La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

QUÈ EN SABEM ...? ÉS UNA REACCIÓ QUÍMICA ?. QUÈ EN SABEM ...? ÉS UNA REACCIÓ QUÍMICA ?

Presentaciones similares


Presentación del tema: "QUÈ EN SABEM ...? ÉS UNA REACCIÓ QUÍMICA ?. QUÈ EN SABEM ...? ÉS UNA REACCIÓ QUÍMICA ?"— Transcripción de la presentación:

1

2 QUÈ EN SABEM ...? ÉS UNA REACCIÓ QUÍMICA ?

3 QUÈ EN SABEM ...? ÉS UNA REACCIÓ QUÍMICA ? +

4 QUÈ EN SABEM ...? ÉS UNA REACCIÓ QUÍMICA ? SUCRE AIGUA AIGUA SUCRE

5 QUÈ EN SABEM ...? ÉS UNA REACCIÓ QUÍMICA ? O2 ÒXID DE FERRO Fe Fe

6 + Desapareixen unes substàncies i apareixen de noves
NO HI HA TRANSFORMACIÓ DE MATÈRIA SÍ HI HA TRANSFORMACIÓ DE MATÈRIA + NO ES CONSERVA LA SUBSTÀNCIA ORIGINAL ES CONSERVA LA SUBSTÀNCIA ORIGINAL Desapareixen unes substàncies i apareixen de noves

7 QUÈ VAM VEURE AL LABORATORI ?
Recipient molt calent !!! Sòlid enganxat a les parets del recipient Reactiu color taronja Producte color verd !!!! CANVI DE COLOR!!! CALOR FORMACIÓ DE GASOS FORMACIÓ D’ H2O (g)

8 QUINES CARACTERÍSTIQUES TÉ UNA REACCIÓ QUÍMICA ?
EN TOTA REACCIÓ QUÍMICA ES FORMEN SUBSTÀNCIES NOVES 2H2 (g) + O2 (g) 2H2O (l)

9 CH4 (g) + 2 O2 (g) CO2 (g) + 2 H2O (g)
DURANT UNA REACCIÓ HI HA INTERCANVI D’ENERGIA AMB EL MEDI CH4 (g) O2 (g) CO2 (g) + 2 H2O (g) Llum i calor Entrada d’aire Gas natural Quan una reacció desprén energia s’anomena REACCIÓ EXOTÈRMICA

10 LLEI DE LA CONSERVACIÓ DE LA MASSA
LA MASSA DE PRODUCTES ÉS IGUAL A LA MASSA DE SUBSTÀNCIES QUE REACCIONEN Cu (s) + S (s) CuS (s) 4.5 g 3.0 g 1.5 g = + LLEI DE LA CONSERVACIÓ DE LA MASSA

11 Cu (s) + S (s) CuS (s) LLEI DE LES PROPORCIONS DEFINIDES
LES MASSES DELS REACTIUS QUE REACCIONEN ESTAN EN UNA RELACIÓ CONSTANT Cu (s) + S (s) CuS (s) Si combinem químicament dos elements, el compost format sempre tindrà la mateixa proporció dels dos elements Massa Cu Massa S Massa Cu / Massa S 1.0 g 0.5 g 1.0 g / 0.5 g = 2.0 2.0 g 2.0 g / 1.0 g = 2.0 4.0 g 4.0 g / 2.0 g = 2.0 8.0 g 8.0 g / 2.0 g = 4.0 LLEI DE LES PROPORCIONS DEFINIDES

12 COM S’ESCRIU UNA REACCIÓ QUÍMICA ?
REACTIUS PRODUCTES Mg (s) + 2 HCl (aq) MgCl2 (s) H2 (g) Magnesi (sòlid) Àcid clorhídric (aquós) Clorur de magnesi (sòlid) Hidrogen (gas) TOTES LES REACCIONS QUÍMIQUES HAN D’ESTAR IGUALADES!!!!

13 COM S’IGUALA UNA REACCIÓ QUÍMICA ?
PER IGUALAR UNA REACCIÓ QUÍMICA INTRODUÏM ELS COEFICIENTS DAVANT DE LES FÒRMULES, DE MANERA QUE EL nº D’ÀTOMS DE CADA ELEMENT SIGUI EL MATEIX A LA ESQUERRA QUE A LA DRETA DE L’EQUACIÓ 1 1 2 Cl2 (g) H2 (g) HCl (aq) 2 1 2 H2 (g) O2 (g) H2O (l)

14 + EXEMPLES !!! 1 1 1 C (s) O2 (g) CO2 (g) 4 3 2 Al (s) O2 (g) Al2O3 (s) 1 2 1 C (s) H2 (g) CH4 (g) 2 1 2 1 KBr (aq) Cl2 (g) KCl (aq) Br2 (l)

15 REACCIONS D’OXIDACIÓ-REDUCCIÓ REACCIONS DE PRECIPITACIÓ
Tipus de reaccions químiques REACCIONS DE DESCOMPOSICIÓ REACCIONS DE FORMACIÓ REACCIONS ÀCID-BASE REACCIONS D’OXIDACIÓ-REDUCCIÓ REACCIONS DE DESPLAÇAMENT REACCIONS DE PRECIPITACIÓ

16 2 substàncies en fan una de sola
REACCIONS DE FORMACIÓ Per a que tinguin lloc hem d’escalfar la mescla de reactius !!!! 2 substàncies en fan una de sola 2H2O (l) 2H2 (g) + O2 (g)

17 + EXEMPLES !!! 2 Mg (s) + O2 (g) 2 MgO(s)
magnesi oxígen Òxid de magnesi Obtenim llum i calor = REACCIÓ EXOTÈRMICA AIRE Si escalfem Mg (s) en presència d’aire, veurem que crema una flama blanca molt brillant i queda una cendra de color blanc com a residu

18 REACCIONS DE DESCOMPOSICIÓ
REACCIONS ON UNA SUBSTÀNCIA ES TRANSFORMA EN SUBSTÀNCIES MÉS SIMPLES TIPUS DE REACCIONS DE DESCOMPOSICIÓ La descomposició es produeix quan s’escalfa molt una substància La descomposició és deguda a un pas de corrent. Són anomenades també ELECTRÒLISI

19 CaCO3 (s) CaO (s) + CO2 (g) DESCOMPOSICIÓ TÈRMICA
Quan a una reacció absorbeix energia per a tenir lloc s’anomena REACCIÓ ENDOTÈRMICA

20 DESCOMPOSICIÓ ELÈCTRICA
2 H2O (l) H2 (g) + O2(g)

21 REACCIONS ÀCID-BASE QUÈ ÉS UN ÀCID ?
Substància que es dissol en H2O donant H+ Els àcids poden ser forts o febles en funció de la quantitat de H+ que donin al medi !!! Té un sabor AGRE Alguns àcids coneguts : Àcid acètic = CH3COOH Àcid acetilsalicílic = Aspirina Àcid ascòrbic = Vitamina C Àcid fosfòric = H3PO Àcid cítric = llimones

22 QUÈ ÉS UNA BASE ? Substància que es dissol en H2O i agafa els H+ !!!
Té un sabor AMARG Algunes bases són corrosives i tenen un tacte oliós !!!! Algunes bases conegudes : Hidròxid sòdic = NaOH Bicarbonat sòdic = NaHCO3 Amoníac = NH3 Hidròxid de calci = Ca(OH)2

23 COM MESUREM LA QUANTITAT DE H+ D’UNA SOLUCIÓ ????
COM MESUREM LA FORÇA D’UN ÀCID ? DÓNA MOLTS H+ AL MEDI HCl Àcid clorhídric HNO3 Àcid nítric BASE COM MESUREM LA QUANTITAT DE H+ D’UNA SOLUCIÓ ???? pH ÀCID NEUTRE

24 AJUDEU AL Dr. FLINT A RESOLDRE UN PROBLEMA !!!!
EL DR. FLINT TÉ UNA SUBSTÀNCIA I NO SAP SI ÉS UN ÀCID O UNA BASE !!! El Dr. Flint agafa un paper indicador i el mulla amb la substància desconeguda ? El paper indicador es torna VERMELL FOSC !!!!! Què és la substància ? ÀCID =

25 ELS ÀCIDS REACCIONEN AMB METALLS I PRODUEIXEN H2 (g) !!!
REACCIONS DELS ÀCIDS a) amb METALLS b) amb BASES 2HCl (aq) + Zn (s) ZnCl2 (aq) + H2 (g) HCl (aq) + NaOH (aq) NaCl (aq) + H2O (g) ELS ÀCIDS REACCIONEN AMB METALLS I PRODUEIXEN H2 (g) !!! ÀCID + BASE SAL + H2O

26 ELS ÀCIDS ATAQUEN ALS METALLS !
3 Cu (s) + 8 HNO3 (aq) 3 Cu(NO3)2 (aq) + 4 H2O (l) + 2 NO (g) Al barrejar el metall (Cu) amb l’àcid es produeix una substància dissolta en l’aigua i es desprenen òxids nitrosos

27 COM FUNCIONEN LES REACCIONS DE NEUTRALITZACIÓ ?
L’Àcid dóna H+ al medi ! La Base capta els H del medi ! + + REACCIÓ DE NEUTRALITZACIÓ ÀCID + BASE SAL + AIGUA

28 REACCIONS ON INTERVÉ L’O2
b) Compost orgànic + O2 REACCIÓ DE COMBUSTIÓ a) Metall + O2 Els compostos orgànics són aquells compostos que contenen àtoms de C enllaçats a altres àtoms de C, H i O 4 2 3 Els Hidrocarburs són compostos que contenen àtoms de C enllaçats a altres àtoms de C i H Fe (s) O2 (g) Fe2O3(s) 2 2 1 Mg (s) O2 (g) MgO(s) CH4 METÀ CH3-CH2OH ETANOL Metall + O Òxid metàl·lic

29 Compost Orgànic + O2 CO2 (g) + H2O (g)
REACCIONS DE COMBUSTIÓ Compost Orgànic + O CO2 (g) + H2O (g) 3 2 3 CH3-CH2OH O2 CO2 (g) H2O (g) etanol 2 1 2 Principals hidrocarburs CH4 (g) O2 (g) CO2 (g) H2O (g) metà 2 7 4 6 CH3-CH3 (g) O2 (g) CO2 (g) H2O (g) età 5 3 4 CO2 (g) H2O (g) CH3-CH2-CH3 (g) O2 (g) propà 2 13 8 CH3-CH2-CH2-CH3 (g) O2 (g) CO2 (g) H2O (g) 10 butà

30 Si en una reacció química observem que una substància guanya oxígen i una altra en perd diem que és una reacció d’oxidació-reducció Fe2O3 +3 CO Fe + 3 CO2 Si en una reacció química observem que una espècie química guanya electrons i una altra en perd diem que és una reacció d’oxidació-reducció Cl2 + Na NaCl

31 Quan una substància guanya oxígen diem que experimenta una oxidació.
Observa que el Mg ha perdut electrons. S’ha oxidat. Observa que el O ha guanyat electrons. S’ha reduït. 2 Mg (s) + O2 (g) 2 MgO(s) Recorda que MgO és un compost iònic format per: Cations Mg2+ i Anions O2-

32 Quan una substància perd oxígen diem que experimenta una reducció.
Observa que Hg ha guanyat electrons. S’ha reduït 2 HgO (s) Hg (l) + O2(g)

33 REACCIONS DE PRECIPITACIÓ
Quan barregem dues solucions de sals solubles en H2O de vegades obtenim una sal insoluble que precipita Pb(NO3)2 (s) KI (s) H2O (l) Preparem les dues solucions

34 + KI (aq) Pb(NO3)2 (aq) QUÈ VA APARÈIXER A LA SOLUCIÓ FINAL ?
Pb(NO3)2 (s) + KI (s) H2O (l) Pb(NO3)2 (aq) QUÈ VA APARÈIXER A LA SOLUCIÓ FINAL ?

35 Com funcionen les reaccions de precipitació ?
KI (aq) Pb(NO3)2 (aq) Pb(NO3)2 (aq) + KI (aq) PbI2 (s) + KNO3 (aq)


Descargar ppt "QUÈ EN SABEM ...? ÉS UNA REACCIÓ QUÍMICA ?. QUÈ EN SABEM ...? ÉS UNA REACCIÓ QUÍMICA ?"

Presentaciones similares


Anuncios Google