La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

I. EL PRODUCTE Unitat o conjunt de béns o serveis amb un elevat grau de substitució entre ells.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "I. EL PRODUCTE Unitat o conjunt de béns o serveis amb un elevat grau de substitució entre ells."— Transcripción de la presentación:

1 I. EL PRODUCTE Unitat o conjunt de béns o serveis amb un elevat grau de substitució entre ells.

2 Producte diferenciat Conjunt de béns que són el resultat de variar un o més atributs d’un producte, de tal manera que el client el pot percebre com una cosa nova i diferent.

3 Innovació Llançament al mercat d’un producte nou que no es comercialitzava abans i que presenta unes característiques que són atractives per als consumidors, amb la finalitat d’aconseguir l’èxit comercial.

4 Tipus de productes De consum Industrials Serveis

5 1. Productes de consum Són d’ús personal (individual o familiar). Exemples: roba, aliments, mobles, … Poden ser: Fungibles: D’una sola utilitat. Desaparèixen amb el consum De consum durador: Llarga durada Satisfan les necessitats dels particulars.

6 2. Productes industrials
Béns físics adquirits per una empresa i que són utilitzats en la seva activitat específica. Finalitat productiva.

7 3. Serveis Productes inmaterials, intangibles.
Activitats econòmiques realitzades pel sector terciari.

8 Gamma de productes Totalitat dels articles que una empresa ofereix al mercat. Línia de productes: Grup de productes am les característiques homogènies. El conjunt de totes les línies formarà la gamma de productes de l’empresa.

9 Característiques d’una gamma
Amplitud: Nombre de línies. Profunditat: Nombre de productes de cada línea. Estratègia de control de mercats: Si una empresa vol controlar un mercat, treballarà amb línies de gran profunditat, amb la intenció de no deixar espai a la competència. Exemple: Danone.

10 Cicle de vida d’un producte
Introducció (llançament) Creixement Maduresa Declinació (saturació) Es considera que només hi ha beneficis en les etapes de creixement i maduresa… potser també, però petits, al començament de la fase de declinació.

11 1. Introducció (llançament)
Sortida al mercat d’un producte nou o d’una innovació. - Desconeixement - Vendes baixes - Creixement lent - Publicitat informativa - Costos alts

12 2. Creixement Superació de l’etapa d’adaptació.
- Reconeixement del producte - Fort creixement en les vendes - Beneficis - Publicidad persuasiva - Perill de plagi

13 3. Maduresa Desacceleració. Estabilització.
- Manteniment de les vendes - Recerca de nous consumidors - Segmentació del mercat

14 4. Declinació (saturació)
Forta caiguda de les vendes. S’ha de prendre una decisió… - Rellançament (nous usos) - Concentració en un determinat segment - Deixar de comercialitzar el producte sense perjudici del client ni de la marca i sense deixar forat a la competència Inversió en I+R+I

15 Cicle de vida d’un producte

16 Vendes vs beneficis

17 L’envàs La presentació ha d’afavorir el volum de vendes.
Característiques: Abans de la compra: Identificació fàcil Asociació continent-contingut Atractiu i impactant Després de la compra: Fàcil d’obrir Comoditat Facilitat de transport i enmagatzematge

18 La marca (the brand) Marca = Nom + logotip
És un nom, un terme, un símbol o disseny, o una combinació de tots aquests elements, que tracta d’identificar els béns i serveis d’una empresa i diferenciar-los dels de la competència. Per tal d’evitar el plagi, la marca s’ha d’inscriure a un registre oficial. Branding: Procés de creació d’una marca

19 Estratègia de marca Marca única Marques múltiples
Marques de distribuïdor

20 1.- Marca única També anomenada marca paraigua. Utilitza el mateix nom per a tots els diferents productes Avantatges: Reducció de costos promocionals Inconvenient: Si fracassa algún producte, això pot afectar al prestigi de la totalitat

21 2.- Marques múltiples Marques individuals: Un nom diferent per a cada producte Marca per línea: El mateix nom per a tots els productes relacionats entre si Segones marques: Per competir amb competidors del mateix segment

22 3.- Marques de distribuïdor
Anomenades també marques blanques. L’establiment de venda compra els excedents de producció a canvi de comercialitzar el producte sota marca propia.

23 El nom de la marca Curt, simple, fàcil de pronunciar Fàcil de llegir
Fàcil de recordar i reconèixer Pronunciació única Pronunciació universal Sense sons desagradables Ni ofensiu ni obscè Adaptable a l’etiqueta i l’envàs Suggerent, que mostri qualitats positives

24 Evolució del logo


Descargar ppt "I. EL PRODUCTE Unitat o conjunt de béns o serveis amb un elevat grau de substitució entre ells."

Presentaciones similares


Anuncios Google