La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

PENSAMENTS O HABILITATS COGNITIVES

Presentaciones similares


Presentación del tema: "PENSAMENTS O HABILITATS COGNITIVES"— Transcripción de la presentación:

1 PENSAMENTS O HABILITATS COGNITIVES

2 PENSAMENTS O HABILITATS COGNITIVES
SPIVACK I SHURE identifiquen els pensaments o habilitats cognitives necessàries per poder solucionar problemes interpersonals. En defineix 5: 1. El pensament causal 2. El pensament alternatiu 3. El pensament conseqüencial 4. El pensament de perspectiva o empatia 5. El pensament mitjà-fi

3 1. EL PENSAMENT CAUSAL És la capacitat de determinar on està el problema. És la capacitat de formular el problema. És l’habilitat de diagnosticar correctament els problemes interpersonals. Aquells que no tenen aquest pensament solen atribuir els seus problemes als altres (em tenen “mania”, em fan la “vida impossible”) o  a la mala sort. Per corregir una conducta, s’ha de saber quina és la causa. Per treballar aquest pensament és important plantejar  diferents situacions i motivar als alumnes perquè identifiquin el problema.

4 2. EL PENSAMENT ALTERNATIU
És la capacitat de generar el major nombre possible de solucions, un cop que està formulat el problema: “podríem demanar un prèstec, o tenir menys despeses, o vendre alguna cosa, o fer algun treball extra, o robar!, etc.  Qui no té aquest pensament, no sap per on anar i sol buscar una sortida violenta  perquè no sap buscar alternatives ("lo pego, lo mato...")  Podriem agafar la frase d’Antonio Machado: “de cada deu caps espanyols, un pensa i nou envesteixen”. Els qui envesteixen són aquells que no tenen pensament alternatiu. Un bon exercici per treballar aquest pensament és el plantejar casos o situacions i dir diferents maneres de sortides o solucions (vaig a comprar però em falten diners... què puc fer?, i entre tots dir diferents alternatives)

5 3. EL PENSAMENT CONSEQÜENCIAL
És la capacitat de preveure les conseqüències d’actes (propis i aliens).  Deia Hegel que la maduresa humana consisteix a preveure les conseqüències i assumir-les.  Per tant PREVEURE I ASSUMIR. Per treballar aquest pensament és important aprendre a pensar en alguna cosa que no ha passat, i que pot no passar si un no vol (què passaria si els cotxes fossin tots grocs?, preveure situacions...).

6 4. EL PENSAMENT DE PERSPECTIVA O EMPATIA
És la capacitat  de posar-se en el lloc de l’altre, de sortir de l’egocentrisme.  Les persones agressives tenen molta dificultat per posar-se en el lloc d’un altre (un cop han fet mal o han agredit els costa molt posar-se en el lloc de l’altre, i aleguen que els problemes de la persona agredida són problemes només de l’altre persona “és el seu problema”). Serà important treballar el fet de l’empatia, que es posin en el lloc de l’altre o la conscienciació del que l’altre persona està vivint.

7 5. EL PENSAMENT MITJÀ-FI És la capacitat de tenir objectius i saber seleccionar els millors mitjans per aconseguir-los. Qui no té objectius, actua a batzegades; qui no sap escollir els mitjans per aconseguir aquests objectius s’amarga. Aquest pensament avarca els anteriors. És el tenir clar on es vol anar i què fer per aconseguir-ho.

8 AQUESTS 5 TIPUS DE PENSAMENTS O HABILITATS COGNITIVES
ES PODEN ENSENYAR I APRENDRE.

9 Saber conviure és compartir objectius
Saber viure és tenir objectius. Saber conviure és compartir objectius Manel Mascarell EAP B-12


Descargar ppt "PENSAMENTS O HABILITATS COGNITIVES"

Presentaciones similares


Anuncios Google