La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

CONVIVÈNCIA OBSERVATORI PER A LA E S C O L A R.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "CONVIVÈNCIA OBSERVATORI PER A LA E S C O L A R."— Transcripción de la presentación:

1 CONVIVÈNCIA OBSERVATORI PER A LA E S C O L A R

2 OBSERVATORI PER A LA CONVIVÈNCIA ESCOLAR
Decret 233/2004 de 22 d’octubre del Consell de la Generalitat Valenciana. Instrument de caràcter consultiu que l’administració posa al servei de la comunitat educativa.

3 COMPOSICIÓ DEL PLE Conseller de Educació President
Secretària autonòmica d’Educació Vicepresidenta Primer D.G. Avaluació, Innovació y Qualitat Educativa i de la Formació Professional Vicepresidenta Segona Representant Conselleria Sanitat Vocal Representant Conselleria Justícia i Administracions Públiques Representant Presidència de la Generalitat Directors de les 3 Direccions Territorials d’Educació Vocals D.G. de Universitats i Estudis Superiors D.G. de Ordenació i Centres Docents 2 Representants Federació Valenciana de Municipis i Províncies Representant Consell Escolar Valencià Representant Comité d’Experts Representant Servei Central Inspecció Educativa Representant Conselleria Benestar Social Secretari Conselleria d’Educació

4 COMITÉ D’EXPERTS Format per especialistes de reconegut prestigi en la matèria. Donarà suport tècnic al Ple i facilitarà el desenrotllament de les línies de treball que establisca. Assessorarà i proposarà mesures d’actuació, projectes de millora, investigacions i estudis. Difondrà informació als centres sobre gestió i prevenció de la conflictivitat en l’aula.

5 MISSIÓ DEL OBSERVATORI
Coneixement, anàlisi i prevenció dels problemes de convivència als centres. Contribuir a la millora del clima escolar. Convertir el conflicte en un desafiament educatiu. Aconseguir que els membres de la comunitat educativa se senten: segurs/es, integrats/des, respectats/des i responsables.

6 OBJECTIUS/PRIORITATS DEL OBSERVATORI
Obrir a la societat una finestra a la convivència en els nostres centres. Respondre i preveure conductes inapropiades Proporcionar seguretat i respecte a tots els membres de la comunitat escolar. Integrar des de la diversitat, resolent conflictes quotidians entre interessos diferents. Responsabilitzar tots activament en la construcció d’un clima escolar positiu.

7 FUNCIONS DE L’OBSERVATORI
Estudi sistemàtic de la convivència als centres: situació i evolució. Difusió de dades, experiències i assessorament. Replega-anàlisi d’informació i foment d’investigacions. Formar la comunitat educativa en prevenció i resolució pacífica de conflictes. Orientar docents, alumnat i famílies en qüestions de convivència escolar.


Descargar ppt "CONVIVÈNCIA OBSERVATORI PER A LA E S C O L A R."

Presentaciones similares


Anuncios Google