La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Definició: és un sistema material format per diversos components.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Definició: és un sistema material format per diversos components."— Transcripción de la presentación:

1 Definició: és un sistema material format per diversos components.
Les mescles Definició: és un sistema material format per diversos components.

2 Els components que formen una mescla s'anomenen substàncies pures.
Les mescles Els components que formen una mescla s'anomenen substàncies pures.

3 Segons el seu aspecte (també aspecte microscòpic) podem classificar les mescles en dos tipus:
Mescles Heterogènies. Mescles Homogènies.

4 Segons el seu aspecte (també aspecte microscòpic) podem classificar les mescles en dos tipus:
Mescles Heterogènies. S'observa que no tenen un aspecte uniforme (a ull nu) o (al microscopi).

5 Segons el seu aspecte (també aspecte microscòpic) podem classificar les mescles en dos tipus:
Mescles Heterogènies. S'observa que no tenen un aspecte uniforme (a ull nu) o (al microscopi). Si la mescla és entre un líquid i un sòlid de partícules que queden suspeses (però no dissoltes) s'anomena suspensió. Al cap d'un temps en repòs, les suspensions s'acaben separant dipositant-se al fons del recipient.

6 Segons el seu aspecte (també aspecte microscòpic) podem classificar les mescles en dos tipus:
Mescles Heterogènies. Mescles Homogènies: S'observa que tenen un aspecte uniforme.

7 Segons el seu aspecte (també aspecte microscòpic) podem classificar les mescles en dos tipus:
Mescles Heterogènies. Mescles Homogènies: S'observa que tenen un aspecte uniforme. Exemples: Aliatges: mescles sòlides formades per metalls. Bronze: coure i estany. Acer: bàsicament Ferro i carboni. Altres mescles homogènies: Aire. Aigua de mar.

8 Segons el seu aspecte (també aspecte microscòpic) podem classificar les mescles en dos tipus:
Mescles Heterogènies. Mescles Homogènies: S'observa que tenen un aspecte uniforme. Exemples: Altres mescles homogènies: Aire. Aigua de mar.

9 Segons el seu aspecte (també aspecte microscòpic) podem classificar les mescles en dos tipus:
Mescles Homogènies: També s'anomenen dissolucions o solucions: Quan hi ha un component majoritari s'anomena dissolvent. Si la solució té de dissolvent aigua, s'anomena dissolucions aquoses.

10 En resum podem trobar 4 tipus de substàncies:
Substàncies pures: 1) Elements 2) Compostos Mescles: 3) Mescles homogènies. 4) Mescles heterogènies. Alerta! perquè una barreja de d'aigua destil·lada i glaçons és un sistema material Heterogeni però no és una mescla.

11 Un cas concret de mescla heterogènia és aquella que té un aspecte homogeni a ull nu, però que es poden distingir els components si s'observen al microscopi d'alta resolució. Per aquest motiu sovint es confon per una mescla homogènia. Aquesta mena de mescles s'anomena col·loide. En els col·loides el component majoritari s'anomena medi de dispersió. I el component minoritari s'anomena fase dispersa. La mida de les partícules de la fase dispersa és molt petita: Entre deu i mil mil·lèsimes de mil·límetre (10-7m a 10-9m). Aquesta mida és més gran que la de les partícules d'una dissolució (<. 10-9m), i més petita que la de les suspensions. Les pertícules de la fase dispersa no s'aprecien a simple vista. Les pertícules de la fase dispersa es mantenen suspeses dins del medi de dispersió. No es dipositen com ho fan les suspensions.

12 Alguns tipus de col·loides:
Es classifiquen segons l'estat físic en que es troben el medi de dispersió i la fase dispersa: Tipus Medi de dispersió Fase dispersa Exemples Aerosol Gas Sòlid Fum Líquid Esprai, boire Emulsió Maionesa, llet, cremes Escuma Liquid Clara d'ou batuda, nata muntada, escuma dels cabells Pedra Tosca

13 Exercicis: 1) Quines diferències hi ha entre una mescla homogènia i una mescla heterogènia? 2) Classifica les mescles següents en homogènies i heterogènies: aigua de l'aixeta, sorra de platja, cartó, acer inoxidable, aigua salada, aire. 3) En què s'assemblen les mescles homogènies i els col·loides? 4) Quines diferències hi ha entre una suspensió i un col·loide? 5) Digues si s'obté una mescla heterogènia o una dissolució en barrejar les parelles de substàncies que s'indiquen a la taula. 6) Com s'anomenen els components majoritari i minoritari d'un col·loide? Sucre Sorra Alcohol Oli Aigua Vinagre Sal

14


Descargar ppt "Definició: és un sistema material format per diversos components."

Presentaciones similares


Anuncios Google