La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

L’energia ESQUEMA INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNET WWW LECTURA INICIAL

Presentaciones similares


Presentación del tema: "L’energia ESQUEMA INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNET WWW LECTURA INICIAL"— Transcripción de la presentación:

1 L’energia ESQUEMA INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNET WWW LECTURA INICIAL
INVESTIGUEU EN LA XARXA ANTERIOR EIXIU

2 Lectura inicial Bolet atòmic produït per una explosió nuclear
ESQUEMA RECURSOS INTERNET WWW Lectura inicial Bolet atòmic produït per una explosió nuclear A principi del segle XX, una època en què no els estava permés d’estudiar a les dones, Lise Meitner va aconseguir doctorar-se en Ciències Físiques. Durant uns trenta anys, Meitner va treballar a Alemanya juntament amb el seu amic el químic Otto Hahn. L’interés de tots dos estava centrat a prosseguir amb els experiments de l’italià Fermi sobre la ruptura del nucli d’urani. Quan Hitler va arribar al poder, Lise Meitner va ser exclosa de la investigació, perquè era jueva, i va fugir a Suècia, des d’on va seguir col·laborant amb Hahn a través de cartes. En una d’aquestes comunicacions, Lise va informar Hahn que en bombardejar els àtoms d’urani amb neutrons, s’alliberava una gran quantitat d’energia. El procés el va anomenar fissió nuclear. Aquests resultats els va publicar en solitari Otto Hahn, qui va argumentar que Meitner havia estat una interferència i que el fet que Lise Meitner i Otto Hahn se n’anara havia facilitat la feina. El 1944, Otto Hahn va rebre el premi Nobel pel descobriment de la fissió nuclear, mentre que la feina de Lise no va ser reconeguda per l’Acadèmia. A Meitner li van proposar participar en el projecte Manhattan, per a la fabricació de la primera bomba atòmica a partir de la fissió nuclear, proposta que Lise va rebutjar. Malgrat el seu rebuig, el projecte Manhattan es va dur a terme i una de les primeres aplicacions del seu descobriment va ser l’explosió de la primera bomba atòmica damunt la ciutat japonesa d’Hiroshima. Efectes de la bomba atòmica a Hiroshima ANTERIOR EIXIU

3 Esquema de continguts Formes d’energia Mecànica Elèctrica Interna
INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNET WWW Esquema de continguts Formes d’energia Mecànica Elèctrica Interna Electromagnètica Química Nuclear Tèrmica L’energia Definició Origen Característiques El futur Fonts no renovables Carbó Petroli Gas natural Urani Fonts d’energia Classificació Fonts renovables Hidràulica Solar Eòlica Biomassa Geotèrmica Mareomotriu INICI ANTERIOR EIXIU

4 Recursos per a l’explicació de la unitat
INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNET WWW Recursos per a l’explicació de la unitat Què és l’energia? Origen de l’energia Característiques de l’energia Energia mecànica Energia elèctrica Energia interna Energia electromagnètica o radiant Energia química Energia nuclear Energia tèrmica Tipus de fonts d’energia Carbó Petroli Gas natural Urani Energia hidràulica Energia solar Energia eòlica Biomassa Energia geotèrmica Enllaços Investigueu en la xarxa Energia mareomotriu El futur de l’energia INICI ANTERIOR EIXIU

5 Capacitat de produir canvis en els cossos
INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNET WWW Què és l’energia? Magnitud física Unitat Símbol Equivalència Caloria Cal 4,19 J Quilowatt hora kWh J ENERGIA Capacitat de produir canvis en els cossos ANTERIOR EIXIU

6 Origen de l’energia Clima adequat per a la vida Cicle de l’aigua
INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNET WWW Origen de l’energia Clima adequat per a la vida Cicle de l’aigua El Sol irradia cada hora a la Terra una energia equivalent a 174,4 bilions de kWh Formació de matèria orgànica ANTERIOR EIXIU

7 Característiques de l’energia
INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNET WWW Característiques de l’energia S’emmagatzema Es transporta Es transforma Es transfereix Es conserva Es degrada ANTERIOR EIXIU

8 INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNET WWW Energia mecànica L’energia mecànica equival a la suma de l’energia potencial i de l’energia cinètica VEGEU ANIMACIÓ ANTERIOR EIXIU

9 L’energia mecànica Tenen energia potencial
INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNET WWW L’energia mecànica L’energia mecànica equival a la suma de l’energia potencial i l’energia cinètica Tenen energia potencial TORNEU Disminueix la seua energia potencial. Té energia cinètica, que va augmentant No tenen energia potencial No tenen energia cinètica ANTERIOR EIXIU

10 Moviment ordenat de partícules carregades (electrons) en una direcció
INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNET WWW Energia elèctrica Moviment ordenat de partícules carregades (electrons) en una direcció ANTERIOR EIXIU

11 Moviment de les molècules o àtoms
INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNET WWW Energia interna L’energia interna augmenta Estat sòlid Estat líquid Estat gasós Moviment de les molècules o àtoms ANTERIOR EIXIU

12 Es transmet per l’espai, no es degrada
INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNET WWW Energia electromagnètica o radiant Ones de ràdio i de televisió Es transmet per l’espai, no es degrada Microones Llum ANTERIOR EIXIU

13 En reaccions químiques
INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNET WWW Energia química Glúcids Reaccions d’oxidació Energia química Pila En reaccions químiques Lípids En els aliments ANTERIOR EIXIU

14 El nucli atòmic es trenca
INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNET WWW Energia nuclear Sol Fusió nuclear Energia Els nuclis atòmics s’uneixen Fissió nuclear El nucli atòmic es trenca Energia Explosió atòmica Central nuclear ANTERIOR EIXIU

15 Energia tèrmica Transferència d’energia CALOR Energia en trànsit
INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNET WWW Energia tèrmica CALOR Energia en trànsit Transferència d’energia Moviment d’àtoms i de molècules ANTERIOR EIXIU

16 Tipus de fonts d’energia
INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNET WWW Tipus de fonts d’energia Participació de fonts no renovables i renovables en la producció d’energia elèctrica (2005) Carbó Petroli 8,9 % 28,2 % Fonts renovables Hidràulica Eòlica Gas natural 26,2 % 16,6 % 45,2 % 19,9 % 49,1 % 4 % Urani 1% Solar Biomassa ANTERIOR EIXIU

17 Percentatge de carboni Poder calorífic (MJ/kg)
INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNET WWW Carbó Mines subterrànies Mines a cel obert Matèria primera Tipus de carbó Percentatge de carboni Poder calorífic (MJ/kg) Antracita 86-98 % 23-33 Hulla 45-86 % 24-35 Lignit 25-42 % 10-20 Torba <25 % Obtenció d’energia elèctrica Ús domèstic ANTERIOR EIXIU

18 Petroli Extracció Cru Combustible Procés de refinació Transport
INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNET WWW Petroli Extracció Capes d’argila i calcària Cru Acumulació de microorganismes marins Combustible Procés de refinació Transport Oleoducte Matèria primera ANTERIOR EIXIU

19 Gas natural Usos: Cuines i calefacció Combustible Centrals tèrmiques
INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNET WWW Gas natural Capes d’argila i calcària Acumulació de microorganismes marins Usos: Cuines i calefacció Combustible Centrals tèrmiques Gas i petroli Extracció de gas Procés de liquació Transport Gasoducte Planta de regasificació ANTERIOR EIXIU

20 Urani Torre de refredament Transformador Turbina Generador
INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNET WWW Urani Torre de refredament Transformador Turbina Generador Nucli del reactor Combustible (urani) Condensador Generador de vapor ANTERIOR EIXIU

21 Energia hidràulica Centres de consum Ec mínima Transformador Ep màxima
INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNET WWW Energia hidràulica Centres de consum Avantatges: No genera residus ni contaminants Inconvenients: - La seua construcció produeix alteracions en l’entorn Ec mínima Ep màxima Transformador Generador Central hidroelèctrica Comporta Ec màxima Ep mínima Turbina ANTERIOR EIXIU

22 Energia solar Via tèrmica Aigua calenta Via fotovoltaica
INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNET WWW Energia solar Via tèrmica Aigua calenta Via fotovoltaica Obtenció d’energia elèctrica Consum domèstic Col·lectors Central fotovoltaica Far marí Avantatges: - És una font neta i inesgotable Inconvenients: La seua disponibilitat varia i no es pot emmagatzemar ANTERIOR EIXIU

23 Parc eòlic de Ziérbena (Biscaia)
INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNET WWW Energia eòlica Parc eòlic de Ziérbena (Biscaia) Pales Anemòmetre i penell Eix Generador Avantatges: És una font inesgotable i de baix cost Inconvenients: - La seua disponibilitat varia, és difícil d’emmagatzemar i altera el paisatge Torre Aerogenerador ANTERIOR EIXIU

24 Biomassa Transformació d’espècies vegetals en biocombustibles
INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNET WWW Biomassa Transformació d’espècies vegetals en biocombustibles Avantatges: - Aprofiten residus d’activitats humanes i són poc contaminants Inconvenients: - Baix rendiment energètic i difícil manipulació Producció de gas, d’energia calorífica i elèctrica Ús de residus procedents d’activitats humanes Cultiu d’espècies d’alt contingut energètic ANTERIOR EIXIU

25 Energia geotèrmica Calor en zones volcàniques
INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNET WWW Energia geotèrmica Avantatges: - Rendible en la producció d’energia elèctrica Inconvenients: Localització difícil i costosa, genera impacte ambiental Calor en zones volcàniques Calor en zones d’aigües termals Per a calefacció i climatització de piscines Parc nacional de Timanfaya, Lanzarote ANTERIOR EIXIU

26 L’energia cinètica es fa servir per generar electricitat
INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNET WWW Energia mareomotriu Avantatges: Neta, inesgotable, no produeix residus Inconvenients: - Costosa, baix rendiment, alteració d’ecosistemes L’energia cinètica es fa servir per generar electricitat Plenamar VEGEU ANIMACIÓ Embassament omplint-se d’aigua Baixamar Comporta oberta ANTERIOR EIXIU

27 L’energia cinètica es fa servir per generar electricitat
INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNET WWW Energia mareomotriu Avantatges: Neta, inesgotable, no produeix residus Inconvenients: - Costosa, baix rendiment, alteració d’ecosistemes L’energia cinètica es fa servir per generar electricitat Plenamar FUNCIONAMENT D’UNA CENTRAL MAREOMOTRIU Embassament omplint-se d’aigua Embassament ple d’aigua Embassament buidant-se d’aigua Baixamar Generador Turbina Marea alta Marea baixa Comporta oberta Comporta tancada Comporta oberta TORNEU ANTERIOR EIXIU

28 INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNET WWW El futur de l’energia Mesures per garantir el subministrament d’energia en el futur: Desenvolupament de tecnologies Conscienciació ciutadana CLIQUEU DAMUNT LES LUPES PER VEURE MESURES D’ESTALVI ENERGÈTIC ANTERIOR EIXIU

29 Apagar els llums que no es fan servir i aprofitar la llum natural
INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNET WWW El futur de l’energia Apagar els llums que no es fan servir i aprofitar la llum natural TORNEU ANTERIOR EIXIU

30 Desconnectar totalment els aparells elèctrics
INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNET WWW El futur de l’energia Desconnectar totalment els aparells elèctrics TORNEU ANTERIOR EIXIU

31 Comprar electrodomèstics de classe A (baix consum)
INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNET WWW El futur de l’energia Comprar electrodomèstics de classe A (baix consum) TORNEU ANTERIOR EIXIU

32 INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNET WWW El futur de l’energia Omplir la llavadora i el llavaplats i utilitzar programes de cicle curt TORNEU ANTERIOR EIXIU

33 Utilitzar l’olla de pressió i el calor residual de la vitroceràmica
INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNET WWW El futur de l’energia Utilitzar l’olla de pressió i el calor residual de la vitroceràmica TORNEU ANTERIOR EIXIU

34 Utilitzar bombetes de baix consum
INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNET WWW El futur de l’energia Utilitzar bombetes de baix consum TORNEU ANTERIOR EIXIU

35 Facilitar el reciclatge de paper i vidre
INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNET WWW El futur de l’energia Facilitar el reciclatge de paper i vidre TORNEU ANTERIOR EIXIU

36 INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNET WWW El futur de l’energia Utilitzar finestres de doble vidre i cintes aïllants per reduir pèrdues de calor TORNEU ANTERIOR EIXIU

37 Utilitzar el transport públic
INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNET WWW El futur de l’energia Utilitzar el transport públic TORNEU ANTERIOR EIXIU

38 Enllaços d’interés Energies renovables Panorama energètic INICI
ESQUEMA RECURSOS INTERNET WWW Enllaços d’interés Energies renovables Panorama energètic ANEU A AQUESTA PÀGINA WEB ANEU A AQUESTA PÀGINA WEB INICI ANTERIOR EIXIU


Descargar ppt "L’energia ESQUEMA INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNET WWW LECTURA INICIAL"

Presentaciones similares


Anuncios Google