La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

FORMES JURÍDIQUES D’EMPRESES

Presentaciones similares


Presentación del tema: "FORMES JURÍDIQUES D’EMPRESES"— Transcripción de la presentación:

1 FORMES JURÍDIQUES D’EMPRESES

2 Societats Personalistes:
Societat Comanditària simple Coexisteixen dos tipus de socis: Els socis col·lectius Que intervenen directament de la gestió de la societat I responen davant dels deutes socials: Personal Solidària Il·limitada Els socis comanditaris Realitzen una aportació econòmica a la societat. I participen únicament dels resultats econòmics i no intervenen en la gestió. Tenen una responsabilitat davant els deutes socials: Limitada a la seva aportació.

3 Societats Personalistes:
Societat Comanditària simple El nombre mínim de socis és de dos, dels quals un ha de ser col·lectiu i l’altre comanditari. La condició de soci no es pot transmetre lliurement, sense el consentiment dels altres socis. No hi ha un capital social mínim per a la seva constitució. La raó social està formada pel nom de tots els socis col·lectius seguits de “societat en comandita” o l’abreviatura “s. en c.” o “s. com.” Les societats comanditàries simples tributen amb l’impost de societats.

4 Societats Personalistes:
Societat Comanditària simple

5 Societats Personalistes:
Societat Comanditària simple

6 Societats Capitalistes:
Societat Comanditària per accions: Aquesta es considera capitalista perquè té més importància el capital aportat pels socis, que les seves característiques personals. Comparteix moltes característiques amb les simples. I les diferències són les següents: La participació dels socis comanditaris (que només aporten capital) és representa per accions. Per aquest motiu se’ls aplica la normativa de les societats anònimes. (capital mínim de euros, que en el moment de la constitució ha d’estar totalment subscrit i desemborsat com a mínim en un 25 %) El nombre de socis comanditaris ha de ser com a mínim de dos, almenys un d’ells col·lectiu que es el que s’encarrega de gestió de l’empresa.

7 Societats Capitalistes:
Societat Comanditària per accions: La raó social pot ser qualsevol nom elegit pels socis seguit de “societat en comandita per accions” o l’abreviatura “s. en c. per a.”. El nom del soci comanditari no pot figurar mai en el nom de la societat Aquestes societats tributen per l’impost de societats.

8 Societats capitalistes:
Societat Comanditària per accions:


Descargar ppt "FORMES JURÍDIQUES D’EMPRESES"

Presentaciones similares


Anuncios Google