La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

C/ San Rafael, Gandia Tfno Departament llengua i valencià Pilar Román

Presentaciones similares


Presentación del tema: "C/ San Rafael, Gandia Tfno Departament llengua i valencià Pilar Román"— Transcripción de la presentación:

1 EL TEXT DIALOGAT www.fecla.wordpress.com
C/ San Rafael, Gandia Tfno Departament llengua i valencià Pilar Román COL.LEGI ESCOLÀPIES GANDIA EL TEXT DIALOGAT 1 1

2 dos o més interlocutors. L’emissor expressa allò que sent
CARACTERÍSTIQUES DIALOGAR és reproduir d’una manera directa les paraules que intercanvien dos o més interlocutors. Funcions bàsiques Fàtica Expressiva Conativa Comprova si l’interlocutor, escolta la conversa L’emissor expressa allò que sent S’incita el receptor a respondre

3 El diàleg pertany bàsicament a la llengua oral.
El gest, moviment del cos, l’entonació tenen un paper importantíssim perquè complementen el discurs Perquè una conversa siga eficaç els interlocutors han de cooperar, mostrar cortesia,dosificar la informació, respectar les opinions i tenir en compte el context i la intencionalitat. En els textos escrits que aparèix barrejat amb la descripció i la narració és important l’entonació

4 TIPUS DE TEXTOS DIALOGATS
PLANIFICATS ESPONTANIS Entrevistes, enquestes,xats Converses cara a cara, telefòniques… Nivell col.loquial, estàndard Nivell col.loquial Diàlegs novel.la, obres teatrals Guió cinematogràfic,acudits, còmics Nivell culte o literari

5 ESTRUCTURA La conversa oral sol presentar aquestes parts: INICI
Salutacions, fòrmules de cortesia, frases … Plantejament allò que interessa comentar o raonar PROPOSTA DE TEMA Intercanvi d’informació i exposició d’argumentacions recíproques que aporten els interlocutors a favor O en contra de les seues opinions DESENVOLUPAMENT TANCAMENT Conclusió, valoració de l’encontre i fórmules de comiat

6 RECURSOS LINGÜÍSTICS -Pronoms tònics i febles. Conversa cara a cara
-Oracions simples, sobretot enunciatives, Interrogatives i exclamatives. -Frases curtes i inacabades -Paraules genèriques (això,allò….) -Fórmules de contacte per atraure (saps? Vols dir? …) -Connectors explicatius (és a dir, a més…) Conversa cara a cara -Noms dels personatges a l’esquerra, escrit En negreta. -Textos que diuen els personatges, estil directe Acotacions escèniques TEXT TEATRAL

7 -Inicials de les persones que hi participen
-Preguntes (directes i indirectes ) en cursiva. -Respostes, que s’ escriuen en lletra redona ENTREVISTA -Guions davant de les interven- Cions dels personatges. -Guions per a intoduir els comen- taris del narrador. -Puntuació relacionada amb l’entona- ció DIÀLEG INSERIT EN UN TEXT NARRATIU


Descargar ppt "C/ San Rafael, Gandia Tfno Departament llengua i valencià Pilar Román"

Presentaciones similares


Anuncios Google