La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

El text expositiu.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "El text expositiu."— Transcripción de la presentación:

1 El text expositiu

2 FINALITAT Transmetre Reelaborar SINTETITZAR

3 CARACTERÍSTIQUES GENERALS
Claredat Denotació Objectivitat Emissor especialitzat

4 ÀMBITS D’ÚS Acadèmic Científic

5 CONTINGUT Didàctic Divulgatiu Especialitzat Humanístics Científics
Segons el nivell del receptor Segons la temàtica Didàctic Divulgatiu Especialitzat Humanístics Científics

6 GÈNERES Manual Llibre de text Enciclopèdia Diccionari Monografia
Article especialitzat Lliçó magistral Memòria Debat Conferència Resum Índex Recensió Fitxa de lectura Esquema Examen

7 ESTRUCTURA Introducció Desenvolupament Conclusió
RECORDA: generalment, la introducció és al primer paràgraf i la conclusió és a l’últim mentre que el desenvolupament és la resta del text.

8 ESQUEMES ORGANITZATIUS
Pregunta / Resposta Problema / Solució Causa / Efecte Comparació o Contrast Seqüència cronològica Descripció Enumeració

9 TRETS DEL LLENGUATGE Terminologia Impersonalització
Neologismes Abreviatures Símbols Impersonalització Verbs amb valor atemporal Oracions enunciatives Índexs gràfics Connectors: Additius Disjuntius Contrastius Consecutius

10 Fórmules d’impersonalització
Construccions impersonals reflexes: “No es fa res per solucionar els problemes”. Construccions de subjecte indeterminat “hom” o amb sintagmes nominals de caràcter genèric: “Tothom critica el govern” Oracions amb verbs com “caldre”, “haver-hi”, “fer falta”: “Cal tenir paciència” Construccions amb el verb “semblar / parèixer”: “Sembla que vindran prompte” Alguns verbs en tercera persona del plural, primera del plural o segona persona: “M’han denunciat”, “Si vas pel carrer i veus un robatori, crides a la policia” Algunes construccions d’infinitiu: “Parlar en classe no és bo” Les oracions passives: “Les seues aptituds foren molt valorades”.

11 Distinció entrs verbs pronominals i verbs no pronominals
Verbs pronominals: verbs que tenen un pronom feble reflexiu inherent (“queixar-se”). Verbs reflexius: es poden doblar amb la forma “si mateix”. “S’ha vist reflectit a l’espill” = verb no pronominal, ús reflexiu del pronom feble. “Se’n va anar a casa” = verb pronominal

12 MECANISMES D’AMPLIACIÓ
Aposició Explicativa: “Madrid, capital d’Espanya, és molt gran” Especificativa: “El riu Ebre desemboca a la Mediterrània” Reformulació parafràstica Parèntesis explicatius. Exemplificacions. Oracions de relatiu Notes aclaridores Codis no lingüístics: gràfics, mapes,fotografies.

13 MECANISMES DE CONDENSACIÓ
Nominalitzacions: transformació d’una frase o oració en un sintagma nominal, substituint el verb per un substantiu postverbal abstracte. dues funcions discursives: mecanisme de referència i mecanisme de pressuposició lingüística “La caiguda de l’Imperi Romà va ser causada per l’arribada dels bàrbars”. El·lipsi Anàfora


Descargar ppt "El text expositiu."

Presentaciones similares


Anuncios Google