La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

VI. L’Esperit Sant i l’Església

Presentaciones similares


Presentación del tema: "VI. L’Esperit Sant i l’Església"— Transcripción de la presentación:

1 VI. L’Esperit Sant i l’Església
24. L’Esperit Sant dóna vida a l’Església 25. Avui, nosaltres som l’Església 26. Ens trobam amb Jesús ressuscitat en els sagraments 27. Cridats a col·laborar en l’Església

2 24. L’Esperit Sant dóna vida a l’Església
i en fa una comunitat de germans.

3 Jesús va voler que existís l’Església.
El dia de Pentecosta l’Església es va manifestar al món.

4 Els apòstols, transformats per l¡Esperit Sant,
anunciaven amb valentia: “Jesús ha ressuscitat”.

5 Varen ser molts els qui es varen unir als apòstols,
varen creure en la Bona Nova i varen rebre el Baptisme.

6 La gent els deia cristians:
sorprenia la seva manera de viure. Deien: “Mirau com s’estimen”.

7 Els apòstols presidien i cuidaven les primeres comunitats cristianes.
Parlaven de Jesús i actuaven en nom seu.

8 Anaven per tot arreu anunciant l’Evangeli del regne de Déu.

9 Crec en l’Església, que és una, santa, catòlica i apostòlica.

10 25. Avui, nosaltres som l’Església
Jesús, el Senyor, és el mestre i pastor de l’Església. En ella tots som germans. Jesús ha escollit alguns homes perquè siguin, en nom seu, mestres i pastors. Cada cristià fa present l’Església a través de la seva fe i de la seva vida.

11 La llavor de l’Evangeli
s’ha convertit en un gran arbre: és l’Església

12 Ja ha complert més de dos mil anys...

13 ... però és jove, perquè en l’Església
van naixent constantment nous cristians.

14 L’Església de Jesucrist es fa visible:
a les diòcesis a través de les parròquies, les famílies cristianes i les comunitats de pregària i de vida consagrada.

15 L’Església es fa visible el diumenge.
Ens reunim per a celebrar l’Eucaristia i així ens ajudam a viure com a germans.

16 Pel Baptisme tots som germans,
però Jesús ha volgut que en l’Església alguns siguin, en nom seu, mestres i pastors com ho varen ser els apòstols.

17 Els Bisbes són els successors dels apòstols,
els preveres són els seus col·laboradors, els diaques col·laboren amb els preveres i els bisbes. Jesús Murgui Bisbe de Mallorca

18 Els bisbes, els preveres, els diaques
i tots els fidels estam units al Papa, successor de Sant Pere. El Papa és el pastor universal de l’Església. Benet XVI

19 L’Esglesia és el nou poble de Déu que, guiat
per l’Esperit Sant, camina cap a Déu Pare amb Jesucrist, el Senyor.

20 26. Ens trobam amb Jesús ressuscitat en els sagraments
Jesús ressuscitat és sempre present en l’Església i, per la força de l’Esperit Sant, fa arribar a tothom la Salvació de Déu. Els sagraments són signes sensibles i eficaços de la gràcia de Crist.

21 Segons la seva promesa, Jesús ressuscitat és present en l’Església fins a la fi del món.

22 És present en tot home especialment
en els més pobres i necessitats.

23 És present en proclamar la Paraula,
quan el sacerdot presideix una celebració i en celebrar els sagraments.

24 En l’Eucaristia és on Jesús és present
de manera única i incomparable. Hi és present en “cos, sang, ànima i divinitat”.

25 Jesús va instituir els sagraments i els va confiar
a l’Església perquè els celebrás com a signes que fan present el seu amor salvador.

26 Els set sagraments van units
als grans moments de la vida: naixement, curació, missió.

27 Quan els sacerdots celebren
els sagraments és Crist qui actua.

28 27. Cridats a col·laborar en l’Església
La missió de l’Església és anunciar i establir a tots els pobles el regne de Déu. L’Església és missionera perquè, guiada per l’Esperit Sant, continua la missió de Crist.

29 L’Església és present allí on els cristians viuen i estimen com Jesús.

30 L’Església està cridada a anunciar a tots els homes la
Bona Nova de la Salvació.

31 A l’Església tots podem col·laborar-hi. Cada cristià ha rebut uns dons que ha de posar al servei dels altres.

32 Davant els dons rebuts de l’amor del Pare
Jesús crida a cadascú a donar una resposta.

33 A uns els crida a viure en el matrimoni i en la família
per donar testimoni de l’amor de Déu i millorar aquest món amb el seu treball.

34 Els sacerdots donen la seva vida
al servei de l’Església representant Crist.

35 Els consagrats i les consagrades
senten la crida de Jesús a ser signes del seu amor entre els homes i dones...

36 “Vosaltres sou la llum del món. Que brilli igualment la vostra llum
davant la gent...” L’Església anuncia l’Evangeli a tots els homes.

37 Els cristians, units a Jesús, feim créixer l’amor i l’alegria
a l’Església i arreu del món. L’Esperit Sant i l’Església


Descargar ppt "VI. L’Esperit Sant i l’Església"

Presentaciones similares


Anuncios Google