La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

EL CONTRACTE DE TREBALL

Presentaciones similares


Presentación del tema: "EL CONTRACTE DE TREBALL"— Transcripción de la presentación:

1 EL CONTRACTE DE TREBALL
Acord entre dos persones, una treballa a canvi d ‘un salari. Elements: - consentiment. Sense violència, intimidació y mala fe. - objecte:posible, llícit i determinat. - causa: certa i legal

2 LLIMITACIONS PER A CONTRACTAR
TREBALLADOR: edat. A partit dels 18 anys, menys de 18 emancipació o autorització paterna. menors de 16 anys: xiquets artistes. titulació. Incapacitat. Nacionalitat: comunitaris o extrangers.

3 SUBJECTES DEL CONTRACTE
Treballador: persona física. Empresari: persona física, jurídica o comunitat de bens.

4 LLIMITACIONS PER A CONTRACTAR
EMPRESARI: Edat: a partir 18 anys o menors amb benefici majoría d’edat o emancipats o representats pels seus pares. Incapacitat: assistits per representant.

5 ELEMENTS DEL CONTRACTE
FORMA: Escrit Verbalment: indefinit ordinari o eventual amb duració inferior o igual a 4 setmanes I

6 El període de prova No es obligatori, pero si existeix ha de realitzar-se per escrit en el contracte. Durant el mateix qualsevol pot terminar la relació laboral sense preavís, justificació ni indemnització. Titulats: 6 m No titulats: menys 25 treb 3m més 25 treb 2m

7 TIPUS DE CONTRACTES CONTRACTES FORMATIUS:
Contracte en pràctiques, per als titulats universitaris o tècnics de formació profesional. Contracte per a la formació: per als que no tenen la titulació necessaria per tal de fer un contracte en pràctiques.

8 CONTRACTES TEMPORALS. Contracte per obra o servei: realització d’una obra de duració incerta. Contracte eventual: per acumulació de tarees o excés de encàrrecs. Contracte de interinitat: per substitució o per a cobertura d’un lloc de treball.

9 CONTRACTES TEMPORALS Contracte de relevo:
-relevista substituieix a un treballador, relevat, que es jubila parcialment. Jornada vacant mínim 25%, màxim 85% A temps parcial o complet El relevat: 61 anys d’edat, 6 anys en l’empresa, 30 anys cotizats. El relevista: inscrit en el SPEE o contractat temporalment per l’empresa. Duració: 5anys

10 CONTRACTES TEMPORALS Desempleats víctimes de violència de gènere o en situació de exclusió social. Reben bonificacions.

11 CONTRACTES DE FOMENT DE LA CONTRACTACIÓ
Contracte per a persones amb discapacitat: Temps no inferior a 12 mesos, no superior a 3 anys A jornada completa o temps parcial Dret a bonificació Indemnització de 12 díes de salari per any de servei

12 CONTRACTES DE FOMENT DE LA CONTRACTACIÓ
Substitució per anticipació de l’edat de jubilació: Anticipació de 65 a 64 El nou treballador inscrit com a demandant de treball - No a temps parcial.

13 CONTRACTACIÓ INDEFINIDA
Per escrit o de paraula. FOMENT DE LA CONTRACTACIÓ INDEFINIDA. Requisits: - Jóvens desempleats de anys Dones en professions subrepresentades. Parats 6 mesos desempleats. Desempleats majors 45 anys

14 FOMENT DE LA CONTRACTACIÓ INDEFINIDA.
Persones amb discapacitat Conversió en indefinits de contractes temporals realizats abans de 2007.

15 CONTRACTE DE TREBALL INDEFINIT DE PERSONES AMB DISCAPACITAT
Discapacitat igual o superior 33% inscrit en el SPEE En empreses amb 50 o més treballadors, el 2% de la plantilla han de ser treballadors amb discapacitat

16 CONTRACTE A TEMPS PARCIAL
Hores inferiors a les que fan els treballadors a temps complet en el centre de treball. De duració indefinida o determinada. No poden fer hores extra excepte força major.

17 CONTRACTE FIXE DISCONTINU
Es realitza a temps parcial, treballs que es repeteixen tots els anys, no en les mateixes dates. Els treballadors seràn cridats en l’ordre i forma que es determine els convenis colectius. Si no els criden es pot reclamar.


Descargar ppt "EL CONTRACTE DE TREBALL"

Presentaciones similares


Anuncios Google