La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

5 Els elements i els compostos químics ESQUEMA ESQUEMA INTERNET

Presentaciones similares


Presentación del tema: "5 Els elements i els compostos químics ESQUEMA ESQUEMA INTERNET"— Transcripción de la presentación:

1 5 Els elements i els compostos químics ESQUEMA ESQUEMA INTERNET
PER COMENÇAR ESQUEMA INTERNET

2 Classificació dels elements
INICI ESQUEMA INTERNET CLICA PER CONTINUAR Classificació dels elements Coure • Representen quasi el 75 % de tots els elements. • Tenen una lluïssor metàl·lica. • Condueixen bé la calor i l’electricitat. • Són dúctils i mal·leables. • Tret del mercuri, que és líquid, són sòlids a temperatura ambient i es fonen a altes temperatures. • Tendeixen a perdre electrons i formar ions positius. METALLS Or Alumini Estany • Són mals conductors de la calor i de l’electricitat. • A temperatura ambient poden ser sòlids, líquids o gasosos. • La majoria dels sòlids són tous. • La temperatura de fusió per a la majoria dels sòlids és baixa, igual que la d’ebullició per als líquids. • Solen captar electrons i formar ions negatius. NO-METALLS Brom Fluor Sofre Iode GASOS NOBLES • En la natura es troben com a àtoms aïllats. • Són gasos a temperatura ambient. • Des del punt de vista químic, són molt estables: no formen compostos. No guanyen ni perden electrons; és a dir, no formen ions. • Les aplicacions dels gasos estan relacionades amb l’estabilitat química.

3 La taula periòdica Alcalins Massa atòmica (u) Nombre atòmic
INICI ESQUEMA INTERNET CLICA PER CONTINUAR La taula periòdica Alcalins Massa atòmica (u) Nombre atòmic Alcalino-terris Símbol Calci Nom Metalls de transició Halògens Calcògens Gasos nobles Metalls No-metalls Gasos nobles

4 INICI ESQUEMA INTERNET CLICA PER CONTINUAR Els elements químics més comuns: els bioelements S’anomenen bioelements els elements químics que formen part dels éssers vius. Els més abundants són el C, el H, el O, el N, el Ca, el P, el Mg, el S, el Na, el K i el Cl, i constitueixen més del 99 % d’aquests éssers. C Carboni 6 12 H Hidrogen 1 O Oxigen 8 16 N Nitrogen 7 14 La QDR és la quantitat d’un nutrient que una persona sana ha d’ingerir de mitjana cada dia, a través de la dieta, per mantenir un bon estat de salut. Ca Calci 40,1 20 P Fòsfor 15 31 Mg Magnesi 12 24,3 S Sofre 16 32 Na Sodi 11 23 K Potassi 19 39,1 Cl Clor 17 35,5 Llet, formatges, pa i verdures. QDR = 800 mg Llet, aviram, peix, carn, llegums i fruita seca. QDR = 800 mg Llet, carn, verdures, llegums i nous. QDR = 300 mg Carn, peix i ous. QDR = mg Sal comuna. QDR = 500 mg Llet, xocolata, fruita, verdures i cereals QDR = mg Sal comuna QDR = mg

5 Fe Zn Mn F I Cu Co Els elements químics més comuns: els oligoelements
INICI ESQUEMA INTERNET CLICA PER CONTINUAR Els elements químics més comuns: els oligoelements Són oligoelements els elements que en els éssers vius estan en un percentatge menor (aproximadament el 0,1%), tot i que són indispensables per a tots els éssers vius, com el Fe, el Zn, el Mn, el F, el I, el Cu i el Co. Fe Ferro 55,8 26 Zn Zinc 30 65,4 Mn Manganès 25 54,9 F Fluor 9 19 I Iode 53 126,9 Cu Coure 29 63,5 Co Cobalt 27 58,9 Fetge, llegums, carn i rovell d’ou. QDR = 14 mg Carn, cereals integrals i llegums. QDR = 15 mg Te, arròs integral, fruta seca i llegums QDR = 2-5 mg Te, peix i aigua fluorada QDR adults = 1,5-4 mg QDR adolescents = = 1,5-25 mg Sal iodada, marisc i algues. QDR = 150 mg Fetge, nous i llegums QDR = 1,5-3 mg Carn, peix, làctics i llenties QDR = 0,15-0,6 mg

6 H2O NaCl SO3 Les molècules 2 àtoms de H en la molècula.
INICI ESQUEMA INTERNET CLICA PER CONTINUAR Les molècules Una molècula és una agrupació d’àtoms que poden pertànyer al mateix element o a elements diferents. És la part més petita d’una substància que conserva les seves propietats químiques. Una substància molecular és un conjunt de molècules. H2O 2 àtoms de H en la molècula. Sense subíndex. Només 1 àtom de O en la molècula. NaCl Sense subíndex. Només 1 àtom de Na en la molècula. Sense subíndex. Només 1 àtom de Cl en la molècula. SO3 Sense subíndex. Només 1 àtom de S en la molècula. 3 àtoms de O en la molècula.

7 Els cristalls CRISTALL IÒNIC CRISTALL METÀL·LIC CRISTALL COVALENT
INICI ESQUEMA INTERNET CLICA PER CONTINUAR Els cristalls Un cristall és una forma de matèria les partícules del qual formen una estructura interna perfectament ordenada que s’estén en les tres direccions de l’espai. CRISTALL IÒNIC CRISTALL METÀL·LIC Cations Cations metàl·lics CRISTALL COVALENT Anions Àtoms Núvol d’electrons

8 Enllaços d’interès La taula periòdica Compostos químics INICI ESQUEMA
INTERNET Enllaços d’interès La taula periòdica Compostos químics PASSA AL WEB PASSA AL WEB


Descargar ppt "5 Els elements i els compostos químics ESQUEMA ESQUEMA INTERNET"

Presentaciones similares


Anuncios Google