La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Presentació nova organització 4t ESO 12/2/2016

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Presentació nova organització 4t ESO 12/2/2016"— Transcripción de la presentación:

1 Presentació nova organització 4t ESO 12/2/2016

2 - Opció acadèmica: Batxillerat - Opció aplicada: FP
2 LOMCE i RD: el 4t d’ESO i la prova Els itineraris de 4t La prova final de 4t - Opció acadèmica: Batxillerat - Opció aplicada: FP 2

3 Els itineraris de 4t LOMCE i RD: el 4t d’ESO i la prova
3 LOMCE i RD: el 4t d’ESO i la prova Els itineraris de 4t Català 3 Castellà Llengua estrangera Ciències socials Matemàtiques 4 Educació física 2 Religió 1 Tutoria Hi ha 20 hores de matèries comunes I 10 més que són pròpies de l’itinerari Itinerari 10 3

4 El projecte de decret: la prova de 4t

5 Matèries compactades de 4t
5 Matèries compactades de 4t Opció 4t d’ESO ens. acadèmics Batxillerat Opció 4t d’ESO ens. aplicats iniciació a Formació Prof Matèries específiques Biologia Geologia Ciències aplicades. TIC Física Química Emprenedoria Segona llengua est Llatí Tecnologia Visual i plàstica Economia Filosofia Música Arts esc. dan. Cultura científica Cultura clàssica 10 hores 4 h/St. Biologia Geologia + Ciències aplicades L’alumne ha de fer un mínim de 2 matèries de l’opció 5 3 hores per setmana (4 compactades) Mínim 2 hores per setmana Total, 10 hores per setmana

6 Matèries compactades de 4t
Què són les ciències aplicades? Document del BOE pàg. 54 6 Matèries compactades de 4t Opció 4t d’ESO ens. acadèmics Batxillerat Opció 4t d’ESO ens. aplicats iniciació a Formació Prof Matèries específiques Biologia Geologia Ciències aplicades. TIC Física Química Emprenedoria Segona llengua est Llatí Tecnologia Visual i plàstica Economia Filosofia Música Arts esc. dan. Cultura científica Cultura clàssica 10 hores 4 h/St. Física i química + Ciències aplicades L’alumne ha de fer un mínim de 2 matèries de l’opció 6 3 hores per setmana (4 compactades) Mínim 2 hores per setmana Total, 10 hores per setmana

7 Matèries compactades de 4t
7 Matèries compactades de 4t Opció 4t d’ESO ens. acadèmics Batxillerat Opció 4t d’ESO ens. aplicats iniciació a Formació Prof Matèries específiques Biologia Geologia Ciències aplicades. TIC Física Química Emprenedoria Segona llengua est Llatí Tecnologia Visual i plàstica Economia Filosofia Música Arts esc. dan. Cultura científica Cultura clàssica 10 hores 4 h/St. Economia + Emprenedoria L’alumne ha de fer un mínim de 2 matèries de l’opció 7 3 hores per setmana (4 compactades) Mínim 2 hores per setmana Total, 10 hores per setmana

8 Matèries compactades de 4t
Com ho veieu fer la materia compactada? 8 Matèries compactades de 4t Opció 4t d’ESO ens. acadèmics Batxillerat Opció 4t d’ESO ens. aplicats iniciació a Formació Prof Matèries específiques Biologia Geologia Ciències aplicades. Física Química Emprenedoria Segona llengua est Llatí Visual i plàstica Economia Filosofia Música Arts esc. dan. Cultura científica Cultura clàssica 10 hores 4 h/St. TIC Tecnologia + L’alumne ha de fer un mínim de 2 matèries de l’opció 8 3 hores per setmana (4 compactades) Mínim 2 hores per setmana Total, 10 hores per setmana

9 Matèria específica que s’oferirà
9 Matèria específica que s’oferirà Opció 4t d’ESO ens. acadèmics Batxillerat Opció 4t d’ESO ens. aplicats iniciació a Formació Prof Matèries específiques Biologia Geologia Ciències aplicades. Tic Física Química Tecnologia Segona llengua est Llatí Emprenedoria Visual i plàstica Economia Filosofia Música Arts esc. dan. Cultura científica Cultura clàssica 10 hores Visual i Plàstica 2 h/St L’alumne ha de fer un mínim de 2 matèries de l’opció 9 3 hores per setmana (4 compactades) Mínim 2 hores per setmana Total, 10 hores per setmana

10 L’orientació acadèmica i professional: Els circuits...
Si he fet l’opció aplicada he d’anar obligatòriament a CFGM Si he fet l’opció acadèmica he d’anar obligatòriament a Batxillerat 1010 L’orientació acadèmica i professional: Els circuits... Voluntaris GESO Obligatoris PFI 2n GESO 1r FPB ??? Batxillerat Títol Batxillerat 15-17a Universitat Títol Grau Títol PostGrau Curs Accés ESO Títol ESO Grau Mitjà FP Títol Tècnic Grau Superior FP Títol T. Superior Convalidacions Prova Accés +18/19 Prova Accés +17a Curs Accés +17a Prova Accés +25a

11 L’orientació acadèmica i professional: Els cicles formatius...
Graus Mitjà (2 cursos) i Superior (2 cursos). Curs pont. Assignatures comunes i específiques. 26 Famílies Professionals. Àmplia oferta aproximadament uns 150 cicles formatius. Alt percentatge d’inserció laboral. 11

12 L’orientació acadèmica i professional: Els cicles formatius: les 26 famílies professionals...
1 Agrària 2 Activitats físiques i esportives 3 Administració i gestió 4 Arts gràfiques 5 Arts i artesanies 6 Comerç i màrqueting 7 Edificació i obra civil 8 Electricitat i electrònica 9 Energia i aigua 10 Frabricació mecànica 11 Hoteleria i turisme 12 Imatge personal 13 Imatge i so 14 Indústria alimentària 15 Indústria extractiva 16 Informàtica i comunicacions 17 Instal·lació i manteniment 18 Fusta, moble i suro 19 Marítimopesquera 20 Química 21 Sanitat 22 Seguretat i medi ambient 23 Serv. socioculturals i a la comunitat 24 Tèxtil, confecció i pell 25 Transport i mant. de vehicles 26 Vidre i ceràmica 12

13 L’orientació acadèmica i professional: Els batxillerats...
Expectatives d’incorporar-se al món laboral més llunyanes (com a mínim trigaran 4 anys en incorporar-se a la vida activa). El batxillerat està organitzat en matèries comunes, de modalitat i optatives (30 hores acadèmiques per setmana en cada curs). Té una durada de 2 anys. 13

14 L’orientació acadèmica i professional: Els batxillerats...
Hi ha 3 modalitats. Arts. Humanitats i ciències socials. Ciències i tecnologia. Els instituts organitzen combinacions de matèries que reben diferents noms: itineraris, opcions, etc. L’itinerari realitzat pot condicionar l’accés a la Universitat i el grau que es pugui realitzar. Alguns instituts organitzen itineraris mixtes enfocats als alumnes que no tenen clar el grau universitari que realitzaran. Hi ha una part comuna, que fan tots els alumnes i una part diversificada formada per matèries de modalitat, optatives i el treball de recerca. 14

15 Preguntes… dubtes… neguits…
1515


Descargar ppt "Presentació nova organització 4t ESO 12/2/2016"

Presentaciones similares


Anuncios Google