La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Els ecosistemes i el medi ambient

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Els ecosistemes i el medi ambient"— Transcripción de la presentación:

1 Els ecosistemes i el medi ambient
4t de primaria. CEIP Carles Salvador Barxeta

2 ELS ECOSISTEMES Els seus components són: Els éssers vius El medi físic
És el conjunt format per un espai determinat i tots els éssers vius que l’habiten Els seus components són: Els éssers vius El medi físic

3 TIPUS D’ECOSISTEMES ECOSISTEMES TERRESTRES . Boscos Praderies Deserts
ECOSISTEMES AQUATIC - Aigua dolça - Aigua salada

4 ECOSISTEMES TERRESTRES
ELS BOSCOS L’element més destacable són els arbres, que proporcionen aliment i recerca a molts animals. LES PRADERIES Estan formades per herba. Hi viuen animals grans que pasturen, és a dir, que s’alimenten d’aquesta herba, com zebres, gaseles, antilops…

5 ECOSISTEMS TERRESTRES
ELS DESERTS. La pluja hi és molt escassa, per això hi ha poca vegetació i fauna.

6 ECOSISTEMES AQUÀTICS ECOSISTEMES D’AIGUA DOLÇA - Els rius - Els llacs.

7 ECOSISTEMES AQUÀTICS ECOSISTEMES D’AIGUA SALADA
Són els ecosistemes que es troben al mar

8 ÉSSERS VIUS DELS ECOSISTEMES
Els éssers vius es poden classificar segons la manera com aconsegueixen els aliments. PRODUCTORS Són els que fabriquen El seu aliment. Realitzen la fotosíntesi i necessiten llum solar

9 ÉSSERS VIUS DELS ECOSISTEMES
- ELS CONSIMUDORS PRIMARIS Són els que s’alimenten dels productors, és a dir, de plantes

10 ÉSSERS VIUS DELS ECOSISTEMES
- ELS CONSUMIDORS SECUNDARIS Són els animals que s’alimenten dels consumidors primaris. També reben el nom de depredadors.

11 ÉSSERS VIUS DELS ECOSISTEMES
- DESCOMPONEDORS Són els éssers vius que s’alimenten de les restes d’altres éssers vius. La majoria són fongs i bacteris.

12 CADENES ALIMENTÀRIES Una cadena alimentària és una representació de les relacions que s’estableixen entre distins éssers vius perquè els uns s’alimenten dels altres.

13 ALTRES RELACIONS Parasitisme - Es dóna quan un ésser viu, el paràsit, es beneficia d’un altre, l’hoste, que en resulta perjudicat. Mutualisme – Es dóna quan els éssers vius que es relacionen resulten beneficiats Competència – Es presenta quan dues o més espècies necessiten el mateix recurs, com pot ser l’aliment, la llum…

14 MEDI FÍSIC D’UN ECOSISTEMA
El medi ambient d’un ésser viu està format per tot allò que l’afecta. Alguns dels problemes causats per les persones al medi ambient són la contaminació, el calfament global i l’extinció d’expècies. Contaminació de l’aire Contaminació de l’aigua Contaminació del sòl

15 ACCIONS PERJUDICIALS INCENDIS: Destrucció d’arbres i plantes amb la desaparició d’animals . DEFORESTACIÓN: talar els boscos per al cultiu, per obtindre fusta, etc.

16 ACCIONS PERJUDICIALS ABOCADORS IL·LEGALS: produeixen greu contaminació del sòl i l'aigua. DESSECACIÓ DE LLACUNES: per a la construcció i els cultius. EXPLOTACIÓ DE TERRES: sorra i grava per a la construcció.

17 PROTECCIÓ DELS ECOSISTEMES
CONSERVACIÓ D'ESPAIS NATURALS: declaració d'espais protegits, parc natural, reserva de la biosfera ... REFORESTACIÓ: plantació d'arbres per recuperar boscos desapareguts

18 PROTECCIÓ DELS ECOSISTEMES
CONCIÈNCIA ECOLÒGICA PROTECCIÓ D’ESPÈCIES ANIMALS I VEGETALS Prohibició de la caça d’animals i Recol·lecció d’algunes plantes. CONTROL D’ABOCADORS ESPAIS PROTEGIS. RECICLATGE: plàstics, piles, olis ...

19 Lluita contra la contaminació.
En l’àmbit nacional: - Depurar l’aigua bruta. - Controlar els fums. - Usar fonts d’energia no contaminants. En l’àmbit personal: - Separar residus - Evitar llançar-los al vàter. - Estalviar energia En l’àmbit internacional: - Establir tractats internacionals


Descargar ppt "Els ecosistemes i el medi ambient"

Presentaciones similares


Anuncios Google