La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

DECRET PEL QUAL S’ESTABLEIX L’ORDENACIÓ DELS ENSENYAMENTS DE L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA 2007.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "DECRET PEL QUAL S’ESTABLEIX L’ORDENACIÓ DELS ENSENYAMENTS DE L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA 2007."— Transcripción de la presentación:

1 DECRET PEL QUAL S’ESTABLEIX L’ORDENACIÓ DELS ENSENYAMENTS DE L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA
2007

2 Decret de primària. Idees força que orienten el currículum
Donar estabilitat al sistema Remarcar la llengua catalana com a eix vertebrador de l’educació Fomentar l’autonomia dels centres Remarcar la inclusió Crear àmbits de coneixement Establir les competències bàsiques com a marc de referència curricular Reforçar l’educació plurilingüe

3 Decret de primària Estructura Preàmbul Articulat
Annex 1: Competències bàsiques Annex 2: Currículums Annex 3: Horaris globals Annex 4: Horaris mínims per cicles

4 Decret de primària Preàmbul
Referència a l’Estatut de Catalunya i a la Llei Justificació del Decret Contingut del Decret

5 Decret de primària Articulat
Capítol I. Disposicions de caràcter general Capítol II. Currículum Capítol III. Organització dels ensenyaments Capítol IV. Atenció a la diversitat Capítol V. Acció tutorial i orientació Capítol VI. Avaluació i promoció Capítol VII. Desenvolupament del currículum i autonomia de centres Disposicions addicionals, derogatòria i finals

6 Decret de primària Articulat
Capítol I. Disposicions de caràcter general Article 1. Principis generals Article 2. Finalitat Article 3. Objectius de l’educació primària Article 4. La llengua catalana, eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe Article 5. Sobre el programa d’immersió Article 6. La llengua occitana a la Vall d’Aran

7 Decret de primària Articulat
Capítol II. Currículum Article 7. Currículum Article 8. Competències bàsiques

8 Decret de primària Estructura del currículum LOE
Objectius generals de l’etapa. Competències bàsiques de l’educació obligatòria. Objectius generals de l’àrea i etapa. Competències bàsiques de l'àrea. Continguts per cicles. Criteris d’avaluació per cicles. Estructura del currículum LOGSE Objectius generals de l’etapa. Objectius generals de l’àrea i etapa. Continguts. Procediments …. Fets …. Valors …. Objectius terminals. Orientacions didàctiques. Ensenyament i aprenentatge Avaluació Projecte curricular: tres nivells de concreció

9 Decret de primària Articulat
Capítol III. Organització dels ensenyaments Article 9. Àrees de coneixement Article 10. Horari

10 Decret de primària Articulat
Capítol IV. Atenció a la diversitat Article 11. Atenció a la diversitat

11 Decret de primària Articulat
Capítol V. Acció tutorial i orientació Article 12. Principis Article 13. Organització Article 14. Actuacions dels equips docents de cicle

12 Decret de primària Articulat
Capítol VI. Avaluació i promoció Article 15. Avaluació Article 16. Promoció Article 17. Avaluació diagnòstica

13 Decret de primària Articulat
Capítol VII. Desenvolupament del currículum i autonomia de centres Article 18. Autonomia pedagògica dels centres Article 19. Material didàctic

14 Decret de primària Articulat
Disposicions addicionals, derogatòria i finals L’ensenyament de la religió Ensenyaments impartits en llengua estrangera Centre amb una hora més de permanència de l'alumnat Derogació normativa Calendari d’aplicació

15 Annex 1: Competències bàsiques
Decret de primària Annex 1: Competències bàsiques En relació a l’estructura del Decret, orienten la identificació dels continguts i criteris d’avaluació bàsics

16 Decret de primària Annex 2: Currículums
Àmbit de llengües (llengua i lit. catalana, llengua i lit. castellana, llengua estrangera) Coneixement del medi natural i social Educació artística Educació física Matemàtiques Educació per a la ciutadania i els drets humans (cicle superior)

17 Annex 3: Horaris globals
Decret de primària Annex 3: Horaris globals Annex 4: Horaris mínims per cicles L’assignació horària global de les àrees de l’educació primària és la següent: Educació artística: 525 hores Cicle inicial Educació artística: 70 hores Cicle mitjà Educació artística: 105 hores Cicle superior

18 Calendari d’implantació
Decret de primària Calendari d’implantació L’any acadèmic , al cicle inicial. L’any acadèmic , al cicle mitjà. L’any acadèmic , al cicle superior.

19 Competències bàsiques
Competència és la capacitat d’utilitzar els coneixements i habilitats, de manera transversal i interactiva, en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers, cosa que implica la comprensió, la reflexió i el discerniment tenint en compte la dimensió social de cada situació.

20 Competències bàsiques

21 Competències bàsiques

22 Competències bàsiques

23 Competències bàsiques

24 Competències bàsiques

25 Les competències bàsiques i les àrees
Competències pròpies de l’àrea Aportacions de l’àrea a les competències bàsiques Objectius Continguts i criteris d’avaluació per cicle Connexions amb altres àrees

26 Àrees Primària Àmbit de llengües Coneixement del medi natural i social
(llengua i lit. catalana, llengua i lit. castellana, llengua estrangera) Coneixement del medi natural i social Educació artística Educació física Matemàtiques Educació per a la ciutadania i els drets humans (cicle superior) ESO (1r-3r) Àmbit de llengües (llengua i lit. catalana, llengua i lit. castellana, llengues estrangeres) Ciències socials, geografia i hª Ciències de la naturalesa Tecnologies Educació visual i plàstica Música Educació física Matemàtiques Educació per a la ciutadania i els drets humans


Descargar ppt "DECRET PEL QUAL S’ESTABLEIX L’ORDENACIÓ DELS ENSENYAMENTS DE L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA 2007."

Presentaciones similares


Anuncios Google