La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Recursos Informàtics en Història

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Recursos Informàtics en Història"— Transcripción de la presentación:

1 Recursos Informàtics en Història
El per què d’aquesta assignatura El professorat i les seves habilitats L’alumnat i les seves habilitats – (qüestionari) Dinàmica de l’aula Treball col·laboratiu Marta Sancho i Planas

2 Recursos Informàtics en Història
Treball col·laboratiu Marta Sancho i Planas

3 Recursos Informàtics en Història
Treball col·laboratiu Marta Sancho i Planas

4 Recursos Informàtics en Història
Objectius específics Exposar les possibilitats i l’interès de les aplicacions informàtiques en el tractament de les dades. Consultar, analitzar amb esperit crític i valorar la informació disponible a través de la xarxa [incidint en la seva anàlisi crítica ]. Saber dissenyar materials per a la transmissió del coneixement i de la recerca històrica. Mostrar el potencial de les TIC en la didàctica de la Història. Marta Sancho i Planas

5 Recursos Informàtics en Història
Temari De la teoria a la pràctica: Introducció i aplicació de les TIC en les tasques dels historiadors Els orígens de la informàtica Primeres aplicacions en Història De la màquina d’escriure als primers ordinadors personals i la connectivitat Recursos informàtics per a la recerca històrica: dels programaris a la xarxa Tractament de textos, bases de dades, fulls de càlcul, gestors bibliogràfics Tractament d’imatges,dibuix digital, fotografia digital, GIS, presentacions Les pàgines web i l’hipertext. Les bases de dades Revistes electròniques i revistes digitalitzades, indexació i avaluació Les TIC en la transmissió de coneixements històrics: difusió i docència La Web social o Web 2.0: la personalitat digital els drets d’autors copyright i Creative Commons Wikipedia, Flickr, Youtube, Google docs, Google academia, Google books Facebook i Twitter Jocs i presentacions Marta Sancho i Planas

6 Recursos Informàtics en Història
AVALUACIÓ (aportació individual, 25%) Participació activa a l’aula (expressió oral d’opinions) Reflexions escrites sobre temes tractats a l’aula (blog i fòrums) Valorada tenint en compte el vostre punt de partida, el vostre nivell de coneixements d’informàtica i les aportacions que feu en aquest entorn col·laboratiu Us demanaré que feu una proposta d’autoavaluació al final d’aquesta part del curs. Marta Sancho i Planas

7 Recursos Informàtics en Història
AVALUACIÓ (treball per parelles, 75%) Consistirà en cercar a la xarxa tota aquella informació que pugueu sobre un tema històric determinat i que en feu un comentari crític de cada un dels recursos trobats. La presentació haurà de ser en format o formats electrònics. Presentació en format digital (carpeta amb arxius diversos) Haureu de demostrar capacitat de: anàlisi crítica, ordenar i classificar la informació, presentar digitalment els continguts, domini d’un mínim de dues aplicacions (sense comptar el tractament de textos) Explicar el procés de cerca seguit, els criteris aplicats en la selecció dels recursos, els problemes en la classificació del material i valorar si la informació us permet elaborar un bon estat de la qüestió sobre el període escollit. Consensuar el format per penjar la informació recollida a la xarxa Marta Sancho i Planas

8 Recursos Informàtics en Història
AVALUACIÓ (treball per parelles, 75%) Marta Sancho i Planas


Descargar ppt "Recursos Informàtics en Història"

Presentaciones similares


Anuncios Google