La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

NADAL i EPIFANIA Nadal és la celebració del Misteri

Presentaciones similares


Presentación del tema: "NADAL i EPIFANIA Nadal és la celebració del Misteri"— Transcripción de la presentación:

1 NADAL i EPIFANIA Nadal és la celebració del Misteri
de l’Encarnació del Fill de Déu; de la vinguda de Jesús al món, per salvar tots els homes i dones. Aquesta vinguda és el compliment de l’esperança messiànica d’Israel i és un do de Déu a la humanitat. Epifania és la manifestació de Déu a tots els pobles. Tota la vida de Jesús és Epifania. El temps litúrgic del Nadal comença el 25 de desembre i acaba el 6 de gener, festa de l’Epifania. 1 1

2 El NADAL als EVANGELIS Coneixem els fets del naixement i la infància de Jesús per mitjà dels textos evangèlics de Mateu i de Lluc, que són catequètics i complementaris. Els protagonistes del Nadal: Jesús, Maria, Josep, l’àngel, els pastors i els Savis d’Orient, són fidels a la voluntat de Déu Pare, que estima tothom, especialment als més pobres i desvalguts. Treballem especialment la figura de Maria: la seva total confiança en Déu, la seva missió corredentora. Els pastors, els més marginats del poble d’Israel, reben el missatge de l’àngel i adoren el Fill de Déu. Els Savis d’Orient segueixen l’estrella i adoren el Fill de Déu. Els evangelis ens donen a conèixer qui és Jesús. Els cristians creiem que Jesús és Fill de Déu, que té del tot la seva mateixa Vida, l’Esperit Sant. Celebrem el Nadal amb fe i esperança, donant gràcies a Déu pel seu do i demanant-li que responem al seu Amor, estimant.

3 TESTIMONI DE JOAN Per Nadal, celebrem la vinguda al món d’Aquell qui és la Llum del món. L’àngel anuncia als pastors el naixement del Salvador i la Llum de la Glòria de Déu els envolta. Jesús ens porta la veritable pau. En el Pròleg del seu Evangeli, Joan diu: Al principi existia el qui és la Paraula. La Paraula estava en Déu i la Paraula era Déu. Per Ell tot ha vingut a l’existencia i res no ha vingut sense Ell. En Ell hi havia la Vida i la Vida era la Llum dels homes. La Llum brilla en la foscor i la foscor no ha pogut ofegar-la. El qui és la Paraula s’ha fet home i ha habitat entre nosaltres, i hem contemplat la seva Glòria. 3 3

4 Per mitjà de l’Encarnació i el Naixement de Jesús contemplem la Glòria de Jesús, el Messies, Fill de Déu i Fill de l’home Marc i Joan, tot i que no tracten el naixement i la infancia de Jesús, també ens fan entrar en el MISTERI del NADAL, el Misteri del Crist encarnat.

5 GRAVAT 1 : ENCARNACIÓ DEL FILL DE DÉU
Déu Pare, simbolitzat per les mans obertes en gest de donació, ens envia el seu Fill. El Fill és representat pel símbol de la Llum, resplendor del Pare. Per obra de l’Esperit Sant, simbolitzat pel núvol, el Fill s’encarna en el ventre de Maria. Maria rep el do de Déu amb total obertura i generositat, amb els braços oberts. Maria deixa que es realitzi en ella el Misteri de l’Encarnació de Jesús. Josep contempla el Misteri i l’adora. 5

6 Gravat 2: EL NAIXEMENT DE JESÚS L’ANUNCI DE L’ÀNGEL
- Jesús neix, pobre i humil, en un estable, a Betlem. Maria i Josep tenen cura del nen, amb sol·licitud, alegria i amor. Aquesta escena no necesita símbols; és una escena de l’ordre humà, quotidià. - L’àngel, missatger de Déu, anuncia la vinguda del Salvador al món, en primer lloc als més pobres. 6


Descargar ppt "NADAL i EPIFANIA Nadal és la celebració del Misteri"

Presentaciones similares


Anuncios Google