La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Models de Qualitat 17 d’Octubre de 2017.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Models de Qualitat 17 d’Octubre de 2017."— Transcripción de la presentación:

1 Models de Qualitat 17 d’Octubre de 2017

2 CONCEPTES FONAMENTALS

3 Què entenem per qualitat?
Diccionari de la Llengua Catalana trobem, entre d’altres definicions aquesta: “conjunt de propietats que constitueixen la manera d’ésser d’una persona o cosa. Exemple: aliments de bona qualitat” Comitès ISO defineixen la qualitat com “Grau en el que, un conjunt de característiques (allò que la fa diferent) inherents compleixen amb els requisits”. QUALITAT, a les nostres entitats, és quan complim amb allò pel que hem format la nostre entitat i satisfem les expectatives d’aquelles persones que formen part de la nostre entitat, del nostre entorn. Crec que seria convenient tenir una mica de discussió en aquest tema. Hem d’estar tots d’acord perquè si no no arribarem al mateix “port” tots. Qualitat és: Fer les coses bé a la primera Oferir al client allò promès Identificar, acceptar, satisfer i superar contínuament les expectatives i necessitats de les parts interessades Gestió optima del recursos Conceptes fonamentals

4 Què entenem per model de qualitat?
Els models de qualitat són referències que les organitzacions utilitzen per millorar la seva gestió. Els models, a diferència de les normes, no contenen requisits que han de complir els sistemes de gestió de la qualitat sinó directrius per a la millora. Existeixen models de qualitat orientats a la qualitat total i l'excel·lència, models orientats a la millora, models propis de determinats sectors i fins i tot models de qualitat que desenvolupen les mateixes organitzacions. Crec que seria convenient tenir una mica de discussió en aquest tema. Hem d’estar tots d’acord perquè si no no arribarem al mateix “port” tots. Qualitat és: Fer les coses bé a la primera Oferir al client allò promès Identificar, acceptar, satisfer i superar contínuament les expectatives i necessitats de les parts interessades Gestió optima del recursos Conceptes fonamentals

5 I sí, el model és quantitatiu
Per què ens cal? Per donar coherència i visió integrada de la gestió   Per tenir una ajuda a no oblidar res   Per tenir un llenguatge comú interna i externament   Per conèixer el nostre estat actual en gestió   Com a guia inspiradora per a la millora continua ... I sí, el model és quantitatiu Crec que seria convenient tenir una mica de discussió en aquest tema. Hem d’estar tots d’acord perquè si no no arribarem al mateix “port” tots. Qualitat és: Fer les coses bé a la primera Oferir al client allò promès Identificar, acceptar, satisfer i superar contínuament les expectatives i necessitats de les parts interessades Gestió optima del recursos Per mesurar els avenços i millores aconseguides Per poder comparar la nostra gestió amb la d'altres Conceptes fonamentals

6 PRINCIPIS CLAUS S’han identificat 7 principis de gestió de la qualitat que poden ser servir la direcció d’una entitat per conduir a la seva organització cap a la millora continua. Conceptes fonamentals

7 Comprendre les seves necessitats i expectatives.
1. ORIENTACIÓ AL CLIENT Comprendre les seves necessitats i expectatives. Fer una prestació a la seva mida. Gestionar bé la informació dels clients. Crec que seria convenient tenir una mica de discussió en aquest tema. Hem d’estar tots d’acord perquè si no no arribarem al mateix “port” tots. Qualitat és: Fer les coses bé a la primera Oferir al client allò promès Identificar, acceptar, satisfer i superar contínuament les expectatives i necessitats de les parts interessades Gestió optima del recursos Conceptes fonamentals

8 Amb la política i estratègia
2. LIDERATGE DE LA DIRECCIÓ COMPROMÈS Lideratge compromès: Amb la qualitat Amb la missió i la visió Amb la política i estratègia Amb la capacitat organitzativa i operativa Conceptes fonamentals

9 Amb valors de treball (esforç, honestedat, etc)
3. COMPROMÍS DE LES PERSONES Amb valors de treball (esforç, honestedat, etc) Amb competència professional Amb realització psicològica (reconeixement, participació, ...) Conceptes fonamentals

10 Definir els processos Normalitzar-los Controlar-los Avaluar-los
4. GESTIÓ PER PROCESSOS Definir els processos Normalitzar-los Controlar-los Avaluar-los Millorar-los Conceptes fonamentals

11 5. GESTIÓ DE LES RELACIONS Definir la qualitat que necessitem.
Seleccionar els millors proveïdors segons els nostres recursos. Arribar a acords de treball. Controlar les comandes i els productes o serveis rebuts. Avaluar l’aliança. Actuar en conseqüència. Conceptes fonamentals

12 Mesurar els resultats del servei.
6. PENDRE DECISIONS AMB DADES Mesurar els processos. Mesurar els resultats del servei. NO POTS CONÈIXER EL QUE NO MESURES. NO POTS GESTIONAR EL QUE NO CONEIXES. NO POTS MILLORAR EL QUE NO GESTIONES. Conceptes fonamentals

13 Es basa en el cicle de Deming: Planificar (Plan) Desenvolupar (Do)
7. MILLORA CONTINUA La millora contínua és una eina que afavoreix un creixement estable i consistent en tots els segments d’un procés o un conjunt de processos, dirigit a augmentar la seva eficiència i eficàcia. Es basa en el cicle de Deming: Planificar (Plan) Desenvolupar (Do) Comprovar (Check) Millorar (Act) Conceptes fonamentals

14 DIFERENTS MODELS

15 ISO 9001:2015 Models de Qualitat

16 EFQM Models de Qualitat

17 Altres models del sector
Els esquemes de certificació de servei referits a les normes de la família UNE : Per als serveis prestats en centres residencials UNE Centres de dia / nit UNE Ajuda a domicili UNE Teleassistència UNE Estan concebuts per regular de forma homogènia aspectes de les instal·lacions, l'equipament, la prestació del servei, la informació i comunicació dels usuaris, la contractació dels serveis, els protocols d'atenció higiènic-sanitarii psicosocial, els recursos humans i la gestió de la qualitat, per establir les bases d'un sistema de serveis que generi confiança en la societat. Models de Qualitat

18


Descargar ppt "Models de Qualitat 17 d’Octubre de 2017."

Presentaciones similares


Anuncios Google