La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Els recursos de la TET. Un punt de partida.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Els recursos de la TET. Un punt de partida."— Transcripción de la presentación:

1 Els recursos de la TET. Un punt de partida.
Xarxa TET Maresme Els recursos de la TET. Un punt de partida.

2 Què és la Xarxa TET Maresme?
La Xarxa Transició Escola Treball del Maresme és un projecte impulsat per el Servei Comarcal de Joventut del Consell Comarcal del Maresme. Objectiu: Contribuir a garantir que els ajuntaments i altres agents de la comarca donin resposta activa a les necessitats dels joves en risc d’abandonament prematur dels estudis.

3 Quina és la tasca? Articulació d'una xarxa d'agents i recursos de la TET al territori del Maresme que, des de la perspectiva de l’acompanyament al jove, permeti incrementar i millorar de les oportunitats formatives i sociolaborals dels i les joves, principalment d'entre 15 i 20 anys que abandonen prematurament la seva trajectòria formativa.

4 Com es vol treballar? Millora de les trajectòries formatives i laborals d’aquests joves: Des de la prevenció abans que abandonin els estudis. Establiment de mecanismes que facilitin i potenciïn la seva reinserció al circuit educatiu, preferentment reglat, un cop l’han abandonat. Incidir en la millora de la qualificació formativa i l’increment del nivell d’ocupabilitat dels i les joves per a una inserció laboral de major qualitat.

5 Perfils amb els quals es centra la Xarxa TET Maresme:
La nostra tasca es direcciona cap a uns perfils concrets: Els i les joves en risc d’abandonament prematur dels estudis obligatoris. Els i les joves que ja han abandonat de manera prematura els estudis obligatoris. Els i les joves que obtenen el certificat d’ESO però “fracassen” a l’iniciar estudis post-obligatotis ( batxillerat o cicles formatius).

6 Com s’inicia el treball de la xarxa TET?
Treballant a partir de la necessitat detectada en un gran nombre de professionals del Maresme: - Desconeixement sobre els tipus de recursos i dispositius existents al Maresme en l’àmbit TET, que inclou l’orientació, informació, formació i inserció laboral destinada a joves. - Necessitat que aquests professionals puguin recórrer a informació bàsica per conèixer els recursos de la seva zona que els possibilitin realitzar una bona intervenció amb el jovent.

7 Mapa de recursos TET S’inicia un treball de camp:
- Entrevistes amb tècnics/es de les àrees d’Educació, Joventut, Promoció Econòmica i Serveis Socials de la majoria dels ajuntaments del Maresme. Per: 1- Conèixer els recursos TET de cada municipi. 2- Conèixer, de manera qualitativa, el funcionament d’aquests recursos i serveis.

8 Amb aquest treball de camp s’obté:
Mapa de recursos TET Amb aquest treball de camp s’obté: El Cercador TET Informació qualitativa sobre l’ús dels recursos TET als municipis, punts forts, possibilitats i punts dèbils o mancances. Inici de l’articulació d’una xarxa d’agents TET a la comarca, establint vincles de confiança i de connexió entre varis professionals que treballen aquest àmbit amb els i les joves.

9 Altres actuacions Conjuntament amb el mapa de recursos TET, durant el
2009 s’han dut a terme altres accions per confeccionar una estratègia a llarg termini: Estudi longitudinal “ Joves en transició escola treball al Maresme”. Grup de treball “ Joves Immigrants”. Jornada “ Joves en Transició. El treball en xarxa en la transició escola treball.” Atenció als joves. Vídeo Joves en Transició.

10 Xarxa TET 2010 El pla de treball de la Xarxa TET al 2010 es defineix en: Facilitar formació als professionals tant diversos que treballen en la TET per tal de trobar un espai i discurs comú per la intervenció amb aquests joves. Suport a l’implantació de circuits o dispositius de derivació i acompanyament als joves a través dels serveis existents als municipis. Creació d’espais supramunicipals per treballar les necessitats comunes entre els municipis amb circuits d’acompanyament, recollida de dades i creació d’indicadors.

11 Els reptes Problemàtica complexa i sense referent clar al territori.
Posicionar l’administració local com a referent al territori. Crear les condicions òptimes Posicionar la problemàtica a l’agenda política Concretar el marc de relacions amb els agents del territori


Descargar ppt "Els recursos de la TET. Un punt de partida."

Presentaciones similares


Anuncios Google