La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL QUALITAT DE VIDA

Presentaciones similares


Presentación del tema: "PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL QUALITAT DE VIDA"— Transcripción de la presentación:

1 PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL QUALITAT DE VIDA

2 PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL QUALITAT DE VIDA
Satisfacció de les necessitats de la persona Els mateixos valors i indicadors per a tota la comunitat Elements objectius i subjectius Factors individuals i ambientals Oportunitat de millora Control personal

3 PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL QUALITAT DE VIDA
DIMENSIONS (R.Shalock – M.A. Verdugo) Benestar Físic Estat de salut, Activitat Física Benestar Emocional Satisfacció,Autoconcepte, absència d'estrès Benestar Material Estatus financer, propietats Relacions Interpersonals Relacions significatives, amistat, afectivitat Inclusió Social Participació en la comunitat, rols valorats Desenvolupament Personal Educació, adquisició de competències Autodeterminació Control personal, fites, reptes, eleccions Drets Humans, legals

4 PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL QUALITAT DE VIDA
Benestar Físic Estat de salut, Activitat Física FACTORS DE MILLORA Assegurar l’atenció sanitària Nutrició, esport, medicació adequada SUPORTS Atenció sanitària, dietes, teràpies Procediments d’emergència INDICADORS Agilitat, mobilitat, pes, malalties, dolor Activitat de risc, consum de substàncies

5 PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL QUALITAT DE VIDA
Benestar Emocional Satisfacció,Autoconcepte, absència d'estrès FACTORS DE MILLORA Seguretat, predictibilitat, espiritualitat, reconeixement, èxits SUPORTS Orientació, consell, salut mental, tracte equitatiu, grups d’ajuda mútua INDICADORS Tranquil·litat, alegria, autoestima, humor, participació, comunicació positiva

6 PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL QUALITAT DE VIDA
Benestar Material Estatus financer, propietats FACTORS DE MILLORA Propietats privades, disponibilitat econòmica, confortabilitat SUPORTS Inserció laboral, prestacions econòmiques, ús dels diners, previsió i estalvi INDICADORS Propietats, capacitat d’estalvi, maneig dels diners de butxaca, treball remunerat

7 PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL QUALITAT DE VIDA
Relacions Interpersonals Relacions significatives, amistat, afectivitat FACTORS DE MILLORA Amistats, relacions de parella, relacions familiars, elecció de companyia, sociabilitat SUPORTS Millora de la comunicació, aprenentatge de regles socials, oportunitats socials INDICADORS Relacions amb la família, pertànyer a grups, amics, parella, afectivitat

8 PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL QUALITAT DE VIDA
Inclusió Social Participació en la comunitat, rols valorats FACTORS DE MILLORA Activitats en la comunitat, rol en el servei SUPORTS Acompanyament en activitats en la comunitat, suports naturals, coneixement dels entorns INDICADORS Relació amb veïns, ús del transport, ús dels comerços, serveis i instal·lacions

9 PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL QUALITAT DE VIDA
Desenvolupament Personal Educació, adquisició de competències FACTORS DE MILLORA Aprenentatges funcionals, Tecnologies augmentatives SUPORTS Objectius educatius, diagnòstic de capacitats i competències INDICADORS Aprenentatges, habilitats

10 PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL QUALITAT DE VIDA
Autodeterminació Control personal, fites, reptes, eleccions FACTORS DE MILLORA Objectius personals, eleccions, presa de decisions, responsabilitat SUPORTS Mètode de presa de decisions responsables, increment d’oportunitats, foment d’iniciativa INDICADORS Independència, valors i gustos propis, iniciativa, eleccions

11 PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL QUALITAT DE VIDA
Drets Humans, legals FACTORS DE MILLORA Privacitat, dignitat, imatge, responsabilitat cívica SUPORTS Protecció legal, gestió de queixes, prevenció de l’abús INDICADORS Situació legal, tutela, tracte rebut, accés a serveis i prestacions

12 PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL QUALITAT DE VIDA
PUNTS DE VISTA Benestar Físic Benestar Emocional Benestar Material Relacions Interpersonals Inclusió Social Desenvolupament Personal Autodeterminació Drets Diagnòstic – Símptomes - Tractament CLÍNIC Habilitat - Capacitats – Competències – Adaptació FUNCIONAL Somnis – Desigs - Aspiracions PERSONAL

13 PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL QUALITAT DE VIDA
OCUPACIÓ: CO – SOI – CET - Empreses Benestar Físic Benestar Emocional Benestar Material Relacions Interpersonals Inclusió Social Desenvolupament Personal Autodeterminació Drets Competència + Desenvolupament Auto estima Suport a una vida independent Relacions personals

14 PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL QUALITAT DE VIDA
RESIDENCIAL: Autonomía - Llar - Residència Benestar Físic Benestar Emocional Benestar Material Relacions Interpersonals Inclusió Social Desenvolupament Personal Autodeterminació Drets Responsabilitat + Autodeterminació Espai propi (Decisió) Relacions Afectives Respecte + Convivència Espai lliure (Privat) Comunitat

15 PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL QUALITAT DE VIDA
PLAN DE VIDA Benestar Físic Benestar Emocional Benestar Material Relacions Interpersonals Inclusió Social Desenvolupament Personal Autodeterminació Drets Mapa de relacions personals Amistat Íntim Activitat Social

16 PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL QUALITAT DE VIDA
PLAN DE VIDA Benestar Físic Benestar Emocional Benestar Material Relacions Interpersonals Inclusió Social Desenvolupament Personal Autodeterminació Drets Mapa d’escenaris significatius Afeccions Habitatge Formació Visites Ocupació

17 PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL QUALITAT DE VIDA
PLAN DE VIDA Benestar Físic Benestar Emocional Benestar Material Relacions Interpersonals Inclusió Social Desenvolupament Personal Autodeterminació Drets Mapa de relacions personals Mapa d’escenaris significatius


Descargar ppt "PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL QUALITAT DE VIDA"

Presentaciones similares


Anuncios Google