La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Cambios en el espacio: transformaciones geométricas

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Cambios en el espacio: transformaciones geométricas"— Transcripción de la presentación:

1 Cambios en el espacio: transformaciones geométricas
Simetrías CEIP El Roure Gros Santa Eulàlia de Riuprimer Curs 2003/2004

2 Però, què els passa a les figures quan els fem una simetria?

3 Surten figures iguals però girades. Ho podem fer amb un mirall...

4 Podem escriure al revés i llegir-ho del dret en el mirall

5 Hi ha formes que tenen eix de simetria

6 Podem fer dibuixos amb eix de simetria

7 Podem fer simetries amb dos miralls formant angle recte
Podem fer simetries amb dos miralls formant angle recte...llavors surt el dibuix quatre vegades però girat.

8

9 Hi ha figures que tenen més d’un eix de simetria

10 N’hi ha que en tenen molts.

11 Les figures regulars tenen tants eixos com costats o com vèrtex.

12 Aquest polígon és regular perquè té 9 vèrtex, 9 costats i 9 eixos de simetria

13 Aquest, en canvi , és isòsceles perquè només té un sol eix de simetria.

14 Si volem fer un quadrat amb dos miralls units en forma de llibre i un pal, hem d’obrir els miralls 90º, un angle recte.

15 Si volem fer un hexàgon, els hem d’obrir 60º

16 Si volem fer un dodecàgon, els hem d’obrir 30º, perquè l’angle central del dodecàgon regular és de 30º

17

18 Si hi posem el pal vertical i tanquem molt els miralls pot sortir un cilindre

19 Si hi posem el pal inclinat, sortirà una estrella

20 Hem descobert les propietats de la simetria de les figures planes
Dues figures simètriques tenen la mateixa forma però estan orientades de forma diferent. Les rectes que uneixen dos punts simètrics són perpendiculars a l’eix de simetria. Tots els punts de la figura inicial estan a la mateixa distància de l’eix que els seus simètrics.

21 Un eix de simetria és una recta que parteix una figura plana en dues parts que tenen igual forma i superfícies iguals. La figura simètrica està col·locada al revés de la figura inicial, els únics punts que estan al mateix lloc són els de l’eix de simetria. Una figura regular té tants eixos com costats i com vèrtex. Una figura isòsceles té un sol eix de simetria. El cercle és la figura amb més eixos de simetria. Si fem girar la figura inicial, la figura simètrica també gira però en sentit contrari.


Descargar ppt "Cambios en el espacio: transformaciones geométricas"

Presentaciones similares


Anuncios Google