La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Taula periòdica i enllaç

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Taula periòdica i enllaç"— Transcripción de la presentación:

1 Taula periòdica i enllaç

2 K 39 19 19 19 A – Z = 39 – 19 = 20 La constitució de l’àtom POTASSI
Cristall Nombre màssic A K 19 39 Àtom Nucli Nombre atòmic Z 19 Nombre de protons Quarks Nombre d’electrons 19 A – Z = 39 – 19 = 20 Nombre de neutrons

3 El model atòmic de Bohr Al model atòmic de Bohr, els electrons només es poden trobar girant en nivells d’energia determinats. Niels Bohr Al primer nivell d’energia hi pot haver fins a 2 electrons. Al segon nivell d’energia hi pot haver fins a 8 electrons. Al tercer nivell d’energia hi pot haver fins a 18 electrons. Al quart nivell d’energia hi pot haver fins a 32 electrons, etc.

4 El model atòmic actual El model mecànic quàntic estableix que els electrons estan al voltant del nucli ocupant posicions més o menys probables. Edwin Schrödinger Model de Bohr Model mecànic quàntic 1s 2s 3s r → distància al nucli Probabilitat Un orbital és una regió de l’espai en la qual hi ha una probabilitat alta (de més del 90 %) de trobar-hi un electró.

5 Tipus d’orbitals atòmics
PRIMER NIVELL 1s px py pz SEGON NIVELL 2s 2p px py pz TERCER NIVELL 3s 3p dxy dxz dyz dx2-y2 dz2 3d

6 Al Si P Configuració electrònica
La configuració electrònica d’un àtom s’obté seguint unes regles: 1 A cada orbital només hi poden haver 2 electrons. 2 Els electrons van ocupant l’orbital de menys energia que estigui vacant. 3 Quan s’omplen orbitals de la mateixa energia (p o d), en primer lloc es col·loca un electró a cadascun dels orbitals i, després, es van completant. 1s 3s 2s 3p 2p Al 13 Si 14 2s 1s 3s 3p 2p P 15 2s 1s 3s 3p 2p

7 L’energia dels orbitals
Ordre d’ompliment: diagrama de Moeller Energia 1s 2s 3s 2p 4s 3p 5s 4p 3d 6s 5p 4d 7s 6p 5d 4f 7p 6d 5f 7d 6f 7f

8 La taula periòdica Massa atòmica (U) Alcalins Nombre atòmic Alcalino
terris Símbol Nom Metalls de transició Calcògens Halògens Gasos nobles Lantànids Actínids

9 La mida dels àtoms Radi atòmic creixent Radi atòmic creixent 1 2 13 14
15 16 17 18 H He Li Be B C N O F Ne Na Mg Al Si P S Cl Ar K Ca Ga Ge As Se Br Kr Rb Sr In Sn Sb Te I Xe Cs Ba Tl Pb Bi Po At Rn

10 Metalls i no metalls Metalls Metal·loides No metalls Gasos nobles

11 Enllaços entre els àtoms
ENLLAÇ IÒNIC ENLLAÇ COVALENT ENLLAÇ METÀL·LIC Na Cl Electró Nucli Na+ Cl- Sal (NaCl) Gas clor (Cl2) Or (Au)

12 Els ions del mateix tipus es repel·leixen.
Cristalls iònics Cations Galena: sulfur de plom (II), PbS Anions Cop sobre el cristall iònic. Els ions es desplacen. Els ions del mateix tipus es repel·leixen.

13 Cristalls covalents Diamant Grafit Àtoms

14 Cristalls metàl·lics Cations Electrons Niobi (Nb)
Cop al cristall metàl·lic. El núvol d’electrons n’evita la ruptura.


Descargar ppt "Taula periòdica i enllaç"

Presentaciones similares


Anuncios Google