La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

PROJECTE A.V.A.C. Aprendre a Viure / Aprendre a Conviure

Presentaciones similares


Presentación del tema: "PROJECTE A.V.A.C. Aprendre a Viure / Aprendre a Conviure"— Transcripción de la presentación:

1 PROJECTE A.V.A.C. Aprendre a Viure / Aprendre a Conviure
C.E.I.P. La Jota

2 L’educació és cosa de tots: Responsabilitat compartida
D’on surt el projecte? L’educació és cosa de tots: Responsabilitat compartida Un pas més enllà: caminem plegats. C.E.I.P. La Jota

3 Dificultat per parlar i reflexionar. Discuteixen i no s’escolten.
INQUIETUDS Dificultat per parlar i reflexionar. Discuteixen i no s’escolten. Es barallen. Dificultat per expressar allò que senten. C.E.I.P. La Jota

4 Objectius del programa
Relacionar-se. Enraonar i a argumentar. Posar-se en lloc de l’altre. Escoltar Establir vincles afectius entre tutor/a i alumne/a En definitiva: Aprendre a Viure / Aprendre a Conviure C.E.I.P. La Jota

5 CAMÍ RECORREGUT C.E.I.P. La Jota

6 RELACIÓ AMB L’ENTORN C.E.I.P. La Jota A.V.A.C. C.E.I.P. La Jota

7 Programa de Competències Socioemocionals i Projecte Escolta’m
QUÈ FEM A L’ESCOLA? Programa de Competències Socioemocionals i Projecte Escolta’m C.E.I.P. La Jota

8 Per a què serveixen ? Són uns programes adreçats a la solució de problemes interpersonals. Desenvolupen les habilitats socials i cognitives. S’aprèn a pensar per evitar conductes irreflexives. Afavoreixen una major vinculació afectiva i creadora de resiliència. C.E.I.P. La Jota

9 En què consisteixen? Es basen en el diàleg com eina i actitud.
S’apliquen des de la tutoria. Jocs i activitats dirigides amb objectius predeterminats. C.E.I.P. La Jota

10 Com són les activitats i els jocs?
Activitats i jocs de gran, de petit grup i personalitzades. Gairebé mai les activitats queden reflectides al paper. És important la participació i el diàleg. Es fan servir materials diversos (fotos, dibuixos, contes, pel·lícules...). C.E.I.P. La Jota

11 Què pretenem? Alfabetització emocional. Autorregulació i atenció.
Desenvolupament de factors protectors. Minvar els problemes de conducta i les barreres a l’aprenentatge. Fer una mirada centrada en el progrés dels infants més que no pas en les causes dels seus problemes. C.E.I.P. La Jota

12 Quins resultats es poden obtenir ?
Millora el clima de l’aula. S’afavoreix l’aprenentatge en general. Es redueixen les conductes agressives. S’aprèn a tenir en compte a l’altre. Augmenten les conductes respectuoses, solidàries i de companyonia. C.E.I.P. La Jota

13 PROJECTE COMÚ ESCOLA-FAMÍLIA
Un espai i un temps de trobada escola -família. Per poder pensar, sentir i actuar conjuntament sobre l’educació dels nostres fills, dels nostres alumnes. Amb l’objectiu d’ajudar-los a ser persones autònomes i responsables. C.E.I.P. La Jota

14 PER QUÉ? La col·laboració família-escola és una necessitat del nostre temps pels canvis familiars i socials. Això implica canvis en els models educatius. C.E.I.P. La Jota

15 PER A QUÈ? Per actuar amb criteris educatius comuns i compartits.
Perquè els infants tinguin referències clares. Perquè el treball en equip (família i escola) millora els resultats. C.E.I.P. La Jota

16 I ARA QUÈ? Un espai de comunicació: compartir experiències, cine-fòrum, debats, xerrades, ... Obrim un espai de participació. Us hi apunteu? C.E.I.P. La Jota

17 Nens i nenes responsables i que s’esforcin.
QUINA EDUCACIÓ VOLEM PELS NOSTRES NENS I NENES ? Pensem que la educació dels nostres alumnes ha de contemplar: Nens i nenes que sàpiguen expressar els seus sentiments, dialogar i col·laborar a tot arreu. Nens i nenes responsables i que s’esforcin. Nens i nenes que valorin el que tenen i puguin ser feliços. Nens i nenes que sàpiguen afrontar i solucionar dificultats reflexionant. C.E.I.P. La Jota


Descargar ppt "PROJECTE A.V.A.C. Aprendre a Viure / Aprendre a Conviure"

Presentaciones similares


Anuncios Google