La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

I ARA, QUÈ PUC FER?.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "I ARA, QUÈ PUC FER?."— Transcripción de la presentación:

1 I ARA, QUÈ PUC FER?

2 AMB EL TÍTOL GRADUAT EN ESO SEGUIR ESTUDIANT ANAR A FER FEINA
CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ BATXILLERAT

3 CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ
OBJECTIU: Formació professional específica: T + P Exclussivament professional. TÍTOL: TÈCNIC AUXILIAR DURADA: 1400 a 2000 h aprox. REQUISITS: Títol ESO. Si no tens ESO: prova d’accés al grau mitjà (17 anys).

4 CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ
FORMACIÓ: una part es fa a empreses i una altra, als centres educatius Tenen una àrea de FOL (formació i orientació laboral) SORTIDES: - Món laboral - Prova d’accés a CFGS* (als anys) - Batxillerat

5 PROVA D’ACCÉS A GRAU MITJÀ
Complir un dels següents requisits: - 17 anys o complir-los en l’any natural en què es realitza la prova i no ESO. - Persones que hagin superat amb anterioritat la prova d'accés es poden tornar a presentar per millorar la qualificació.

6 Continguts de la prova:
- Part Lingüística: Llengua catalana, Llengua castellana. - Part Social: Ciències socials. - Part cientificotecnològica: Matemàtiques + Ciències de la Naturalesa o Tecnologia (a triar per l'interessat).

7 Calendari de la prova: - Prova: 23 i 24 de maig, horabaixa.
- Inscripcions: del 7 al 18 de març. - Prova: 23 i 24 de maig, horabaixa. - Lliurament del certificat d’aptitud dia 13 de juny.

8 BATXILLERAT Formació general, orientació i preparació per als estudis superiors, tant de formació professional com universitària. Obtenen el títol PROPI de batxiller. Dos anys de durada. Tres modalitats: *Arts *Ciències i tecnologia *Ciències socials i humanitats

9 Estructura del Batxillerat
1r DE BATXILLERAT 2n DE BATXILLERAT Matèries comunes Matèries de modalitat (3) Optativa ( 1)

10 Modalitat arts (arts plàstiques)
Primer curs: - Dibuix Artístic I Dibuix Tècnic Volum / Cultura audiovisual Una optativa entre: - Taller de fotografia - Taller de pintura Segon curs: - Dibuix Artístic II - Història de l’art - Disseny - Tècniques gràficoplàstiques - Dibuix tècnic II Una optativa entre: - Volum II - Arts Escèniques

11 (arts escèniques/música)
Modalitat arts (arts escèniques/música) Primer curs: - Anàlisi musical I - Cultura audiovisual - Llenguatge i pràctica musical Una optativa entre: - Tallers artístics Segon curs: - Anàlisi musical II - Anatomia aplicada - Arts escèniques - Història de la música i de la dansa Una optativa entre: - Tallers artístics

12 Modalitat de Ciències i tecnologia
Primer curs: - Física i Química - Matemàtiques 1 - Biologia i geologia/Dibuix tècnic I/Tecnologia industrial I Una optativa entre: - Dibuix. Tècnic 1 - Tècniques experimentals - Tecnologia Industrial 1 - Tecnologia de la informació i la comunicació - Economia - Biologia i geologia Segon curs: - Biologia - Ciències de la Terra i mediambientals - Dibuix tècnic II - Electrotècnia - Física - Química - Matemàtiques II - Tecnologia industrial II Una optativa entre: - Geologia - Mecànica - Ampliació de matemàtiques - Psicologia

13 Modalitat d’Humanitats i Socials 1er curs
- Llatí 1 - Història del món contemp. - Grec 1 - Literatura universal - Economia - Matemàtiques aplicades a les CCSS I Optatives (1): - Tec. de la informació i la comunicació. - Alemany 1 - Francès 1 - Literatura catalana - Literatura castellana - Història i Cultura de les Illes Balears - Economia - Mat apl. CCSS I

14 Modalitat d’Humanitats i socials 2n curs
- Llatí 2 - Grec 2 - Història de l’Art - Geografia - Matemàtiques aplicades Cs2 - Economia Optatives (1): -Alemany 2 Francès 2 - Llatí 2 - Psicologia - Fonaments d’administració i gestió - Literatura Universal - Matemàtiques aplicades CS 2

15 AVALUACIÓ BATXILLER - Tot aprovat: 2n Batxiller
- 1 ó 2 suspeses: 2n Batxiller + pendents Només assignatures suspeses - 3 ó 4 suspeses: Suspeses + altres per pujar nota - + 4 suspeses: repetir

16 SENSE TÍTOL SENSE GRADUAT EN ESO SEGUIR ESTUDIANT ANAR A FER FEINA
ESPA Ed. per adults PQPI Prova Accés GM

17 ESPA Educació per adults
Cal tenir 18 anys, però s'hi pot accedir als 16 anys amb un contracte laboral Permet obtenir el títol d'ESO Es treballa en 3 àmbits de coneixement: Comunicació, social i científic tecnològic Forma presencial, a distància o per lliure (prova) Es realitza als centres d’adults

18 PQPI Joves sense titulació entre 16 i 21 anys (Excepcionalment es pot entrar amb 15 anys). Iniciació al món laboral Obtenen un certificat Preparen per proves accés a CFGM, accés directe si s’obté una mitja igual o superior a 8. Dins i fora dels centres educatius Durada 1 curs escolar (caràcter general) i 2 cursos escolars (ESO) Hi ha una part pràctica

19 OFERTA EDUCATIVA IES BERENGUER D'ANOIA
CURS

20 Titulació: tècnic en comerç Accés: títol d’ESO o prova accés auxiliar
LA FAMÍLIA PROFESSIONAL DE COMERÇ CICLE DE GRAU MITJÀ PQPI Titulació: tècnic en comerç Accés: títol d’ESO o prova accés auxiliar dependent de comerç Requisit per accedir-hi: 16 anys, sense títol.

21 BATXILLERAT Modalitats ofertades: *Ciències i Tecnologia * Arts
*Ciències socials i Humanitats

22 ** Pàgina Web d’interès:

23 MOLTES GRÀCIES!


Descargar ppt "I ARA, QUÈ PUC FER?."

Presentaciones similares


Anuncios Google