La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

COMUNICACIÓ I INTERACCIÓ EDUCATIVA II (CIE II)

Presentaciones similares


Presentación del tema: "COMUNICACIÓ I INTERACCIÓ EDUCATIVA II (CIE II)"— Transcripción de la presentación:

1 COMUNICACIÓ I INTERACCIÓ EDUCATIVA II (CIE II)
FORMACIÓ BÀSICA COMPARTIDA - PRIMER CURS Curs GRUP 1 - PEDAGOGIA Divendres matí

2 OBJECTIUS I ÀMBITS ÀMBITS
Desenvolupar competències socials, emocionals i de treball en equip Desenvolupar un projecte d’integració de la tecnologia en contextos educatius basat en la programació o la robòtica (elaboració, disseny, producció i difusió) on es treballin les habilitats comunicatives mitjançant eines digitals (web 2.0.) i recursos audiovisuals ÀMBITS Comunicació, Emocions i Grups (CEG) Tecnologies de l’Aprenentatge i el Coneixement (TAC)

3 CONTINGUTS La comunicació en l'àmbit educatiu en:
teoria de la comunicació humana la comunicació dins d’un grup, paper de les emocions. la comunicació mitjançant eines digitals (eines web 2.0.) i fent servir recursos audiovisuals l’utilització d’ eines web 2.0. i altres programaris com a suport al procès d’ensenyament – aprenentatge us creatiu de la tecnología (programació i robòtica) per la seva integració en contextos educatius

4 METODOLOGIA La major part de les classes seràn seminaris . A l’Aula 81 i a l’aula 4 d’informática Hi haurà 2 sessions en gran grup (14/9 – 21/09) Aula 81 Farem servir el Moodle i altres eines TAC (web social) Les tutories seran els divendres de 13 a 14 hs (prèvia cita per correu electrònic) Assistència obligatòria (80%)

5 PROFESSORAT GRUP 1 Comunicació, emocions i grups Esteve Pont
G6, 269/ Aula: 81 TAC, Alejandra Bosco G6 ,266 Coordinadora del grup 1, Aula 4 d’informàtica

6 AVALUACIÓ Projecte comú 50 %
Activitats individuals dels dos àmbits 50 % La llengua vehicular oral i escrita és el català CEG: Treballs individuals i de grup. La presentació digital dels treballs serà en format PDF TAC: Elaboració d’un Bloc i altres activitats en Google drive, Google + i productes àudio-visuals

7 COMUNICACIÓ, EMOCIONS I GRUPS
Entrega individual d’un estudi de cas. Data límit: Entrega individual del Diari d’Introspecció Emocional. Data límit: Entrega en grup del treball de valoració del projecte comú. Data límit: Una sola entrega per grup. Han de constar tots els membres del grup a la portada TOTS ELS TREBALLS S’ENTREGUEN PEL MOODLE TOTS ELS TREBALLS AMB FORMAT PDF

8 TECNOLOGIES DE L’APRENENTATGE I EL CONEIXEMENT
Elaboració de un Blog privat amb accés de lectura i escriptura pel professorat i l’alumne (és responsabilitat de l’estudiant donar a conèixer l’adreça del blog al professorat). Les activitats al blog s’han de portar al dia durant el curs per la avaluació del procés. La data final de presentació és: Altres activitats optatives Ús de Google+ Alta a la comunitat CIE2_ Dates: del 26/09 al 3/10

9 BIBLIOGRAFIA BÀSICA TAC (1)
AREA, M. y PESSOA, T. (2012) De lo sólido a lo líquido: las nuevas alfabetizaciones ante los cambios culturales de la Web 2.0., Comunicar, nº 38 XIX, pp  [En línea] CAPELL, N.; TEJADA, J. Y BOSCO, A. (2017)  Los videojuegos como medio de aprendizaje: un estudio de caso en matemáticas en Educación Primaria. Pixel-Bit, 52, [En línea] MARQUES, P. (2013) La web y sus aplicacions didácticas. [En línea] MARQUÈS, P. (2004) Multimedia Educativo: clasificación, funciones, ventajas e inconvenientes [En línea][Consulta 27/09/10]

10 BIBLIOGRAFIA BÀSICA TAC (2)
RESNIK, M.; MLONAY, J.; MONROY-HERNÁNDEZ,N.; EASTMOND, E.; BRENNAN, K. MILLNER, A. ROSENBAUM, E. SILVER, J. SILVERMAN, B. Y KAFAI, J. (2010) Programación para todos [En línea] DE ORO MARTIN, B. Y MARTIN GIMÉNEZ, A.  Cómo introducir la programación y la robótica en Educación Infantil, una propuesta de intervención con niños de cuatro años. Primera parte: aprendiendo a programar [En línea]  GARCÍA, J.M. (2015) Robótica Educativa. La programación como parte de un proceso educativo.RED-Revista de Educación a Distancia. Vol 46 (8) [En línea]

11 OTROS RECURSOS TAC Pàgina web de l’assignatura:
Blog Alejandra Bosco - Dedicat a la reflexió sobre les tecnologies de l’ educació:

12 BIBLIOGRAFIA BÀSICA CEG (1)
CARTWRIGHT-ZANDER (1975) Dinámica de grupos. Mèxic: Trillas. DAMÁSIO, A (2018) El extraño orden de las cosas. Barcelona: Destino. DAMÁSIO, A (2013) El error de Descartes. Barcelona: Destino. DAMÁSIO. A (2010) Y el cerebro creó al hombre. Barcelona. Destino GOLEMAN, D (1996) Inteligencia emocional. Barcelona: Kairós.

13 BIBLIOGRAFIA BÀSICA CEG (2)
LÓPEZ ROSETTI, D (2018) Emoción y sentimientos. Barcelona: Ariel. MORAGAS SPA, M de (1990) Teorías de la comunicación. Barcelona: Gustavo Gili MORGADO, I (2015) Emociones e inteligencia social. Barcelona: Ariel RUÉ DOMINGO, J (2018) Propuestas para un nuevo pacto sobre educación. Barcelona: Octaedro TEJADA FERNÁNDEZ, J (1997) Grupo y educación: Técnicas de trabajo y análisis. Barcelona: Llibreria Universitària

14 PROJECTE COMÚ Projecte d’ integració de la tecnologia en un context educatiu particular basat en la programació i/o en la robòtica (elaboració, disseny i producció): Disseny de un joc, animació o simulació fent servir programació (Scratch) Elaboració d’ materials àudiovisuals per documentar el procès i donar a conèixer el joc, animació o simulació realitzat Cerca de informació, materials i eines diverses Anàlisi de diferents aspectes de la comunicació i les emocions en el procès grupal: caldrà obervar i analitzar el procès seguit pel grup (cada cop que el grup es reuneixi físicament per treballar farà una tasca d’observació i anàlisi del propi procés grupal relacionat, connectant així la teoria amb la pràctica) Presentació pública oral del projecte amb suport visual Data de pública de presentació: 21/12/2018


Descargar ppt "COMUNICACIÓ I INTERACCIÓ EDUCATIVA II (CIE II)"

Presentaciones similares


Anuncios Google