La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

TEMA 3: L’ATMOSFERA I ELS CLIMES

Presentaciones similares


Presentación del tema: "TEMA 3: L’ATMOSFERA I ELS CLIMES"— Transcripción de la presentación:

1 TEMA 3: L’ATMOSFERA I ELS CLIMES

2 INDEX 1. COMPOSICIÓ I ESTRUCTURA DE L’ATMOSFERA
2. HISTÒRIA DE L’ATMOSFERA TERRESTRE 3. HISTÒRIA DEL CLIMA DE LA TERRA 4. FUNCIONS I BALANÇ ENERGÈTIC DE L’ATMOSFERA 5. EL CLIMA I EL TEMPS 6. CIRCULACIÓ ATMOSFÈRICA GENERAL 7. ELS CLIMES DE CATALUNYA

3 1. COMPOSICIÓ DE L’ATMOSFERA
Atmosfera: Embolcall gasós de la Terra. L’Atmosfera i l’hidrosfera són capes fluides de la Terra. A mesura que augmenta l’altura, la pressió atm disminueix. 2 grans capes: A) HOMOSFERA B) HETEROSFERA

4 A) HOMOSFERA Arriba fins els 100 Km d’altura. Composició constant de :
- altres(argó, CO2 ,neó, heli, metà..)(0.1 %)

5 CAPES DE L’HOMOSFERA 1. TROPOSFERA 2. ESTRATOSFERA 3. MESOSFERA

6 1. TROPOSFERA Fins als10 Km. La temperatura va descendint amb l’altura. Conté els gasos que fan possible la vida: l'oxigen per a la respiració i el diòxid de carboni per a la fotosíntesi. Es produeixen tots els fenòmens meteorològics.

7 2. ESTRATOSFERA Fins a uns 50 km.
La temperatura, durant uns quilòmetres es manté constant i després comença a pujar, i es manté pujant fins als 50 km més o menys. L'aire es mou horitzontalment, en "capes" (estrat vol dir capa), no verticalment. Entre els km es forma ozó: l'oxigen de l'aire (O2) absorbeix les radiacions ultraviolades (UV) que ens arriben des del Sol i es transforma en ozó (O3) que, en tornar a absorbir radiacions UV es transforma de nou en oxigen. L'absorció d'energia de les radiacions és la responsable de l'augment de temperatura a l'estratosfera.

8 3. MESOSFERA En aquesta capa la temperatura torna a baixar fins a uns 80 km.

9 B) HETEROSFERA Des dels 100 als 10.000Km.
Composició química heterogènia. Estructurada en diferents capes : -N2 - O atòmic - He - H

10 CAPES DE L’HETEROSFERA
1. TERMOSFERA ( O IONOSFERA ): Arriba fins als 600 Km. La temperatura torna a pujar 2. EXOSFERA : Límit superior de Km.

11

12 2. HISTÒRIA DE L’ATM TERRESTRE
1. Com es van separar els materials primitius de la Terra? Com s’explica que els gasos formin l’embolcall de la Terra? 2. Quin és l’origen de l’atm primitiva? 3. Quina composició tenia l’atm primitiva? 4. Per què no hi havia ozó a l’atm primitiva? 5. Quins eren els únics éssers vius que podien viure en aquelles condicions? Per què? 6. Explica que va provocar el canvi d’atm reductora a oxidant. 7. Què són els ESTROMATÒLITS?

13 3. HISTÒRIA DEL CLIMA DE LA TERRA
CLIMA: És l’estat ideal i mitjà del temps atmosfèric definit pels paràmetres meteorològics d’un indret i període de temps llarg. Al llarg de la història de la Terra el clima ha anat canviant degut a diferents factors:

14 1. F. Astronòmics: Alineacions planetàries i cicles d’activitat solar (taques solars), variacions en l’òrbita de la Terra i impactes de meteorits. 2. F. Geològics : Posició de les Terres Emergides, erupcions volcàniques i variacions en el camp magnètic de la Terra.

15 3. FACTORS ANTROPOGÈNICS : Activitats humanes : Ús de comb
3. FACTORS ANTROPOGÈNICS : Activitats humanes : Ús de comb. Fòssils que alliberan gasos d’efecte hivernacle que alteren el clima.

16 4. FUNCIONS I BALANÇ ENERGÈTIC DE L’ATMOSFERA
Gràcies a la capa d’ozó filtra els rajos ULTRAVIOLATS. Efecte hivernacle natural. Desintegració de meteorits Diòxid de carboni permet fotosíntesi. Conté oxigen necessari per la respiració. Completa el cicle de l’aigua.

17 BALANÇ ENERGÈTIC Del 100% d’energia solar incident a la Terra:
72 % és absorbit per la Terra. 28% és reflectida per la Terra (VALOR CONEGUT COM ALBEDO), expressat en tant per 1 (0.28), és la reflectivitat del planeta. La neu reflecteix el 90% de la llum incident.

18

19

20 EMISSIÓ DE RADIACIÓ RADIACIONS INFRAROGES: Són radiacions emeses per qualsevol objecte que tingui una Tª > a 0ºC. És més intensa quan més gran és la seva temperatura. Convecció: Transferència de calor latent:

21 5. EL CLIMA I EL TEMPS ATMOSFÈRIC
Temps atmosfèric : Estat de l’atm en un lloc i en un període de temps curt. Es caracteritza per la P, humitat, estat del cel, precipitació, vent.. La Meteorologia estudia el temps.

22 5.1 FACTORS QUE DETERMINEN EL CLIMA D’UN INDRET
Latitud: insolació i angle d’incidència. Altitud: tª, precipitacions,... Distància al mar: aigua termorregulador. Orientació: respecte al relleu. Humanització: illes de calor.

23 6. CIRCULACIÓ ATMOSFÈRICA GENERAL
A la Terra hi ha 2 zones amb temperatures extremes: 1.- Regions equatorials: 2.- Regions polars:

24

25 A la zona equatorial, hi ha altes temperatures, l’aire calent puja cap als pols, es refreda, descendeix , i tornen a l ‘equador es forma una cèl·lula convectiva a cada hemisferi. Per la força de Coriolis, es formen 3 cèl·lules convectives a cada hemisferi. Que formen els CINTURONS DE PRESSIONS a la Terra, que determinen els CLIMES.

26

27 LA FORÇA DE CORIOLIS

28 LA FORÇA DE CORIOLIS

29 Aquests cinturons de pressions, pateixen un desplaçament latitudinal amb les estacions, degut als canvis de Tª. Aquest desplaçament és cap als pols a l’estiu i cap a l’equador a l’hivern.

30 CENTRES DE BAIXES I ALTES PRESSIONS
BORRASCA O DEPRESSIÓ: Lloc on es produeix una elevació de les masses d’aire. ANTICICLÓ : Lloc on es produeix una convergència d’aire.

31 Anticicló: L’aire en superfície gira en el sentit de les agulles del rellotge a H.Nord i al contrari a l’H. Sur. Relacionat amb estabilitat atmosfèrica i bon temps. Borrasca: L’aire gira en superficie en sentit contrari a les agulles del rellotge a l’HN i al contrari a l’HS. Relacionat amb formació de núvols i precipitacions.

32

33 A l’estiu, els anticiclons dels 30º de latitud N pugen i es col·loquen a unes latituds de 40º aprox., és a dir a sobre de la península ibérica. Sabríes dir quina conseqüència té aquest fet per nosaltres?

34 Al mateix temps, les Borrasques equatorials, pugen i generen l’estació de pluges de les àrees tropicals.

35 CLIMES DE LA TERRA 1. Climes Freds: Properes al pols, entre les latituds 60º -90º, als dos hemisferis. 2. Climes Temperats: Entre els 30º - 60º, als dos hemisferis. 3. Climes Càlids: Propers a l’equador. Entre els 0º - 30º, als dos hemisferis. Dins d’aquestes àrees climàtiques hi ha molts tipus de climes.

36 MONZONS Són una espècie de brisa a gran escala en la qual s’alternen semestralment els vents terra – mar i mar – terra. Aquest mar és l’ÍNDIC i afecta a la India Àsia i Àfrica. Monzons d’estiu : L’aire que es troba en aquests continents són escalfats fortament, pugen, i aspiren l’aire fresc del mar, el qual està carregat d’humitat, va al continent, on és escalfat, ascendeix, forma núvols i produeix pluges.

37

38 Monzons d’hivern : Es forma un anticicló continental fred que genera vents freds i secs que es desplacen cap a l’oceà. És l’estació seca i sense núvols al continent.

39 7- ELS CLIMES DE CATALUNYA
Catalunya està situada entre els 40-42ºN, més propera als anticiclons dels 30º N que no a les Borrasques dels 60º, això determina Pluges escasses en general. Hi ha 2 tipus de clima a Catalunya.

40 1. Clima Mediterrani És distribueix pràcticament per tot el territori. Seria el temperat d’estiu sec. Hiverns amb Tª suau i estius calorosos i secs, com a conseqüència de l’anticicló que hi predomina ( puja dels 30º als 40º) Pluges torrencials a la tardor, degut a: L’aire humit i càlid de la tardor que entra en contacte amb borrasques d’aire fred provinents de l’Atlàntic, es reactiven a l’entrar en contacte amb aquestes borrasques.. Produint inundacions.

41 Dintre del clima mediterrani hi ha diferents tipus :
1. Pirinec Tª baixes i precipitacions abundants 2. Prepirinenc 3. Continental : Gran amplitud tèrmica i baixes precipitacions a l’hivern. Estius calorosos i secs. 4. Prelitoral Risc de pluges fortes a la tardor 5. Litoral

42 2. Clima Oceànic Clima propi de la Vall d’Aran. És temperat humit.
Pluges equilibrades a totes les estacions Tª molt baixes a l’hivern i estius suaus

43


Descargar ppt "TEMA 3: L’ATMOSFERA I ELS CLIMES"

Presentaciones similares


Anuncios Google