La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

ELS PLANS D’ACCIÓ TUTORIAL A LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

Presentaciones similares


Presentación del tema: "ELS PLANS D’ACCIÓ TUTORIAL A LA UNIVERSITAT DE BARCELONA"— Transcripción de la presentación:

1 ELS PLANS D’ACCIÓ TUTORIAL A LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
Aportacions a la concepció de l’Espai Europeu d’Educació Superior Vicerectorat d’Estudiants

2 La pregunta inicial: Després de 17 cursos acadèmics,
que poden aportar els Plans d’Acció Tutorial al disseny de l’Espai Europeu d’Educació Superior?

3

4 Objectius dels PAT:

5 Conseqüències: Millora qualitat titulacions
Satisfacció dels estudiants Millora del entorn d’aprenentatge Qualitat de la oferta extracurricular Estudi del rendimient educatiu Inserció laboral Desenvolupament personal i social Fidelització dels estudiantes Imatge pública de la Universitat Projecció externa de la Universitat PLANS D’ACCIÓ TUTORIAL

6 ALGUNES DADES INICIALS
80,8% provenen de PAU. 81,1% en primera opció. Es confonen tutories. Dades només generals. Anàlisi desagregat. Anàlisi per titulacions. Treball de la ponència.

7 Hores setmanals de treball (n = 1360)
Mitjana = 18,511 h Desv. = 10,87 h

8

9

10

11

12

13

14

15

16 Podem pensar en un model
apropiat de PAT, adequat a la lògica del EEES?

17 Relacionar Tutories acadèmiques amb PAT
Acció puntual del pas de nivell Primer curs Següents cursos Nivell 2 Inici Final Accions d’inserció laboral Relacionar Tutories acadèmiques amb PAT Dotar d’activitats molt clares a l’inici Identificar als estudiants els objectius Fomentar la participació dels estudiants Programes Alumne - Tutor

18 GRÀCIES


Descargar ppt "ELS PLANS D’ACCIÓ TUTORIAL A LA UNIVERSITAT DE BARCELONA"

Presentaciones similares


Anuncios Google