La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

ORIENTACIÓ ACADÈMICA 3r d’ESO

Presentaciones similares


Presentación del tema: "ORIENTACIÓ ACADÈMICA 3r d’ESO"— Transcripción de la presentación:

1 ORIENTACIÓ ACADÈMICA 3r d’ESO
INS GIOLA ORIENTACIÓ ACADÈMICA 3r d’ESO

2 INS GIOLA És el moment de fer la Preinscripció pel curs i per tant arriba el moment de decidir quin itinerari triar a 4t d’ESO.

3 Primer de tot cal que tinguis en compte 6 aspectes:
INS GIOLA 1.- Quines són les teves capacitats i habilitats? 2.- Quines són les teves vocacions? 3.- Quina és la teva situació familiar i personal? 4.- Quines són les teves necessitats? 5.- Quines opcions se t’ofereixen? 6.- Què prioritzes i/o tries?

4 Què es pot fer després de 4t d’ESO?
INS GIOLA Continuar estudiant Anar a treballar Continuar estudiant i anar a treballar No fer res

5 SISTEMA EDUCATIU ACTUAL
IES GIOLA

6

7 Quins itineraris podeu triar a 4t d’ESO?
INS GIOLA Itinerari Biosanitari /CFGM: per qui vulgui fer un Batxillerat de Ciències de la Salut o Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’aquesta família professional. 2. Itinerari Científico-tecnològic /CFGM: per qui vulgui fer un Batxillerat més tècnic o un Cicle formatiu de Grau Mitjà d’aquestes famílies professionals. 3. Itinerari Humanístic/Ciències Socials/Artístic/CFGM: per qui vulgui fer un Batxillerat Social, Humanístic o Artístic o un CFGM d’alguna d’aquestes famílies professionals. 4. Itinerari de Transició al Treball/ CFGM: indicat per qui vulgui fer un Cicle Formatiu de Grau Mitjà o vulgui anar a Treballar.

8 Com triar a la preinscripció?
INS GIOLA Com triar a la preinscripció?

9 INS GIOLA

10 INS GIOLA A continuació et presentem les opcions que se t’ofereixen si decideixes continuar estudiant: PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ CICLES FORMATIUS GRAU MITJÀ BATXILLERAT BATXILLERAT A L’INS GIOLA FUNCIONAMENT DE LES PAU ESTUDIS UNIVERSITARIS CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR CICLES QUE OFEREIX L’INS GIOLA ALTRES ESTUDIS

11 Programes de Formació i Inserció
INS GIOLA Programes de Formació i Inserció “Els programes de qualificació professional inicial (PQPI) s’adrecen als joves més grans de setze anys (16 anys complerts o que els compleixin abans del 31 de desembre de l’any d’inici del programa, i prioritàriament menors de 21 anys) que finalitzen l’etapa de l’ensenyament secundari obligatori sense haver obtingut el títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria”. “La finalitat dels programes és proporcionar una formació bàsica i professional que faciliti la incorporació al món laboral o la continuïtat del seu itinerari formatiu”. “Els aprenentatges assolits es reconeixen tant en l’àmbit acadèmic (tant en les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà d'FP com per a les d’obtenció del graduat d’educació secundària) com en l’àmbit laboral (obtenció de certificat de professionalitat)” Durada: un any, 1000 hores. 2 mòduls professionals obligatoris i un opcional per optar al Graduat en ESO.

12 CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ
INS GIOLA CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ “La formació professional inclou un conjunt d'ensenyaments que capaciten per a l'exercici qualificat de diverses professions i proporcionen a l'alumne/a la formació necessària per a adquirir la competència professional característica de cada títol, a més de comprendre l'organització i les característiques del sector corresponent”. Durada: 2 cursos acadèmics. Requisits: Títol de Graduat en ESO o prova d’accés per a majors de 17 anys (cal tenir els 17 o fer-los durant l’any en curs) Estudis professionals amb pràctiques en empreses. En finalitzar un CFGM no es pot accedir directament a un CFGS: cal fer una prova amb requisits (majors de 19 anys o 18 amb un CFGM de la mateixa família).

13 CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ
Famílies professionals: Activitats físiques i esportives Imatge personal Administració i gestió Indústries alimentàries Agrària Informàtica i comunicacions Arts gràfiques Instal·lació i manteniment Comerç i màrqueting Maritimopesquera Edificació i obra civil Química Electricitat i electrònica Sanitat Fabricació mecànica Serveis socioculturals i a la comunitat Fusta, moble i suro Tèxtil, confecció i pell Hoteleria i turisme Transport i manteniment de vehicles Imatge i so

14 CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ
INS GIOLA

15 INS GIOLA CICLES QUE OFEREIX L’INS GIOLA

16 INS GIOLA CICLES DE GRAU MITJÀ Gestió Administrativa Instal·lacions Elèctriques i automàtiques Producció Agropecuària

17 INS GIOLA BATXILLERAT “El batxillerat és l'etapa de formació acadèmica que, convencionalment, cursen els alumnes amb edats compreses entre els 16 i els 18 anys. Es tracta d'un cicle format per dos cursos”. Cal tenir el Graduat en ESO. Hi ha tres modalitats: Arts Humanitats i ciències socials Ciències i tecnologia Després del Batxillerat es pot accedir als estudis dels Cicles Formatius de Grau Superior o a la Universitat.

18 INS GIOLA BATXILLERAT Accés als cicles formatius de grau superior
El batxillerat possibilita l'accés als cicles formatius de grau superior d'una manera automàtica, sense prova especial. Tanmateix, si hi ha més demanda que oferta, per accedir a determinats cicles tenen prioritat els alumnes que hagin cursat una modalitat de batxillerat determinada. Accés als estudis universitaris Els alumnes que hagin finalitzat el batxillerat poden accedir als estudis universitaris, que podran triar segons la modalitat escollida, mitjançant les proves d'accés a la universitat (PAU).

19 INS GIOLA

20 INS GIOLA

21 INS GIOLA BATXILLERAT A L’INS GIOLA

22 INS GIOLA Un Institut amb ...
Un percentatge molt alt d’aprovats en la selectivitat Batxillerat en tres anys pels alumnes amb més dificultats Acompanyament tutorial individual. Incidir en la comunicació família – tutor – alumne. Orientació i assessorament individualitzat dels futurs estudis: Universitat i Cicles de grau superior. Possibilitat de tenir contacte amb el mon de l’empresa Promoció de l’excel·lència amb la participació en estades i concursos. Publicació dels millors treballs de recerca. Ús del moodle com a eina d’aprenentatge. Un objectiu bàsic: Aconseguir donar la millor preparació a cada alumne per tal que se li obrin les portes del seu futur i estimular-lo perquè doni el màxim de si mateix. Possibilitat de realitzar un viatge a Londres. Utilització de diferents llengües com a eina d’aprenentatge 

23 INS GIOLA Llengua i literatura catalana
CURRICULUM COMÚ 1er curs Hores 2n curs Llengua i literatura catalana 2 Llengua i literatura castellana Anglès 3 Filosofia i ciutadania Història de la Filosofia Educació física Història d'Espanya Ciències per al món contemporani Treball de recerca Tutoria 1

24 INS GIOLA Batxillerat modalitat d’humanitats i ciències socials
PRIMER / SEGON Bloc 1 Matemàtiques aplicades Llatí Bloc 2 Economia de l’empresa Literatura castellana/literatura catalana Bloc 3 Economia/Geografia Grec Bloc 4 Història contemporània/Història de l’art Batxillerat modalitat ciències i tecnologia PRIMER / SEGON Bloc 1 Matemàtiques Bloc 2 Biologia Tecnologia industrial Bloc 3 Química Dibuix tècnic Bloc 4 Física Ciències de la Terra i Mediambient

25 FUNCIONAMENT DE LES PROVES D’ACCÉS
INS GIOLA FUNCIONAMENT DE LES PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU)

26 IES GIOLA

27 LES PAU INS GIOLA ESTRUCTURA: dues fases
fase general – nota base sobre 10 fase específica – complement sobre 4 QUALIFICACIÓ: independent en les dues fases NOTA D’ADMISSIÓ: . es calcularà sumant les dues fases, sobre 14. . és especialment rellevant per accedir als estudis universitaris que tenen més demanda que oferta.

28 FASE GENERAL INS GIOLA Fase General : Llengua catalana
Llengua castellana Idioma (primera llengua estrangera) Història o Filosofia (a triar-ne una) Una matèria de modalitat de 2n curs triada per l’estudiant

29 SUPERACIÓ DE LES PAU INS GIOLA
Mitjana aritmètica dels exercicis de la fase general que ha de ser igual o superior a 4 Resultant una nota igual o superior a 5 com a resultat de la mitjana entre 60% expedient de BTX 40% fase general de PAU NOTA D’ACCÉS AMB VALIDESA INDEFINIDA

30 FASE ESPECÍFICA INS GIOLA
Es poden realitzar fins a tres exercicis de tres matèries de modalitat de 2n BTX, diferents a l’examinada en la fase general. Avalua coneixements vinculats amb els estudis que es volen cursar. La qualificació de cada exercici ha de ser igual o superior a 5. Té una validesa de dos anys: els dos cursos següents a la data dels exàmens.

31 NOTA D’ADMISSIÓ PONDERADA
INS GIOLA Incorpora les qualificacions de la fase específica de les matèries vinculades a la branca de coneixement en que s’inscriu el títol de GRAU que es vol cursar. Es valoren les dues millors qualificacions de les matèries superades en la fase específica. Aquests dos exercicis es multipliquen per 0,1 – 0,2 segons uns paràmetres de ponderació que han publicat tant el ministeri com les diferents universitats. Les universitats han decidit quines matèries són més idònies i rellevants per les diverses titulacions. Nota admissió = Nota accés + a * M1 + b * M2 On M1 i M2 són les matèries de la fase específica amb millor qualificació i a i b poden ser 0,1 ó 0,2 depenent de la ponderació de la universitat escollida.

32 CÀLCUL NOTA ADMISSIÓ PER CFGS

33 CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
INS GIOLA CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR “La formació professional inclou un conjunt d'ensenyaments que capaciten per a l'exercici qualificat de diverses professions i proporcionen a l'alumne/a la formació necessària per a adquirir la competència professional característica de cada títol, a més de comprendre l'organització i les característiques del sector corresponent”. Durada: 2 cursos acadèmics. Requisits: Títol de Batxillerat o prova d’accés per a majors de 19 anys o 18 amb un CFGM de la mateixa família. Estudis professionals amb pràctiques en empreses. En finalitzar un CFGS es pot accedir als Estudis Universitaris vinculats amb el cicle cursat (caldrà fer però la prova específica de les pau per pujar nota)

34 CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
INS GIOLA CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR Famílies professionals: Activitats físiques i esportives Imatge personal Administració i gestió Indústries alimentàries Agrària Informàtica i comunicacions Arts gràfiques Instal·lació i manteniment Comerç i màrqueting Maritimopesquera Edificació i obra civil Química Electricitat i electrònica Sanitat Fabricació mecànica Serveis socioculturals i a la comunitat Fusta, moble i suro Tèxtil, confecció i pell Hoteleria i turisme Transport i manteniment de vehicles Imatge i so

35 Tècnic Superior d’Administració i Finances
INS GIOLA Característiques del curs: Desenvolupar les funcions i subfuncions d’administració i de finances, de personal i de recursos humans, de comercialització i d’aprovisionament. Realització de correspondència i documentació en Anglès comercial. Durada: La durada és equivalent a dos cursos escolars tot i que es pot fer la matricula per mòduls formatius solts. Formació en el centre educatiu: H Formació en una empresa: H Sortides Professionals: Administratiu d’oficina, comercial i personal, Administratiu comptable. Responsable de tresoreria, pagament, cartera de valors, etc. Agent comercial, d’assegurances, bancs, Administratiu de gestories,... Accés a estudis universitaris: Mestre (totes les especialitats), Diplomat en Biblioteconomia i Documentació, Diplomat en Ciències Empresarials. Diplomat en Educació Social, Diplomat en Estadística, Diplomat en Gestió i Administració Pública, Diplomat en Relacions Laborals, Diplomat en Treball Social, Diplomat en Turisme, Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió, Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes.

36 Curs d’Accés a Cicles Formatius de Grau Superior
INS GIOLA A qui va dirigit? S’adreça a les persones que, havent superat un cicle de grau mitjà d'FP volen presentar-se a la prova d’accés a un cicle de grau superior afí al cicle de grau mitjà que han superat i volen fer valer posteriorment, en el moment de fer la inscripció a la prova d’accés als cicles de grau superior, el seu dret a l’exempció de la part específica.. Característiques del curs: El curs consta de les matèries de la part comuna de la prova d’accés: Llengua catalana Llengua castellana Llengua anglesa Matemàtiques Economia o biologia i química segons l’itinerari escollit La tutoria de seguiment i orientació professional és individualitzada.

37 INS GIOLA ALTRES ESTUDIS

38 Ensenyaments artístics
INS GIOLA Els ensenyaments artístics tenen com a finalitat proporcionar als alumnes una formació artística de qualitat i garantir la qualificació dels futurs professionals d'art dramàtic, d'arts plàstiques i disseny, de dansa i de música. Arts plàstiques i disseny Aquests estudis tenen diferents especialitats, agrupades en famílies, i poden ser de grau mitjà i de grau superior. Ensenyaments superiors de disseny Aquests ensenyaments tenen una durada de tres cursos. Dansa Aquests estudis comprenen ensenyaments elementals, professionals i superiors. Conservació i restauració de béns culturals Música Art dramàtic Aquests estudis comprenen un sol grau de caràcter superior, organitzat en quatre cursos.

39 Ensenyaments d’idiomes
INS GIOLA Ensenyaments d’idiomes S’estructura en dos cicles: nivell intermedi: 3 cursos cicle superior: 2 cursos

40 Ensenyaments d'esports
INS GIOLA Ensenyaments d'esports El grau mitjà inclou dos nivells: el primer nivell, que permet obtenir un certificat. el segon nivell, que condueix a l’obtenció del títol de grau mitjà de tècnic/a d’esport en l’especialitat cursada. El grau superior condueix a l’obtenció del títol de grau superior de tècnic/a superior d’esport en l’especialitat cursada. Fins ara hi ha definits els títols de les especialitats esportives corresponents a les modalitats següents: atletisme, bàsquet, esports d’hivern, futbol i futbol sala, handbol, i esports de muntanya i escalada.

41 Us animem a què parleu i ho feu plegats, pares i alumne/a
INS GIOLA La tria és important Us animem a què parleu i ho feu plegats, pares i alumne/a

42


Descargar ppt "ORIENTACIÓ ACADÈMICA 3r d’ESO"

Presentaciones similares


Anuncios Google