La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

CURRICULUM DEL BATXILLERAT EN LA COMUNITAT VALENCIANA DECRET 87/2015 5 DE JUNY Institut d’Educació Secundària “COTES BAIXES” CERTIFICADA EN FORMACIÓ EN.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "CURRICULUM DEL BATXILLERAT EN LA COMUNITAT VALENCIANA DECRET 87/2015 5 DE JUNY Institut d’Educació Secundària “COTES BAIXES” CERTIFICADA EN FORMACIÓ EN."— Transcripción de la presentación:

1

2 CURRICULUM DEL BATXILLERAT EN LA COMUNITAT VALENCIANA DECRET 87/2015 5 DE JUNY Institut d’Educació Secundària “COTES BAIXES” CERTIFICADA EN FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL

3 ACCÉS Amb el títol de graduat en Educació Secundaria Obligatòria (ESO) Institut d’Educació Secundària “COTES BAIXES” CERTIFICADA EN FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL

4 ORGANITZACIÓ: MODALITATS Les modalitats del Batxillerat seran les següents: -Ciències -Humanitats i Ciències Socials. -Arts. La modalitat d’Humanitats i Ciències Socials s’organitzarà en dos itineraris diferenciats, un d’ells d’Humanitats i l’altre de Ciències Socials. Institut d’Educació Secundària “COTES BAIXES” CERTIFICADA EN FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL

5 ORGANITZACIÓ: MATÈRIES Les modalitats de Batxiller s’organitzen en: -Matèries Troncals. -Matèries Específiques. Institut d’Educació Secundària “COTES BAIXES” CERTIFICADA EN FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL

6 Matèries Troncals comuns a tots els alumnes. Institut d’Educació Secundària “COTES BAIXES” CERTIFICADA EN FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL 1r de Batxiller2n de Batxiller LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA I LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA I 3hLLENGUA CASTELLANA I LITERATURA I LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA I 3h VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA VALENCIANO: LENGUA Y LITERATURA 3h VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA VALENCIANO: LENGUA Y LITERATURA 3h FILOSOFIA FILOSOFÍA 3h HISTÒRIA D’ESPANYA HISTORIA DE ESPAÑA 3h PRIMERA LLENGUA ESTRANGERA PRIMERA LENGUA EXTRANJERA (triar-ne una/ A elegir una) ANGLÉS INGLÉS 3h PRIMERA LLENGUA ESTRANGERA PRIMERA LENGUA EXTRANJERA ( triar-ne una/ A elegir una) ANGLÉS INGLÉS 3h FRANCÉS FRANCES

7 Matèries Troncals de Modalitat del Batxiller Científic Institut d’Educació Secundària “COTES BAIXES” CERTIFICADA EN FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL 1r de Batxiller2n de Batxiller MATEMÀTIQUES I MATEMÁTICAS I 4h MATEMÀTIQUES II MATEMÁTICAS II 4h FÍSICA I QUÍMICA FÍSICA Y QUÍMICA 4h TRONCAL DE MODALITAT TRONCAL DE MODALIDAD Triar-ne dos A elegir dos BIOLOGIA BIOLOGÍA 4h GEOLOGIA GEOLOGÍA 4h DIBUIX TÈCNIC II DIBUJO TÉCNICO II 4h TRONCAL DE MODALITAT TRONCAL DE MODALIDAD Triar-ne una A elegir una BIOLOGIA I GEOLOGIA BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4h FÍSICA 4h DIBUIX TÈCNIC I DIBUJO TÉCNICO I 4h QUÍMICA 4h

8 Matèries Troncals de Modalitat del Batxiller d’Humanitats. Institut d’Educació Secundària “COTES BAIXES” CERTIFICADA EN FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL 1r de Batxiller2n de Batxiller LLATÍ I LATÍN I 4h LLATÍ II LATÍN II GREC I GRIEGO I 4h TRONCAL DE MODALITAT TRONCAL DE MODALIDAD Triar-ne dos A elegir dos GREC II GRIEGO II 4h TRONCAL DE MODALITAT TRONCAL DE MODALIDAD Triar-ne una A elegir una HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORANEO 4h GEOGRAFIA GEOGRAFÍA 4h HISTÒRIA DE L’ART HISTORIA DEL ARTE 4h LITERATURA UNIVERSAL 4h HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 4h

9 Matèries Troncals de Modalitat del Batxiller de Ciències Socials. Institut d’Educació Secundària “COTES BAIXES” CERTIFICADA EN FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL 1r de Batxiller2n de Batxiller MATEMÀTIQUES CCSS I MATEMÁTICAS CCSS I 4h MATEMÀTIQUES CCSS II MATEMÁTICAS CCSS II 4h ECONOMIA ECONOMÍA 4h TRONCAL DE MODALITAT TRONCAL DE MODALIDAD Triar-ne dos A elegir dos ECONOMIA DE L’EMPRESA ECONOMÍA DE LA EMPRESA 4h TRONCAL DE MODALITAT TRONCAL DE MODALIDAD Triar-ne una A elegir una HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORANEO 4h GEOGRAFIA GEOGRAFÍA 4h HISTÒRIA DE L’ART HISTORIA DEL ARTE 4h LITERATURA UNIVERSAL 4h HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 4h

10 Matèries Específiques del Batxillerat Científic. Institut d’Educació Secundària “COTES BAIXES” CERTIFICADA EN FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL 1r de Batxiller2n de Batxiller EDUCACIÓ FÍSICA / EDUCACIÓN FÍSICA2h Triar-ne dos A elegir dos TRONCAL DE LA MODALITAT* TRONCAL DE MODALIDAD* 4h CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT / CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIO AMBIENTE 4h Triar-ne una A elegir una ANATOMIA APLICADA / ANATOMÍA APLICADA2h CULTURA CIENTÍFICA / CULTURA CIENTÍFICA2h 2a LLENGUA ESTRANGERA II (ALEMANY / FRANCÉS) 2ªLENGUA EXTRANJERA II (ALEMÁN /FRANCÉS) 4h RELIGIÓ / RELIGIÓN2h TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LACOMUNICACIÓN 4h Triar-ne una A elegir una 2a LLENGUA ESTRANGERA (ALEMANY-FRANCÉS) / 2ªLENGUA EXTRANJERA (ALEMÁN-FRANCÉS) 3h TECNOLOGIA INDUSTRIAL II TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II 4h TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ I / AUTOCAD TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN I / AUTOCAD 3h DIBUIX ARTÍSTIC II DIBUJO ARTÍSTICO II 4h PSICOLOGIA PSICOLOGÍA 4h TECNOLOGIA INDUSTRIAL I /TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I 3h FONAMENTS D’ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 4h DIBUIX ARTÍSTIC / DIBUJO ARTÍSTICO3h * TRIAR UNA MATÈRIA DE MODALITAT NO ELEGIDA ANTERIORMENT PER A CURSAR-LA COM A ESPECÍFICA

11 Matèries especifiques del Batxillerat científic no ofertades pel centre en el curs escolar 2015/16 1r BATXILLER2n BATXILLER ANÀLISI MUSICAL I ANÁLISIS MUSICAL I 3h ANÀLISI MUSICAL II ANÁLISIS MUSICAL II 4h LLENGUATGE I PRÀCTICA MUSICAL LENGUAJE I PRÁCTICA MUSICAL 3h TÈCNIQUES D’EXPRESSIÓ GRAFICOPLÀSTICA TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRAFICOPLÁSTICA 4h VOLUMEN 3h IMATGE I SO IMAGEN Y SONIDO 4h HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE LA DANSA HISTORIA DE LA MÚSICA Y DE LA DANZA 4h Institut d’Educació Secundària “COTES BAIXES” CERTIFICADA EN FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL

12 Matèries específiques del batxiller d’Humanitats i Ciències Socials. Institut d’Educació Secundària “COTES BAIXES” CERTIFICADA EN FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL 1r de Batxiller2n de Batxiller EDUCACIÓ FÍSICA / EDUCACIÓN FÍSICA2h Triar-ne dos A elegir dos TRONCAL DE LA MODALITAT * TRONCAL DE MODALIDAD 4h Triar-ne una A elegir una ANATOMIA APLICADA / ANATOMÍA APLICADA2h CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIO AMBIENTE 4h CULTURA CIENTÍFICA / CULTURA CIENTÍFICA2h 2a LLENGUA ESTRANGERA II (ALEMANY/FRANCÉS) 2ª LENGUA EXTRANJERA II ( ALEMÁN/ FRANCÉS) 4h RELIGIÓ / RELIGIÓN2h TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ II TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN II 4h Triar-ne una A elegir una 2a LLENGUA ESTRANGERA I (ALEMANY/FRANCÉS) 2ª LENGUA EXTRANJERA I ( ALEMÁN/ FRANCÉS) 3h TECNOLOGIA INDUSTRIAL II TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II 4h DIBUIX ARTÍSTIC II DIBUJO ARTÍSTICO II 4h TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ I TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN I 3h PSICOLOGIA PSICOLOGÍA 4h FONAMENTS D’ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 4h TECNOLOGIA INDUSTRIAL I TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I 3h DIBUIX ARTÍSTIC DIBUJO ARTÍSTICO 3h* TRIAR UNA MATÈRIA NO ELEGIDA ANTERIORMENT PER A CURSAR-LA COM A ESPECÍFICA

13 Matèries especifiques del Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials no ofertades pel centre en el curs escolar 2015/16 Institut d’Educació Secundària “COTES BAIXES” CERTIFICADA EN FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL 1r Batxiller 2n Batxiller ANÀLISI MUSICAL I ANÁLISIS MUSICAL I 3h ANÀLISI MUSICAL II ANÁLISIS MUSICAL II 4h LLENGUATGE I PRÀCTICA MUSICAL LENGUAJE I PRÁCTICA MUSICAL 3h TÈCNIQUES D’EXPRESSIÓ GRAFICOPLÀSTICA TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRAFICOPLÁSTICA 4h VOLUMEN 3h IMATGE I SO IMAGEN Y SONIDO 4h HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE LA DANSA HISTORIA DE LA MÚSICA Y DE LA DANZA 4h


Descargar ppt "CURRICULUM DEL BATXILLERAT EN LA COMUNITAT VALENCIANA DECRET 87/2015 5 DE JUNY Institut d’Educació Secundària “COTES BAIXES” CERTIFICADA EN FORMACIÓ EN."

Presentaciones similares


Anuncios Google