La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Marta Damunt Meritxell Esquius Núria Puigivila Sonia Sánchez

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Marta Damunt Meritxell Esquius Núria Puigivila Sonia Sánchez"— Transcripción de la presentación:

1 Marta Damunt Meritxell Esquius Núria Puigivila Sonia Sánchez
EXTERNALITATS Marta Damunt Meritxell Esquius Núria Puigivila Sonia Sánchez

2 INTRODUCCIÓ El mercat no sempre actua de forma eficient, ja que és difícil que compleixi les condicions ideals en la vida real. FALLADES DE MERCAT Les fallades de mercat són: Competència Imperfecta Externalitats Informació Imperfecta

3 QUÈ SÓN LES EXTERNALITATS?
Es donen quan la producció o el consum d’un bé afecta directament als agents que no participen en la seva compra ni en la seva venda. Aquests efectes no són reflectits totalment en els preus de mercat.

4 TIPUS D’EXTERNALITATS
Hi ha dos tipus d’externalitats: EXTERNALITATS POSITIVES EXTERNALITATS NEGATIVES

5 EXTERNALITATS NEGATIVES
Es dóna quan les accions d’un agent redueixen el benestar dels altres agents econòmics Exemple: Vessament de residus tòxics a les aigües d’un riu.

6 EXEMPLE D’ EXTERNALITAT NEGATIVA L’emissió de fums del tabac

7 EXEMPLE D’ EXTERNALITAT NEGATIVA
Contaminació atmosfèrica per l’emissió de fums dels vehicles

8 EXTERNALITATS POSITIVES
Es produeix quan les accions d’un agent incrementen el benestar dels altres agents econòmics. Exemple: Del cultiu d’arbres fruiters i l’empresa de rusc d’abelles

9 EXEMPLE D’ EXTERNALITAT POSITIVA
Avenços tecnològics

10 EXEMPLE D’ EXTERNALITAT POSITIVA Innovació i investigació

11 EXEMPLE D’ EXTERNALITAT POSITIVA
L’Educació

12 CLASSIFICACIÓ DE LES EXTERNALITATS
Les externalitats es poden donar en: PRODUCCIÓ  quan les decisions de producció d’una empresa afecten a les possibilitats de producció d’una altra empresa. CONSUM  quan les decisions de consum d’un agent afecten a la utilitat d’un altre agent.

13 EXTERNALITATS EN LA PRODUCCIÓ
Són aquelles externalitats que s’originen en la producció i afecten als productors. Poden ser positives o negatives.

14 EXTERNALITATS Negatives en la producció
Una externalitat negativa en la producció fa que el cost social de produir el bé sigui superior al cost privat. D’aquesta manera la quantitat òptima del bé és menor que la quantitat llençada al mercat. Exemple  Contaminació.

15 EXTERNALITATS Negatives en la producció
GRÀFICAMENT Cost social > Cost privat Llavors, Q* < Qm Preu del bé Cost social Cost de l’externalitat Oferta òptim (Cost privat) Equilibri Demanda (Valor privat) Q* Qm Quantitat del bé

16 EXTERNALITATS: Positives en la producció
Una externalitat positiva en la producció fa que el cost social de produir sigui inferior al cost privat. Per això la quantitat produïda en el mercat és inferior a la quantitat socialment òptima. Exemple  Innovació, investigació i avenços tecnològics.

17 EXTERNALITATS: Positives en la producció
GRÀFICAMENT Cost social < Cost privat Q* > Qm Preu del bé Oferta (Cost privat) Valor de la producció del bé Equilibri Cost social òptim Demanda (Valor privat) Qm Q* Quantitat del bé

18 EXTERNALITATS EN EL CONSUM
Són aquelles externalitats que s’originen en el consum i afecten als consumidors. Poden ser positives o negatives.

19 EXTERNALITATS Negatives en el consum
En una externalitat negativa en el consum, el valor social és menor que el valor privat i la quantitat socialment òptima és menor que la quantitat determinada pel mercat privat. Exemple  Tabac.

20 EXTERNALITATS Negatives en el consum
GRÀFICAMENT Valor social > Valor privat Llavors, Q* < Qm Preu del bé Oferta (Cost privat) Equilibri òptim Cost de l’externalitat Demanda (Valor privat) Valor social Q* Qm Quantitat del bé

21 EXTERNALITATS Positives en el consum
En una externalitat positiva en el consum, el valor social és més gran que el valor privat i la quantitat socialment òptima és més gran que la quantitat determinada pel mercat privat. Exemple  Educació.

22 EXTERNALITATS Positives en el consum
GRÀFICAMENT Valor social < Valor privat Q* > Qm Preu del bé Oferta (Cost privat) òptim Equilibri Valor de l’externalitat Demanda (Valor privat) Valor social Qm Q* Quantitat del bé

23 SOLUCIONS AL PROBLEMA DE LES EXTERNALITATS
Les externalitats impliquen que el sistema de mercat deixi de ser eficient en sentit de Pareto. INTERVENCIONS PÚBLIQUES I PRIVADES

24 SOLUCIONS AL PROBLEMA DE LES EXTERNALITATS
Les principals solucions proposades són: Assignació de drets de propietat Regulació Mesures basades en el mercat Impostos i subvencions Mecanismes compensadors

25 1. ASSIGNACIÓ DE DRETS DE PROPIETAT
A les externalitats es dóna una situació en la qual no es troben definits els drets de propietat. És la idea del TEOREMA DE COASE (1960)

26 TEOREMA DE COASE (1960) Transaccions
Sense cost i amb els drets d’apropiació ben establerts Redistribució amb la màxima eficiència Assignació inicial dels drets és la que permet màxima eficiència Amb cost

27 2. REGULACIÓ El sector públic estableix normes legals que fixen el nivell òptim de producció o consum amb presència d’externalitats.

28 3. IMPOSTOS I SUBVENCIONS
El sector públic pot fixar: IMPOSTOS  Externalitat negativa SUBVENCIONS  Externalitat positiva PIGOU (1920) Va proposar aquests impostos que se’ls coneix com: “Impostos pigouvians”

29 ARTHUR CECIL PIGOU (1920) BENESTAR Arthur Pigou (1877 – 1959)
Economía política BENESTAR Impostos pigouvians

30 IMPOSTOS Preu del bé Cost Social Cost Privat Impost Demanda
Quantitat del bé

31 Oferta + impost Preu del bé t = impost Oferta Demanda Quantitat del bé Qt Q*

32 EC EP RECAUDACIÓ BENESTAR Sense t A + B + E C + D + F A + B + C + D + E + F Amb t A D B + C A + B + C + D - E - F Pèrdua d'eficiència

33 SUBVENCIONS Oferta Preu del bé s Demanda amb s Demanda
Quantitat del bé Q* Qs

34 EC EP Subvenció Benestar Sense s A + B C + D A + B + C + D Amb s A + B + C + F B + C+ E + D B + C + E + F +G A + B + C + D + G +G Pèrdua d’eficiència

35 CONCLUSIONS Externalitat  Transacció entre comprador i venedor que afecta a un tercer. Hi ha dos tipus d’externalitats: Externalitats negatives Externalitats positives L’Estat intervé quan l’individu no pot arribar a una solució òptima.

36


Descargar ppt "Marta Damunt Meritxell Esquius Núria Puigivila Sonia Sánchez"

Presentaciones similares


Anuncios Google