La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Reaccions químiques.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Reaccions químiques."— Transcripción de la presentación:

1 Reaccions químiques

2 Una REACCIÓ QUÍMICA és un procés pel qual una o diverses substàncies inicials o REACTIUS, es transformen en una altra o unes altres substàncies finals o PRODUCTES, diferents de les inicials. REACTIUS → PRODUCTES Equació química: Representació simbòlica abreujada d’una reacció química.

3 Hi ha una primera fase de trencament dels enllaços dels reactius que absorbeix energia (energia d’activació), després hi ha una altra fase de formació dels enllaços dels productes que desprèn energia.

4 Que fa que una reacció química sigui espontània?
● Les reaccions químiques són espontànies si són energèticament favorables. ● En una reacció espontània els productes són més estables que els reactius.

5 Concepte d'entalpia ● L'entalpia (H) és l'energia interna d'una
substància. Representa l'energia continguda en els seus enllaços. Reflexa el nombre i el tipus d'enllaços que contenen les molècules.

6 ● Una reacció química és exotèrmica quan allibera calor a l'entorn (ΔH < 0).
L'energia interna dels productes és menor que la dels reactius: el producte s'ha refredat, ha deixat anar energia a l'entorn. ● Una reacció química és endotèrmica quan absorbeix calor de l'entorn (ΔH > 0). L'energia interna dels productes és més gran que la dels reactius: el producte s'ha escalfat, ha absorbit energia de l'entorn. S’afavoreixen les reaccions exotèrmiques, és a dir aquelles que alliberen energia a l'entorn (ΔH < 0).

7 Concepte d'entropia L'entropia (S) mesura el grau de desordre d'un sistema. Els sistemes desordenats tenen, per tant més entropia. Representa l'estat, estadísticament, més probable d'un sistema.

8 Quan ΔS > 0, és a dir, l'entropia dels productes és més gran que la dels reactius, augmenta el grau de desordre d'un sistema. (Exemple, la dinamita o TNT es una estructura molt ordenada. Quan explota es desprenen gasos, com CO2, CO, NOx ... Tot molècules menys ordenades que quan formaven part del TNT.) L'Univers tendeix a anar de forma espontània cap al desordre (ΔS > 0).

9 Que fa que una reacció química sigui espontània?
1) Les reaccions tendeixen a ser espontànies si els productes tenen menys energia que els reactius (ΔH < 0). 2)Les reaccions tendeixen a ser espontànies quan les molècules dels productes estan menys ordenades que les dels reactius, augmenta el desordre (ΔS > 0). Es necessari valorar la influència conjunta de tots dos factors per determinar el grau d'espontaneïtat d'una reacció química: l'energia lliure de Gibbs (G) és el factor que lliga tots dos conceptes.

10 Energia lliure L'energia lliure (G) és l'energia que té un sistema per poder realitzar un treball i depèn de l'energia continguda en els enllaços interns de les molècules (H) i del grau de desordre d'aquestes molècules (S).

11 ● L'energia lliure d'una substancia és més gran com més energia acumulada hi hagi en els enllaços de les seves molècules i com menor sigui el desordre d'aquestes molècules. ● Una substancia amb H alta i S baixa és inestable i tendeix a reaccionar per arribar a un estat més estable.

12

13

14 Els enzims són biocatalitzadors, és a dir, catalitzadors de les reaccions biològiques. Actuen rebaixant l’energia d’activació i per tant acceleren la reacció.


Descargar ppt "Reaccions químiques."

Presentaciones similares


Anuncios Google