La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

V. Jesús entrega la seva vida per nosaltres

Presentaciones similares


Presentación del tema: "V. Jesús entrega la seva vida per nosaltres"— Transcripción de la presentación:

1 V. Jesús entrega la seva vida per nosaltres
19. Jesús celebra la Pasqua 20. Passió i mort de Jesús 21. Jesús va ressuscitar el tercer dia 22. Jesús ressuscitat ens envia l’Esperit Sant 23. Jesucrist ens revela la vida íntima de Déu

2 19. Jesús celebra la Pasqua
Per a celebrar la festa de la Pasqua, Jesús va pujar a Jerusalem.

3 Jesús va entrar a la ciutat muntat sobre un pollí...

4 El varen rebre amb cants i rams d’olivera
i proclamaven: Hosanna! Beneït el qui ve en nom del Senyor!

5 En el Cenacle, Jesús és va reunir amb els apòstols per sopar

6 Cenacle

7 Després de sopar, Jesús va començar a rentar
els peus dels deixebles.

8 “Mentre sopaven, Jesús prengué el pa, digué la benedicció,
el va rompre , el va donar als deixebles i digué: Això és el meu cos.”

9 “Després prengué una copa
els la donà i en begueren tots. Els digué: Això és la meva sang, vessada per tothom.”

10 Gràcies , Jesús, pel teu últim sopar,
signe de la teva entrega per nosaltres. El diumenge, els cristians, convocats per Déu Pare, complim el manament del Senyor a l’últim sopar: “Feis això, que és el meu memorial”.

11 20. Passió i mort de Jesús Jesús va morir a la creu per salvar-nos.
Ell va donar la vida per nosaltres.

12 Després de l’últim sopar, Jesús se’n va anar
a pregar a un lloc tranquil anomenat hort de les oliveres.

13 Mentre era a l’hort de les Oliveres,
uns homes varen detenir Jesús.

14 Va ser interrogat i jutjat injustament...

15 Ponç Pilat , governador romà,
va mostrar Jesús a la gent perquè se’n compadís, però ells cridaven: “Crucifica’l!” I els el va entregar perquè el crucificassin.

16 El divendres al matí el varen portar
a un turó anomenat Calvari.

17 Varen clavar Jesús a una creu entre dos lladres.
Tots se’n reien.

18 Al peu de la creu hi havia Maria, la seva mare, i Joan, el deixeble estimat.

19 Arribat el migdia, el cel es va enfosquir...
Jesús, inclinant el cap, va morir...

20 “En veritat: aquest era el Fill de Déu.”
Jesucrist, per nosaltres, Fou crucificat en temps de Ponç Pilat; patí i fou sepultat.

21 21. Jesús va ressuscitar el tercer dia
El Diumenge de Pasqua és la gran festa dels cristians. Cada diumenge celebram la resurrecció del Senyor.

22 Quan va morir Jesús, alguns deixebles,
varen baixar el seu cos de la creu.

23 El diumenge al matí el sepulcre era buit...

24 Es el Senyor. Jesús va ressuscitar D’entre els morts,
Va pujar al cel i Regna per sempre. Es el Senyor.

25 Després de ressuscitar,
Jesús es va aparèixer als deixebles, a Maria Magdalena, a Pere, als apòstols, als deixebles d’Emmaús...

26 Quaranta dies després de ressuscitar,
Jesús va pujar al cel, prometent que sempre estaria amb nosaltres.

27 Ara viu en la glòria del Pare com a Senyor de tota la creació.

28 Jesucrist va ressuscitar el tercer dia tal com deien
les Escriptures, i se’n pujà al cel.

29 22. Jesús ressuscitat ens envia l’Esperit Sant

30 En la festa de la Pentecosta,
Maria i els apòstols estaven reunits en oració... Tots varen quedar plens de l’Esperit Sant.

31 L’Esperit Sant ens dóna força
per a viure com Jesús.

32 L’Esperit Sant va omplir d’alegria els apòstols. Gràcies a l’Esperit Sant varen reconèixer que Jesús era el Fill Únic de Déu.

33 Crec en Déu, Esperit Sant, que és Senyor i infon la vida,
que procedeix del Pare i del Fill.

34 23. Jesucrist ens revela la vida íntima de Déu
Jesús ens ensenya que la vida de Déu és un misteri d’amor.

35 Jesús ens ha revelat que hi ha un únic Déu, salvador de tots els homes: Pare, Fill i Esperit Sant. Tres persones distintes i un sol Déu vertader. És el misteri de la Santíssima Trinitat, centre de la fe cristiana.

36 Nosaltres som batiats en
el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant.

37 El Credo proclama les grans accions de Déu
per a salvar els homes...

38 El Pare, creador de totes les coses,
ens estima tant que ens ha enviat el seu Fill i ens ha fet fills seus.

39 Jesús, el seu Fill, El nostre Senyor i salvador, Ens ha reconciliat amb el Pare I ens ha salvat. Es el nostre germà.

40 L’Esperit Sant ens fa viure com deixebles de Jesús
i fills de Déu Pare.

41 L’Esperit ens reuneix en la gran família de Déu: l’Església.

42 Glòria al Pare i al Fill i a l’Esperit Sant.

43 Avui, nosaltres donam testimoni de la presència
de l’Esperit d’amor que Jesús, el Fill de Déu, ens ha enviat des del Pare. Jesús entrega la seva vida per nosaltres.


Descargar ppt "V. Jesús entrega la seva vida per nosaltres"

Presentaciones similares


Anuncios Google