La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Escola Montserrat Sant Just Desvern

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Escola Montserrat Sant Just Desvern"— Transcripción de la presentación:

1 Escola Montserrat Sant Just Desvern
euromaniA Escola Montserrat Sant Just Desvern

2 Breu història de l’escola
L’escola Montserrat és una escola d’una línea. Es troba al municipi de Sant Just Desvern (Baix Llobregat). El curs iniciem el PELE, concretament la modalitat D: Introducció del Francès com a 2ª llengua estrangera al Cicle Superior. Escola Montserrat (Sant Just Desvern)

3 El curs 2009-2010 comencem el Projecte Euromania com a Escola pilot.
S’inicia al cicle superior: - 5è: 25 alumnes - 6è: 26 alumnes Des de l’àrea de francès i en llengua francesa. Dedicant 1 sessió quinzenal al Projecte. Escola Montserrat (Sant Just Desvern)

4 Plantejament inicial Presentació del Projecte al Claustre, Consell Escolar, famílies i sobretot als alumnes. * model de carta Coordinació amb les tutores: - Seleccionar els mòduls a treballar atenent les característiques del grup, les àrees que es treballen (matemàtiques, llengua, història, ciència i tecnologia) i els coneixements dels alumnes. Escola Montserrat (Sant Just Desvern)

5 - Temporalitzar els mòduls per trimestres
- Temporalitzar els mòduls per trimestres. - Distribuir les activitats de cada mòdul en sessions. - Organitzar els agrupaments d’alumnes per a cada activitat (gran grup, petit grup, per parelles, individualment). - Optimitzar els recursos a utilitzar per a cada activitat (PDI, ordinadors, TIC, TAC) Escola Montserrat (Sant Just Desvern)

6 Iniciem el Projecte Avaluació inicial : ens permetrà situar als nostres alumnes dintre del Projecte. Buidatge de l’Avaluació inicial : ens permetrà conèixer el bagatge lingüístic de l’alumnat. Presentem el material Euromania (els 20 mòduls) als nens i nenes. Comencem a treballar amb el primer mòdul. Escola Montserrat (Sant Just Desvern)

7 Exemple pràctic In Varitate Concordia - Mòdul 18
Escola Montserrat (Sant Just Desvern)

8 Logotip d’Euromania Escola Montserrat (Sant Just Desvern)

9 Per finalitzar... En acabar el curs escolar cal:
. Realitzar una avaluació final als nostres alumnes. . Fer una reflexió grupal i global del Projecte. . Auto reflexionar sobre la nostra pràctica. Escola Montserrat (Sant Just Desvern)

10 Moltes gràcies!!! Merci Beaucoup!!!
Escola Montserrat (Sant Just Desvern)

11 Crear les primeres competències d’intercomprensió i de plurilingüisme.
Benvolguts pares i mares, Els vostres fills i filles comencen aquest curs el Projecte Euromania que s’impartirà des de l’àrea de Francès. El programa Euromania és un Projecte europeu Sòcrates Lingua, concebut i dirigit per La Universitat Francesa de Tolosa. La idea d’Euromania és donar mètodes i suports perquè infants, en un context escolar, adquireixin competències plurilingüístiques: Crear les primeres competències d’intercomprensió i de plurilingüisme. Aprendre les llengües mitjançant continguts vinculats a diferents àrees. El programa Euromania es treballa a través d’uns petits llibres que afavoreixen l’aprenentatge de la Llengua Francesa en relació amb les altres Llengües Romàniques. Es centra en l’aprenentatge de les àrees amb intercomprensió de les llengües romàniques. (Espanyol, Català, Occità, Francès, Portuguès, Italià i Romanès). Les llengües romàniques són parlades per més del 40% de la població de la Unió Europea, constitueixen conjuntament la primera « llengua mundial ». Desitgem que us impliqueu amb els vostres fills i filles en aquest Projecte tan interessant i poder gaudir-ne tots plegats. Noemí Ramos Mestra de Francès


Descargar ppt "Escola Montserrat Sant Just Desvern"

Presentaciones similares


Anuncios Google