número unitats persona-hora Serveis vendes estocs llits ocupats llits disponibles € ingressats seient i km. EUROPA ESPANYA -34% Productivitat indústria espanyola per empleat PIMEC COM MILLORAR LA PRODUCTIVITAT Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

4 Per què cal millorar la productivitat? Costos Competitivitat Capacitat d’exportar Empresa sostenible Salaris Consum Inversió Treball Creixement economia PRODUCTIVITAT Atenció! : Risc de baixar qualitat (i vendes). No s’assegura que es puguin vendre tots els productes/serveis ni que es puguin vendre al mateix preu. No crear colls d’ampolla. PIMEC COM MILLORAR LA PRODUCTIVITAT Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

5 Com es calcula la productivitat? Productivitat tecnològica considerar corba aprenentatge fixada per la tecnologia escollida no tenir en compte temps de parades programades PIMEC COM MILLORAR LA PRODUCTIVITAT Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

6 Com es calcula la productivitat? OEE Productivitat real Utilització - Posada en marxa - Avaries - Canvis/ajustos - Absentismes - Falta material - Absències lloc de treball Eficiència - Personal poc format - Aturades menors/temps morts - Disminució velocitat Qualitat - Rebutjos - Repetició treballs - Segones qualitats PIMEC COM MILLORAR LA PRODUCTIVITAT Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

7 Productivitat real Product. tecnològica Utilització Eficiència Qualitat = X X X Hores treball real Hores treball programades Unitats totals produïdes Hores treball real Unitats bones Unitats total produïdes Utilització Eficiència Com es calcula la productivitat? OEE Qualitat PIMEC COM MILLORAR LA PRODUCTIVITAT Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

8 Com es pot millorar la productivitat Hard HARD Invertir en màquines / tecnologia/TI Millorar producte/ embalatge PIMEC COM MILLORAR LA PRODUCTIVITAT Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

9 Com es pot millorar la productivitat Soft 1. Racionalitzar, simplificar i millorar els mètodes de treball PIMEC COM MILLORAR LA PRODUCTIVITAT Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

10 Com es pot millorar la productivitat Soft 2. Motivar el personal, fomentant la innovació PIMEC COM MILLORAR LA PRODUCTIVITAT Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

11 Com es pot millorar la productivitat Soft 3. Aconseguir una organització intel·ligent i dinàmica PIMEC COM MILLORAR LA PRODUCTIVITAT Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

12 Un exemple molt senzill... PIMEC COM MILLORAR LA PRODUCTIVITAT Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

13 Un exemple molt senzill... PIMEC COM MILLORAR LA PRODUCTIVITAT Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

14 Reduir el temps de cicle, eliminant tot tipus de malbaratament Activitat que consumeix recursos, temps i/o espai i que no aporta cap valor als clients En resum, es tracta de… eliminar tot el que sigui innecessari. fer el treball necessari amb menys temps, recursos i cost. Processos Què es pretén? 14 Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

15 Malbarataments Tipus Sobreproducció Transport Temps d’espera Moviment de persones PIMEC COM MILLORAR LA PRODUCTIVITAT Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

16 Malbarataments Tipus Inventaris Defectes Tasques innecessàries PIMEC COM MILLORAR LA PRODUCTIVITAT Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

17 Algunes eines… Millora contínua VSM 5 S Poka-yokes Lay-out SMED PIMEC COM MILLORAR LA PRODUCTIVITAT Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

18 Fases Què hem de fer Treballar per projectes Reflexionar Reconèixer situació Obtenir consens i compromís Identificar oportunitats de millora Analitzar punt partida Prioritzar Definir objectius Seleccionar tècnica Assignar recursos Desenvolupar projectes Canviar processos Alinear l’organització Gestionar el canvi Mesurar i actuar Comprovar cóm es treballa després dels canvis Mesurar resultats Consolidar forma d’operar Millora contínua Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

19 Millorar la productivitat NO és: Un conjunt d’eines Un projecte de la Direcció Fer només grans inversions Acomiadar gent Conclusions Millorar la productivitat SÍ és: Una estratègia empresarial capaç de transformar les organitzacions Una actitud, un canvi de mentalitat PERSONES GESTIONAR EL CANVI PIMEC COM MILLORAR LA PRODUCTIVITAT Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.

20 Gràcies per la vostra atenció Jordi Martínez Boadas jmartinez@ecogesa.net MADRID José Abascal, 55 Tel. + 34 91 781 50 40 BARCELONA Diagonal, 482 1a Planta Tel. + 34 93 415 88 77 www.ecogesa.net Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso exclusivo del Autor/Autores de los mismos ©2013 Ecogesa XXI SL. Todos los derechos reservados.


Descargar ppt "Jordi Martínez ECOGESA 17 d’octubre 2013 Productivitat: què és i com millorar-la Los contenidos expuestos en el presente documento son propiedad y de uso."

Presentaciones similares


Anuncios Google