La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

La Recepta de la Vida Els elements químics que constitueixen majoritàriament als éssers vius són el C , H , O i N. Altres elements hi són en quantitats.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "La Recepta de la Vida Els elements químics que constitueixen majoritàriament als éssers vius són el C , H , O i N. Altres elements hi són en quantitats."— Transcripción de la presentación:

1 La Recepta de la Vida Els elements químics que constitueixen majoritàriament als éssers vius són el C , H , O i N. Altres elements hi són en quantitats molt reduïdes, però indispensables pel bon funcionament (Ferro - Iode ...)

2 La vida és... Carboni, oxigen, nitrogen, hidrogen...
Amb això no es diferencia el món viu del món inert... Molta aigua i sals... Però llavors el mar és vida?... Proteïnes, ADN, ARN, glúcids, lípids... Aquest conjunt de molècules són la base dels éssers vius però en els virus també hi són, i els virus no són éssers vius. ...

3 Característiques dels éssers vius (pàg 38)
ELS ÉSSERS VIUS REALITZEN LES TRES FUNCIONS VITALS. La funció de Nutrició consisteix en intercanviar matèria o energia amb l’entorn, processar-la i transformar-la mitjançant processos, anomenats metabolisme. La funció de Relació consisteix en processar la informació de l’entorn, i elaborar respostes adequades. - La funció de Reproducció : Formar rèpliques o còpies de si mateixos.

4 Característiques dels éssers vius (pàg 38)
ELS ÉSSERS VIUS ESTAN COMPOSTOS PER MOLÈCULES ORGANITZADES EN CÈL.LULES. Aquestes molècules s’anomenen biomolècules orgàniques (carbohidrats, proteïnes, lípids, àcids nucleics) i biomolècules inorgàniques (vitamines, sals minerals...). Aquestes molècules s’organitzen per formar orgànuls, que constitueixen les cèl.lules, que són la base de la vida. Les cèl.lules formen teixits i òrgans, i aquests darrers constitueixen els organismes. La teoria cel.lular afirma que la CÈL.LULA és la base de la vida.

5 La Generació espontània (pàg. 41)
Durant segles hi havia hagut la creença de que la vida es creava a partir de matèria inerta (cucs del fang , mosques de la carn, polls de la suor....) . Diversos científics ( Redi, Pasteur....) van realitzar experiències per a descartar aquesta creença. En introduïr trossos de carn en un recipìent, tant si és tapat amb cera o una gassa, les larves de mosca no hi creixen. Si que creixen en els pots oberts Experiment de Reda Experiment de Pasteur

6 L’evolució química (pàg 39)
Ja al S. XX, 1924 , un científic rus, Alexander Oparin , va plantejar una teoria sobre l’origen dels éssers vius. Va plantejar un teoria sobre la “evolució química”, dels gasos presents a l’atmosfera primitiva a cèl·lules primitives.

7 Coacervats creats al laboratori
Un coacervat és un agregat de molècules mantingudes unides per forces electrostàtiques.

8 L’any 1952 Stanley Miller i Harold Urey van realitzar una experiència a partir dels gasos que eren presents a l’atmosfera primitiva, i van aconseguir sintetitzar Aminoàcids (components de les proteïnes). Posteriorment i mitjançant experiments semblants s’han aconseguit sintetitzar els nucleòtids (components de l’ADN).

9 Exogènesi : La matèria orgànica prové de l’impacte d’asteroides.
Meteorit Murchison : presenta aminoàcids en el seu contingut. Descobriment de molècules orgàniques en la matèria interestel·lar. ALTRES HIPÒTESIS. Panspermia : la vida va arribar al nostre planeta en els asteroides que van impactar a la terra primitiva. Com es va formar?? Fumaroles : Poden ser el lloc on va començar el procés de formació dels éssers vius?


Descargar ppt "La Recepta de la Vida Els elements químics que constitueixen majoritàriament als éssers vius són el C , H , O i N. Altres elements hi són en quantitats."

Presentaciones similares


Anuncios Google