La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

I ARA, QUÈ PUC FER?.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "I ARA, QUÈ PUC FER?."— Transcripción de la presentación:

1 I ARA, QUÈ PUC FER?

2 AMB EL TÍTOL GRADUAT EN ESO SEGUIR ESTUDIANT ANAR A FER FEINA
CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ BATXILLERAT

3 CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ
OBJECTIU: Formació professional específica: T + P Exclusivament professional. TÍTOL: TÈCNIC AUXILIAR DURADA: entre 1400 i 2000 hores REQUISITS: Títol ESO Sense ESO: pots fer prova d’accés al grau mitjà (17 anys)

4 CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ
FORMACIÓ: una part es fa a empreses i una altra, als centres educatius Tenen una àrea de formació i orientació laboral SORTIDES: - Món laboral - Prova d’accés a CFGS* (als anys) - Batxillerat

5 PROVA D’ACCÉS A GRAU MITJÀ
Complir un dels següents requisits: - 17 anys o complir-los en l’any natural en què es realitza la prova i no haver titulat a ESO. - Persones que hagin superat amb anterioritat la prova d'accés es poden tornar a presentar per millorar la qualificació.

6 Continguts de la prova:
- Part Lingüística: Llengua catalana, Llengua castellana. - Part Social: Ciències socials. - Part cientificotecnològica: Matemàtiques i Ciències de la Naturalesa o Tecnologia (a triar per l’alumne/a).

7 BATXILLERAT Formació general, orientació i preparació per als estudis superiors, tant de formació professional com universitària. Obtenen el títol PROPI de batxiller. Dos anys de durada. Tres modalitats: *Ciències i tecnologia *Ciències socials i humanitats *Arts: organitzada en dues vies: -Arts plàstiques, imatge i disseny -Arts escèniques, música i dansa

8 Estructura del Batxillerat
1r DE BATXILLERAT 2n DE BATXILLERAT Matèries comunes Matèries de modalitat (triar-ne 3) Optativa (triar-ne 1)

9 AVALUACIÓ BATXILLER - Tot aprovat: 2n Batxiller
- 1 ó 2 suspeses: 2n Batxiller + pendents Només assignatures suspeses - 3 ó 4 suspeses: Suspeses + altres per pujar nota - + 4 suspeses: repetir

10 SENSE TÍTOL SENSE GRADUAT EN ESO SEGUIR ESTUDIANT ANAR A FER FEINA
ESPA Educació per adults PQPI Prova Accés GM

11 E.S.P.A. Educació per adults
Cal tenir 18 anys, però s'hi pot accedir als 16 anys amb un contracte laboral Permet obtenir el títol d'ESO Es treballa en 3 àmbits de coneixement: Comunicació, social i científic tecnològic Forma presencial, a distància o per lliure (prova) Es realitza als centres d’adults

12 PQPI Joves sense titulació entre 16 i 21 anys (Excepcionalment es pot entrar amb 15 anys). Iniciació al món laboral Obtenen un certificat Preparen per proves accés a CFGM, accés directe si s’obté una mitja igual o superior a 8. Dins i fora dels centres educatius Hi ha una part pràctica Durada: mòduls obligatoris (1 curs) + mòduls voluntaris* (1 curs) *Porten a la consecució del títol d’ESO

13 ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL
A part de totes les opcions fins ara descrites, has de tenir en compte els Ensenyaments de Règim Especial, o sigui, ensenyaments d’art dramàtic, arts plàstiques i disseny, ensenyaments esportius, d’idiomes i de música i dansa. Aquest tipus d’ensenyaments tenen unes condicions d’accés particulars. Per això et recomanem que si estàs interessat en alguna d’aquestes branques, consultis al teu tutor o tutora o al Departament d’Orientació del teu centre.


Descargar ppt "I ARA, QUÈ PUC FER?."

Presentaciones similares


Anuncios Google